Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Foto af Julia Hunt
Foto: Hans Søndergaard

Lige-Listen vil kæmpe for mennesker med et atypisk arbejdsliv

Lige-Listen har bedre forhold for folk med løs tilknytning til arbejdsmarkedet som mærkesag. Følg efterårets valg i DM i DM Akademikerbladet.

Kolleger, efteruddannelse, løn under barsel, løn under sygdom, ferie med løn, omsorgsdage, barnets første sygedag, julefrokoster, kantinemad, gratis frugt, skrivebord, computer, internet, telefon og kontorartikler.

Det er for de fleste fastansatte en helt naturlig del af arbejdslivet, men for de mange, som frivilligt eller ufrivilligt arbejder i korte projektansættelser eller som vikarer, er vilkårene markant dårligere.

Det er dybt urimeligt, mener en række DM’ere på tværs af sektorer og brancher. De har dannet Lige-Listen, der går til hovedbestyrelsesvalg den 17. september med fokus på at skabe et mere fleksibelt og inkluderende arbejdsmarked.

“Løndannelse og arbejdsvilkår bør være ens for alle, så vi vil kæmpe for at nedbryde de strukturelle og kulturelle barrierer, der skaber forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Det er et kæmpestort felt, for det kræver en ændring af den måde, vi tænker arbejdsmarked på”, siger initiativtager og listefører Julia Bjerre Hunt.

Julia Bjerre Hunt

Cand.mag.

37 år

Siden 1. februar i år adjunkt på Absalon i Roskilde, hvor hun underviser i bl.a. ledelse og frivillighed på Leisure Management.

Blev i 2016 valgt til DM’s hovedbestyrelse og sektorbestyrelsen for DM Privat og Selvstændige. I 2017 blev hun desuden formand for DMP og fik plads i FU.

Julia Bjerre Hunt har arbejdet som konsulent, forfatter og foredragsholder med fokus på frivillighed og foreningsdemokrati. Hun har desuden varetaget forskning i “grønne frivillige”.

Gift og har to døtre.

Hun er bestyrelsesmedlem i DM Privat og Selvstændige og siden februar fastansat som adjunkt på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde.

“Det er min første fastansættelse i mit arbejdsliv. Ellers har hele mit arbejdsliv været et selvvalgt kludetæppe. Det har jeg været enormt glad for, men for mange mennesker er det ikke frivilligt. Uanset hvad, så er de forskelle, der er på de fastansatte og dem på det atypiske arbejdsmarked, ikke noget, man ønsker sig”, siger 37-årige Julia Bjerre Hunt.

Foreløbigt er der syv kandidater på Lige-Listen, men der kan komme flere til. Derfor er det heller ikke afgjort endnu, hvem der bliver spidskandidat.

I programerklæringen, som stadig løbende opdateres, fremgår det blandt andet, at Lige-Listen “arbejder for mere ligestilling, mangfoldighed og fleksibilitet på arbejdsmarkedet og for bedre arbejdslivsvilkår og rettigheder for folk, som har et atypisk arbejdsliv”.

“Vi taler typisk enten om mangfoldighed og ligestilling eller om det atypiske arbejdsmarked. Vi ønsker at koble de to ting og sikre, at vi for eksempel ikke taler om rettigheder for løstansatte uden at huske de andre perspektiver for eksempel for mennesker med handicap, LGBT+-personer, seniorer og andet, som vi ved skaber forskelsbehandling”, fortæller Julia Bjerre Hunt.

Ifølge Lige-Listen mangler der viden på arbejdspladserne. APV’en er eksempelvis et godt redskab, men den inkluderer sjældent de løstansatte og freelancerne og adresserer dermed ikke i tilstrækkelig grad de forskellige former for strukturel forskelsbehandling.

Det er min første fastansættelse i mit arbejdsliv. Ellers har hele mit arbejdsliv været et selvvalgt kludetæppe

Julia Bjerre Hunt, listefører

“De værktøjer, vi kender, er for dem inden for murene. Men hvad med dem, der aldrig kommer ind? Eller dem, som vi kommer til at overse, fordi vi altid kun har fokus på det ene af de forhold, som skaber ulighed, og ikke flere i kombination? Vi ønsker, at hovedbestyrelsen i DM og hele fagbevægelsen arbejder for lighed og lige rettigheder på arbejdsmarkedet for alle”, siger Julia Bjerre Hunt.

Udviklingen på arbejdsmarkedet de seneste mange år er gået i retning af færre fastansættelser og flere projektansættelser. Den udvikling er ikke nødvendigvis en dårlig udvikling, mener Julia Bjerre Hunt:

“Personligt synes jeg ikke, at der er noget galt ved ikke at være fastansat, hvis der følger gode vilkår og rettigheder med som for eksempel barnets første sygedag, omsorgsdage, løn under barsel og løn under sygdom. Den skæve behandling er især en udfordring for kvinder”.

Tror du, at det er realistisk at få lige vilkår?

“Det er jeg nødt til at tro på. Jeg synes, der er sket meget de senere år, og jeg synes, at den bredere forståelse af problemets omfang er blevet skærpet”.

Lige-Listens valgprogram til DM Hovedbestyrelsesvalg 2021

Vi arbejder for mere ligestilling, mangfoldighed og fleksibilitet på arbejdsmarkedet og for bedre arbejdslivsvilkår og rettigheder for folk, som har et atypisk arbejdsliv.

Vi tror på, at alle har ret til et godt arbejdsliv med ordentlige vilkår uanset ens baggrund, behov og ønsker. Vi vil arbejde for at skabe de kulturelle og strukturelle forandringer på det danske arbejdsmarked, som skal til for at sikre dette.

Følg med på dm.dk/valg

Er fagforeningerne gode nok til at kæmpe for de ikkefastansatte?

“I bred forstand har de nok ikke været gode nok. Der er stor forskel på, hvor meget det fylder i de enkelte fagforeninger og i medlemsmassen, men i DM er der rigtig meget fokus på ligestilling på arbejdsmarkedet. DM har finansieret en række forskningsprojekter, og på vores kongres tilbage i 2016 blev det vedtaget som værende noget, vi virkelig skal arbejde med. Vi har et vidensgrundlag at stå på, og det er også derfor, vi kan stå her i dag”.

Den 23. juni vedtog DM’s hovedbestyrelse en mangfoldighedspolitik “for et mangfoldigt og ikkediskriminerende arbejdsmarked”, der beskriver foreningens målrettede arbejde for at sikre lighed og ligestilling både i lovgivningen og blandt virksomhederne. Den falder i god tråd med Lige-Listens mærkesager.

“Jeg er enormt glad for, at vi har fået vedtaget en mangfoldighedspolitik, og den vil vi nok læne os op ad”, siger Julia Bjerre Hunt.

Hvad ligger dig allermest på sinde, hvis du skal prioritere?

“Jeg er stadig meget orienteret om den kønsorienterede ligestilling, ingen tvivl om det. Jeg er dybt inde i sjælen forarget over ligelønsproblematikken, og det håber jeg, at vi kan arbejde sammen om at løfte endnu mere gennem Lige-Listen. Min mor kæmpede og er ikke lykkedes. Nu kæmper jeg, og nu skal det lykkes. Jeg har to døtre, som skal ud på arbejdsmarkedet en dag. Hvordan skal jeg forklare dem, at kvinder får dårligere løn, er mere udsatte for usikkerhed, manglende rettigheder og grænseoverskridende adfærd, fordi de oftere er løstansatte? Det giver ingen mening”.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?