Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Orlov til fædre
Foto: Unsplash

Mere øremærket barsel til fædre

I begyndelsen af august trådte nye regler i kraft på barselsområdet, som øremærker 11 ugers forældreorlov til hver forælder for at sikre mere ligestilling. Forsker tror på hurtig effekt.

Nye barselsregler betyder, at hver forælder fremover får ret til 11 ugers øremærket forældreorlov.

De nye regler kan gøre en forskel for ligestillingen ganske hurtigt.

Det mener Kenneth Reinicke, som er lektor og mandeforsker på Roskilde Universitet. Men det forudsætter, at arbejdspladserne sørger for fuld løn til forældrene under barslen.

"Er økonomien i orden, tror jeg helt sikkert, at vi med det samme vil se den samme udvikling, som vi har set i de andre nordiske lande. Erfaringerne med øremærket barsel i nordisk sammenhæng er kort fortalt, at det virker. Det har man set i både Norge, Sverige og Island. Derfor må man ikke undervurdere betydningen af at tage de her redskaber i brug", siger Kenneth Reinicke til Ritzau.

Netop fuld løn under barsel er noget, en række private virksomheder har fokus på, og nogle har allerede indført fuld løn under barsel til begge forældre. Det gælder fx COWI og Danfoss.

Kenneth Reinicke understreger også, at det er vigtigt, at forældre ikke står til økonomisk nedgang, hvis de skal gøre brug af de nye regler, og mener derfor, at lønspørgsmålet skal afklares i overenskomster og på arbejdspladser, hvis den øgede barsel til fædre skal få den fulde effekt.

"Det er vigtigt, at der i overenskomsten er noget rygdækning eller kompensation. For det er klart, at hvis man skal gå meget ned i løn, vil nogle nok vælge at sende den lille tidligere i vuggestue", siger han.

Rettigheder bør sikres i funktionærloven

Akademikerne ønsker at sikre fædrenes ret til løn under barsel med en opdatering af funktionærloven. Det vil sikre, at de fædre, der ikke er dækket af en overenskomst, alligevel får mulighed for at benytte sig af de nye barselsregler.

"Vi tager det med til overenskomstforhandlingerne, men for os er dette område så afgørende, at vi anbefaler, at alle får ret til fuld løn under barsel. For at sikre, at dette også vil gavne ansatte uden overenskomst, anbefaler vi, at de nye regler implementeres i funktionærloven", udtaler Akademikernes formand, Lisbeth Lintz, i en pressemeddelelse.

De nye barselsregler er en politisk aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet. Aftalen blev indgået i forbindelse med at sikre, at Danmark lever op til EU’s orlovsdirektiv og ligestilling af orlovsrettigheder mellem forældre og øremærket forældreorlov.

De nye regler

Reglerne betyder, at de 48 ugers barselsorlov bliver delt ligeligt mellem forældrene. Dermed har hver forælder som udgangspunkt 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge.

Ud af de 24 uger skal to af ugerne ligesom i dag holdes i forbindelse med fødslen.

For lønmodtagere vil yderligere ni uger være øremærket. Det betyder, at i alt 11 orlovsuger med barselsdagpenge er øremærket og derfor ikke kan overdrages til den anden forælder.

De resterende 13 uger med barselsdagpenge kan derimod overdrages til den anden forælder.

De nye regler gælder for alle lønmodtagere, der har født eller adopteret børn den 2. august 2022 eller senere.

Selvstændige og ledige omfattes ikke af øremærkningen. Lønmodtagere, som senere bliver fx ledige eller selvstændige, kan dog overdrage de op til 9 ugers orlov til den anden forælder.

For studerende og nyuddannede gælder særlige regler, som du kan finde på borger.dk. Der gælder også særlige regler for soloforældre og regnbuefamilier, som først træder i kraft 1. januar 2024.

Læs mere om de nye barselsregler

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Rigsarkivet

Erfaren projektleder til Rigsarkivet

Rigsarkivet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?