Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Anders Dalsager
DM Kultur skal tilføre de ansattes perspektiver på, hvordan kulturområdet i Danmark bør udvikle sig, mener Anders Dalsager, som stiller op til bestyrelsen i DM's nye kultursektor.

DM opretter ny kultursektor: “Vi skal vise vores værdi”

Den nye sektor DM Kultur skal samle hele kulturlivets akademikere og sikre en fælles platform for både erfaringsudveksling og interessevaretagelse på tværs af hele branchen.

“Det er lige, hvad DM-medlemmerne i kulturområdet har brug for”, siger Anders Dalsager, der foruden sit job som museumsinspektør på Kroppedal Museum også er i klubbestyrelsen hos DM Forskning og Formidling.

Han stiller op til bestyrelsen i DM’s nye kultursektor, som officielt starter efter nytår på årets første dag i 2022.

“DM Kultur kommer til at udfylde en super vigtig rolle, som ingen andre har lykkedes med. Debatten om kulturområdet i Danmark bliver ofte ført ud fra et institutionsledelsesperspektiv eller et politikerperspektiv. DM Kultur skal tilføre de ansattes perspektiver på, hvordan kulturområdet i Danmark bør udvikle sig”, siger Anders Dalsager.

DM har tidligere varetaget kulturområdet i en række forskellige klubber. Det nye bliver nu, at DM Kultur som sektor skal samle alle typer kulturansatte.

Det vil gøre en forskel, mener Anders Dals­ager.

“DM har hele tiden søgt at kaste sig ind i kulturdebatten og være en tydelig stemme for akademikerne i branchen. De gode viljer har dog haft vanskelige kår, da medlemmerne fra kulturområdet har været spredt ud på mange sektorer og klubber i foreningen. I en samlet sektor kan DM-medlemmerne nu lettere drøfte tingene i fællesskab. Og markere over for omverdenen, at de ansatte på kulturområdet i Danmark leverer et arbejde, der har enorm værdi for samfundet. Både økonomisk og kulturelt”, siger Anders Dalsager.

DM Kultur kommer til at udfylde en super vigtig rolle, som ingen andre har lykkedes med

Anders Dalsager, museumsinspektør

DM Kultur: Alle er velkomne

Anders Dalsager og de andre fra bestyrelsen i klubben Forskning og Formidling har i foråret udarbejdet et udkast til en række vedtægter og mål for DM Kultur, som sektorens kommende bestyrelse skal tage stilling til.

I forslaget beskriver de blandt andet fem hovedindsatsområder, som de mener, DM Kultur bør arbejde frem efter.

Ifølge dem skal det lykkes DM Kultur:
• At skabe bedre overenskomstforhold for alle ansatte i kulturbranchen.
• At støtte de freelancere og midlertidigt ansatte, der arbejder under prekære arbejdsforhold, og som ønsker ansættelse på regulære vilkår eller blot en bedre honorering af deres arbejde.
• At skabe øget politisk fokus på kulturbranchens vilkår og ønsker.
• At skabe et fælles forum for faglig og personlig udvikling for kulturansatte og freelancere.
• At øge antallet af medlemmer blandt kulturbranchens akademikere og være det samlede fagpolitiske mødested for disse akademikere.

På en række møder i juni havde DM’s medlemmer mulighed for at komme med deres indspark til vedtægterne og målsætningerne.

“Det har været nogle gode møder, hvor der har været mange engagerede medlemmer. Her har medlemmerne også selv haft mulighed for at tilkendegive, at de gerne vil stille op til bestyrelsen, så det bliver spændende”, siger Anders Dalsager.

Der skal være ni medlemmer i sektorbestyrelsen.

Stil op til valg i DM

Fristen for at stille op til sektorbestyrelsen er 17. september 2021. Valget starter 25. oktober og slutter 18. november 2021. Du kan læse mere om DM-valgene i de kommende numre af DM Akademikerbladet og på de næste to sider.

Følg med på dm.dk/valg

“Vi skal markere os”

I august findes den endelige gruppe, som vil kandidere til bestyrelsen. De skal sammen aftale grundlaget for sektorens indsatser og målsætninger.

Anders Dalsager har sine egne visioner:

“Om fem år håber jeg, at DM Kultur er kendt som en vigtig fagforeningsaktør, der kæmper for kulturbranchen og dens ansatte. Jeg håber, at vi er lykkedes med at sætte fokus på, at der skal skabes mere bæredygtige løn- og arbejdsvilkår, hvis vi skal have en bæredygtig kulturbranche i Danmark fremover”.

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?