Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Foto af Helle Idland
Helle Idland stillede op for listen Den fleksible arbejdsstyrke til DMs valg, men blev ikke valgt ind.
Foto: DM

DM-valget er afgjort: Denne liste kom ikke ind

Formanden for freelancerne og de selvstændige i DM frygter, at den nye hovedbestyrelse er sammensat skævt og derfor får blinde vinkler i det politiske arbejde.

Når DM’s nye 15 mand store hovedbestyrelse (HB) træder sammen 1. januar, bliver det uden listen Den fleksible arbejdsstyrke, hvis kandidater primært er selvstændige og freelancere. Det er mere end ærgerligt, at DM Selvstændig som den eneste sektor dermed kommer til at stå "uden for døren" til HB-lokalet i den kommende periode. Det mener formand Helle Idland, der stillede op for listen og ikke blev valgt ind.

"Jeg ved, at flere andre HB-medlemmer også er opmærksomme på vilkårene for selvstændige og freelancere – og andre såkaldt atypisk beskæftigede. Alligevel kan jeg frygte, at der i visse diskussioner vil mangle viden i rummet. DM risikerer at stå med en blind vinkel i det politiske arbejde", siger Helle Idland.

Medlemsskaren er desuden så sammensat i DM, at en dagsorden knyttet til denne gruppe af medlemmer risikerer at drukne i andre sager, vurderer hun.

"Det er ikke mindst problematisk i betragtning af, at skaren af freelancere og kombinatører forventes at vokse i de kommende år", siger Helle Idland.

Sådan ser DM’s hovedbestyrelse ud per 1. januar 2022:

 • Camilla Gregersen (valgt som formand)
 • Anders Dalsager (DM Kultur og Medier)
 • Anne Bisgaard Pors (DM Offentlig: Statsansatte og AC-tap)
 • Anne-Mette Wehmüller (DM Leder)
 • Bjarke Friborg (Privatansattes fællesliste – Fremtidens arbejdsmarked)
 • Janne Gleerup (DM Universitet)
 • Jimmy Krab (DM Undervisere)
 • Julia Bjerre Hunt (Lige-listen)
 • Malte Kolze (DM Studerende)
 • Olav Wedege Bertelsen (DM Universitet)
 • Sune Bach (DMO – Kommuner og Regioner)
 • Thomas Vils Pedersen (DM Universitet)
 • Tom Weinreich (DM Studerende)
 • Tommy Dalegaard Madsen (DM Undervisere)
 • Vibeke Knöchel Christensen (DM Kultur og Medier)

Svært at mobilisere spredt skare

Ved tidligere hovedbestyrelsesvalg har DM’erne været bundet til at stemme på kandidater fra den sektor, de selv tilhørte. Nye regler gav imidlertid valget frit denne gang, og derfor var der ikke på forhånd sikret pladser til de respektive sektorer i DM’s centrale politiske organ. Samtidig er antallet af medlemmer i bestyrelsen sænket fra 23 til 15. Og i det valgsystem er freelancerne og de selvstændige kommet til kort som en lille sektor, mener Helle Idland.

"Vi er en spredt skare af kombinatører og små selvstændige, og selv om det lykkedes os at mobilisere til en relativt høj stemmeprocent, er tallene stadig for små i forhold til de andre væsentligt større sektorer", forklarer hun.

Der er seks nye medlemmer af hovedbestyrelsen fra næste år, mens ni medlemmer er gengangere. Derudover er Camilla Gregersen uden modkandidat valgt som DM-formand for tredje gang.

Anders Dalsager, der til daglig er museumsinspektør på Kroppedal Museum, er nyvalgt repræsentant for den næststørste liste, DM Kultur og Medier. Han forstår godt, at Den fleksible arbejdsstyrke ærgrer sig over ikke at have fået plads i HB.

"Heldigvis har jeg allerede fået en kaffeaftale i kalenderen med Helle Idland, som jeg forventer at arbejde tæt sammen med", siger Anders Dalsager, der er en af valgets stemmeslugere.

De nye bestyrelser

Der har også være valg til DM’s sektorer og sektionen for pensionister. Læs mere om valgresultaterne på dm.dk/valg.

Formanden: HB skal varetage alles interesser

Anders Dalsager minder om, at flere politikere på valg havde fokus på prekært ansatte under valgkampen.

"Store dele af arbejdsmarkedet – kulturen, medieområdet, universiteterne og det private – kæmper jo med elendige forhold for løstansatte medarbejdere. Så vi vil sammen med andre gode kræfter gøre alt for at varetage de prekæres interesser", siger museumsinspektøren fra Kroppedal.

Når hovedbestyrelsesmedlemmer nu bliver bredt valgt af medlemmerne, skal de være meget opmærksomme på at tænke helheden og diversiteten i medlemsskaren ind i det politiske arbejde. Det siger DM’s formand, Camilla Gregersen.

"Frem for at sidde som repræsentant for sin sektor på et mere snævert mandat er man forpligtet i HB til at varetage alle medlemmers interesser, uanset om man selv kommer fra det offentlige eller det private område", siger hun.

Det er vigtigt, at både selvstændige, ledige, ledere og så videre føler, at deres interesser bliver varetaget, understreger Camilla Gregersen.

"Heldigvis er der rig mulighed for at opnå indflydelse på HB’s arbejde via netværk, sektorbestyrelser, HB-udvalg og kongres. Jeg håber, at både de, der desværre ikke fik plads i HB, og mange andre af DM’s medlemmer vil deltage aktivt gennem de kanaler, for vi vil rigtig gerne sætte medlemmernes viden i spil", siger Camilla Gregersen.

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Grønlands Selvstyre, Miljøstyrelsen for Råstofsområdet

Chef for Afdelingen for Geologi under Departementet for Råstoffer og Ju...

Grønlands Selvstyre, Miljøstyrelsen for Råstofsområdet

Zealand Sjællands Erhvervsakademi

REKTOR

Zealand Sjællands Erhvervsakademi

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?