Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Kø ved den fynske motorvej, E20.
Regeringen øjner samfundsøkonomiske gevinster ved øget brug af hjemmearbejde og har igangsat analyser af de hidtidige erfaringer. Her er det tæt trafik på den Fynske Motorvej ved Odense, hvor mange af Miljøstyrelsens 400 ansatte er pendlere.
Foto: Kent Rasmussen/Gonzales Photo/Ritzau Scanpix.

Styrelse bremser aftaler om hjemmearbejde

Regeringens ønske om at fremme hjemmearbejde efter corona kan paradoksalt tvinge ansatte i staten til fuldt fremmøde på arbejdspladsen efter sommerferien. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har sat en bremse for nye lokalaftaler.

Foruden øget fleksibilitet for medarbejderne kan bare en enkelt hjemmearbejdsdag om måneden ifølge en analyse fra Deloitte og Kraka give en samfundsøkonomisk effekt på 4 mia. kr. takket være mindre trængsel, mindre forurening, færre trafikuheld og øget arbejdsudbud.

Derfor er det ikke overraskende, at regeringen ønsker at gøre mere brug af hjemmearbejde efter sommerferien og har igangsat et analysearbejde om brugen af hjemmearbejde blandt de 200.000 statsansatte.

Men paradoksalt nok kan regeringens ønske føre til, at ansatte i staten, der har vænnet sig til 100 pct. hjemmearbejde under hjemsendelsen, bliver pålagt 100 pct. fremmøde på deres arbejdssted, når de vender tilbage efter sommerferien.
For Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har meddelt de statslige institutioner, at de på grund af analysearbejdet skal sætte lokale beslutninger om hjemmearbejde i bero.

Det rammer en lang række arbejdspladser, der har haft lokale tiltag og aftaler om hjemmearbejde undervejs, herunder Miljøstyrelsens 800 ansatte.

“Erfaringerne fra hjemsendelsesperioden under corona i foråret 2020 har vist, at det er muligt at løse mange af styrelsens opgaver godt og effektivt ved hjemmearbejde. På den baggrund vil vi derfor gerne generelt øge mulighederne for fleksibilitet og hjemmearbejde”, hed det ellers i oktober 2020 i et udkast til en model, der giver mulighed for to ugentlige hjemmearbejdsdage.

Der er masser af kolleger, som diplomatisk sagt er temmelig trætte af, at der kommer en udmelding fra centralt hold, som stikker en kæp i hjulet for os

Erik Vind Frost, tillidsrepræsentant i Miljøstyrelsen

En kæp i hjulet

Men modellen blev 20. maj sat i bero på ubestemt tid, og Miljøstyrelsen må nu afvente resultatet af regeringens analyse. I stedet for er det regeringens genoptrapningsplan med 100 pct. fremmøde fra 1. august, der gælder, har direktionen meddelt medarbejderne.

“Der er masser af kolleger, som sagt diplomatisk er temmelig trætte af, at der kommer en udmelding fra centralt hold, som stikker en kæp i hjulet for os”, fortæller Erik Vind Frost, tillidsrepræsentant og næstformand i samarbejdsudvalget.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen oplyser til DM Akademikerbladet, at analysearbejdet ventes afsluttet “på den anden side af sommerferien”. Men styrelsen har ikke svaret på et spørgsmål om, hvorfor analysen afskærer institutioner fra at afprøve fleksibilitetsmodeller lokalt.

“Analysearbejdet kan blandt andet inspirere til, at man lokalt ser på, om man har fundet de bedste løsninger, der tilgodeser såvel arbejdspladsens som medarbejdernes behov i tiden efter corona”, skriver styrelsen i stedet for i sit svar.

Rammer lokale

Efter talrige reformer og omlægninger er medarbejderne i Miljøstyrelsen i dag spredt ud over arbejdssteder overalt i Danmark, og ca. 300 arbejdspladser blev flyttet fra København til Odense med udflytningen af statslige arbejdspladser. I den forbindelse indførte styrelsen mulighed for individuelle aftaler om hjemmearbejde for pendlere, og de bliver ikke påvirket af styrelsens aftalestop.

“Så det er dem, der bor tæt på arbejdspladsen og ikke allerede har individuelle aftaler, der nu bliver påvirket”, siger Erik Vind Frost.

Han håber, at en generel lokalaftale kan erstatte individuelle aftaler, når regeringens analysearbejde er overstået.

“Jeg er helt med på, at det er en lille smule irriterende, at der nu er kommet en pausemelding fra centralt hold, men som tillidsrepræsentant siger jeg også til kollegerne, at nogle gange skal man måske bare trække vejret. Det er ikke nødvendigvis en stopmelding”, siger han.

DM Akademikerbladet har talt med andre tillidsrepræsentanter, der tilkendegiver usikkerhed om, hvordan sagen lander, men som ikke ønsker at udtale sig.

Der er allerede medarbejdere der pendler langt, og det her kunne også tiltrække og fastholde folk, der bor lidt længere væk

Erik Vind Frost, tillidsrepræsentant i Miljøstyrelsen

En gamechanger

Erik Vind Frost er selv optimist.

“Vi står nok foran et opsving og kigger ind i en højkonjunktur. Hvis nogen forestiller sig, at man fastholder en indstilling om, at alt arbejde foregår med 100 pct. fremmøde, og samtidig vil have en moderne offentlig sektor, så kan det godt være, at man skal imødese alvorlige rekrutteringsproblemer”, siger han.

Han er ikke så overrasket over, at der fra centralt hold har indfundet sig en vis tøven over for de næste skridt. Heller ikke at staten som arbejdsgiver under OK-forhandlingerne tidligere på året afslog at forny den gældende rammeaftale om hjemmearbejde, som opfattes som forældet.

“Vi har fået en gamechanger af de helt store. Hvis man skal tage arbejdsgiverhatten på, er man måske i en situation, som på ingen måde er normal, og hvor man ikke helt kan overskue konsekvenserne. Den digitale transformation det sidste halvandet år har jo været større end de sidste 25 år tilsammen”.

For fagforeningerne er der også uafklarede spørgsmål. Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet i privaten, forsvinder de fysiske arbejdssteder, hvordan sikres frivilligheden, og hvad med de afledte udgifter, fx til internetopkoblinger?

I september 2020, før Danmark igen lukkede ned, indførte Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg på forsøgsbasis 1-2 frivillige hjemmearbejdsdage om ugen. På det tidspunkt var det korte sygefravær faldet med 64 pct. Siden kom så en ny fuld nedlukning, og nu står medarbejderne så med Medarbejder- og Kompetencestyrelsens beslutning om en fuld tilbagevenden til arbejdet efter sommerferien. 90 pct. ønsker dog at fortsætte en ordning med hjemmearbejde.

“Vi har i forvejen tilsynsførende, der har hjemmekontorer i hele landet, og som bruger det meste af deres tid med tilsyn i deres geografiske opland. Så det er jo ikke som sådan fordi, at hjemmearbejde er fremmed for styrelsen. Der er allerede medarbejdere der pendler langt, og det her kunne også tiltrække og fastholde folk, der bor lidt længere væk”.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Professor i antikkens historie

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i religionsstudier

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i senmiddelalder og tidlig moderne

Syddansk Universitet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?