Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Foto af Make It Real
Med kampagnen Make it Real vil Aalborg Universitet bringe de studerende “tættere på den virkelige verden”. Ifølge rekrutteringsekspert Peter Rasmussen er universitetet omvendt på vej væk fra virkeligheden, når det definerer sig som en “tilstedeværelsesarbejdsplads”.
Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Arbejdsgivere lokker med hjemmearbejde i jobopslag

Tilbud om hjemmearbejde har de seneste måneder vundet indpas i jobannoncer på linje med kantineordninger og fleksibel arbejdstid.

I et jobopslag lokker Guldborgsunds borgmester, John Brædder, med, at en ny stilling som borgerrådgiver har gode arbejdsvilkår, “fx med hjemmearbejde et par dage om ugen, hvis det ønskes”.
Man skal kunne administrere hjemmearbejde, understreger John Brædder. Men som han siger:

“Alle undersøgelser viser, at seks timers hjemmearbejde svarer til otte timers kontorarbejde. Så det giver god mening at udnytte det i rekrutteringsøjemed og for også at følge op på den relativt store succes, hjemmearbejde for nogles vedkommende har været”, siger borgmesteren.

John Brædder er kun en af mange, der inden for de seneste måneder har tilbudt hjemmearbejde som et attraktivt arbejdsvilkår i jobannoncer.

På jobindex.dk var der fra februar til juni 658 jobopslag med tilbud om hjemmearbejde, i 2019 var antallet 78. Og der er vel at mærke tale om fremadrettede vilkår.

“Der er fleksible arbejdstider, betalt frokost og mulighed for hjemmearbejde efter aftale”, lyder det i et opslag, hvor Holbæk Kommune efterlyser en projektleder til grøn omstilling, og i Teknologirådet vil den kommende kollega med ansvar for presse få 37 timers flekstid og mulighed for “fleksibilitet og selvstændig organisering af hjemmearbejde og fremmøde på kontor”.

“Der er jo sket et kæmpe skred”, siger Teknologirådets direktør, Lars Klüver.

“Vi er lige så meget hjemme som på kontoret, men kontoret skal fortsat være et levende sted, så vi er nødt til at finde en form, der giver den der fleksibilitet”.

Jeg havde to kandidater til en specialiststilling. Den ene ønskede fire hjemmearbejdsdage og den anden fem

Peter Rasmussen, it-headhunter

Bygningsstyrelsen: Voldsom interesse

Også i Bygningsstyrelsen, der står for udlejning af ejendomme og kontorfaciliteter til de statslige arbejdspladser, mærkes forandringens vinde. Styrelsen har siden 2019 markedsført aktivitetsbaseret kontorindretning – kort sagt flere formålsindrettede rum og færre kontorpladser – til sine kunder.

“Siden efteråret og frem har vi haft en voldsom stigning i antallet af henvendelser fra styrelser og andre statslige institutioner, der har spurgt ind til aktivitetsbaseret indretning. Interessen skyldes, at det både giver besparelser på huslejen og flugter med den grønne dagsorden, men egentlig også fordi de forventer, at medarbejderne gerne fortsat vil arbejde hjemme”, siger kontorchef Thea Marie Dam.

Bygningsstyrelsen har selv skåret en tredjedel af huslejen ved at indrette et aktivitetsbaseret kontormiljø.

Men ikke alle har valgt at omstille sig til den nye virkelighed. To offentlige arbejdspladser i Aalborg er et godt eksempel på, at træerne ikke automatisk vokser ind i himlen.

På den ene, Aalborg Kommune, blev medarbejdere og ledelse allerede i efteråret enige om en central aftale, der sætter rammerne for hjemmearbejde i hele kommunen fremover. Aftalen, der foruden en bedre udnyttelse af ressourcerne skal sikre større fleksibilitet for de ansatte og en bedre sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv, er ved at blive konkretiseret i de enkelte forvaltningers MED-udvalg.

Ifølge Lars From, fællestillidsrepræsentant for DM’erne, er der i fællesadministrationen lagt op til, at de ansatte fremover får ret til to hjemmearbejdsdage.

“Vi har aftalt, at man på det enkelte kontor selv fastsætter præmisserne. I min egen afdeling med seks ansatte har vi aftalt, at vi har fremmøde tre dage om ugen og som udgangspunkt mødes fast hver tirsdag og torsdag. Så er der to dage, man selv bestemmer over”, siger han.

Den enkelte medarbejder og leder skal sammen med tillidsrepræsentanten underskrive en individuel aftale om omfang, placering, opgaver, indretning og koordinering af hjemmearbejdet. Aftalen evalueres hvert år.

“Vi har valgt en meget fleksibel tilgang, hvor vi prøver at finde ud af, hvad der giver mening. Hvis det viser sig, at det er fornuftigt med tre hjemmearbejdsdage, så vil jeg tro, at vi godt kan snakke os til rette om det”, siger Lars From.

“Tilstedeværelsesarbejdspladsen”

Og hvor Lars From kun har roser til ledelsen, lyder der omvendt en vis skuffelse over ledelsens tilgang til hjemmearbejde blandt de administrativt ansatte i Fælles Service på Aalborg Universitet. For godt nok er det her besluttet, at en overgang til aktivitetsbaseret indretning skal spare 40 mio. kr. på bygningsbudgettet, og at ti medarbejdere fremover skal deles om syv kontorpladser. Men ifølge AC-tillidsrepræsentant Morten Denaa har universitetsdirektør Søren Lind Christiansen samtidig meldt ud, at universitetet er en “tilstedeværelsesarbejdsplads”.

“Selvom vi kun skal have kontorpladser til 70 pct., skal de resterede 30 pct. være andre steder i huset eller til møde ude i byen”, siger Morten Denaa.

“Vi har selvfølgelig spurgt om, hvorvidt vi ikke kan tænke det her sammen med en mulighed for hjemmearbejde, også af hensyn til fx støjgener, men udmeldingen har været, at vi er en “tilstedeværelsesarbejdsplads”. Det er jeg faktisk ked af, ikke mindst efter vores gode erfaringer det seneste år”, uddyber han.

Søren Lind Christiansen bekræfter, at medarbejderne har leveret en “ekstraordinær indsats” under svære betingelser det seneste års tid. Men, siger han:

“Vi har diskuteret, hvordan vi håndterer hjemmearbejde efterfølgende, og princippet, vi tager udgangspunkt i, er, at vi er en tilstedeværelsesarbejdsplads. Men selvfølgelig kan der være situationer, hvis det er hensigtsmæssigt, hvor man kan aftale hjemmearbejde med sin nærmeste chef”, siger han.

Et ufravigeligt krav

Men den indstilling er ikke bare ude af trit med virkeligheden, lyder det fra Peter Rasmussen, it-headhunter hos iHeadHunt. Den vil gøre det svært for universitetet at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fremover.

“Jeg havde to kandidater til en specialiststilling. Den ene forventede fire hjemmearbejdsdage og den anden fem. Det er selvfølgelig meget ekstremt, og virksomheden kunne ikke gå ind på de vilkår”, siger Peter Rasmussen, der har Forsvaret, Nets, Ekstra Bladet og PFA blandt sine kunder.

Men ønsker man at tiltrække kvalificerede it-specialister, er der ikke nogen vej uden om hjemmearbejde, tilføjer Peter Rasmussen.

“Når man pitcher et job til dygtige folk, handler det i første omgang om en attraktiv løn. Dernæst handler det om fleksibilitet og særligt efter covid-19 om fast hjemmearbejde. Jeg kan sige med oprejst pande, at det er et afgørende parameter i det segment, jeg beskæftiger mig med”, siger han.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Tilmelding af digitalt blad