Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Foto af TR-suppleant Lisbet Crone Markussen
Kontor-MUS er en fordel både for den enkelte og for fællesskabet, mener Lisbet Crone Markussen, der er TR-suppleant for godt 300 AC-medarbejdere i Svendborg.
Foto: Hung Tien Vu

MUS – nu for hele kontoret på én gang

Uddannelses- og Forsknings­ministeriet har indført kontor-MUS-samtaler. TR-suppleant Lisbet Crone Markussen mener, det er et vigtigt skifte væk fra individualiseringen.

I Uddannelses- og Forskningsministeriet har årlige samtaler mellem leder og ansatte i en årrække heddet performanceudviklingssamtaler, PU. Og fra næste år skal medarbejderne i hvert af ministeriets kontorer til en samlet samtale for hele kontoret kaldet “kontor-PU”.

Det ser Lisbet Crone Markussen, TR-suppleant for næsten 300 AC-medarbejdere i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og cand.mag. i tysk og historie, frem til.

“Der er blevet arbejdet meget grundigt med et koncept, og tanken er, at samtalerne skal bygge på konkrete kompetencemål. Jeg håber, at det vil give os nogle fælles strategiske diskussioner, så medarbejderne får mere indflydelse på vigtige beslutninger i organisationen”, siger Lisbet Crone Markussen.

Fælles udviklings­ samtaler kan øge medarbejdernes indflydelse

Lisbet Crone Markussen, TR-suppleant

På det overordnede plan er der stadig masser at tage fat på for arbejdspladsen, der blev udflyttet fra København til Svendborg i februar 2019.

En omorganisering i efteråret 2020 betød blandt andet, at de to tidligere styrelser, Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, blev lagt sammen til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Mange har fået nye kolleger og nye opgaver, og under pandemien har alle medarbejdere arbejdet delvist hjemme. Den situation gør en fælles udviklingssamtale endnu mere betydningsfuld, mener DM’ernes TR-suppleant.

“I den situation er det særlig vigtigt, at beslutninger om fx kompetenceudvikling bliver sat i en større sammenhæng, og at det er tydelige og strategiske beslutninger, der ligger til grund for, hvem der får hvad. Du ved jo heller ikke, at du kan trække på en kollega til en opgave, hvis du ikke ved, at hun fx har været på projektlederkursus”, påpeger Lisbet Crone Markussen.

Foto af TR-suppleant Lisbet Crone Markussen
I Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i Svendborg sætter man gang i en ny type MUS-samtaler næste år: “Vi skal prøve i fællesskab at koble os til det store billede – i kontoret, i afdelingen og i samfundet”, siger Lisbet Crone Markussen, TR-suppleant og specialkonsulent.

“Vi skal kobles til det store billede”

Selv har hun, både som AC’er i otte år på Det Kgl. Bibliotek og i de to år, hun har arbejdet i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, haft gode oplevelser med sine MUS- og PU-samtaler, selv om skabelonerne nogle gange har været noget ufleksible.

“Jeg har heldigvis aldrig haft en leder, der insisterede på at følge et skema rigidt, og jeg har været glad for at få lejlighed til at sige noget om, hvordan jeg så organisationen og fremtiden. Jeg har også selv brugt DM til sparring inden en samtale, fordi jeg havde nogle uddannelses­ønsker”, siger hun.

Alligevel synes hun, at det er rigtigt at bevæge sig væk fra den individualisering, der har hersket.

“Medarbejderudviklingssamtale betyder jo, at en leder skal udvikle en medarbejder! Sådan ser jeg ikke på det. Vi arbejder som en organisation, der bliver betalt for at udføre en opgave. Derfor skal vi i fællesskab koble os til det store billede – i kontoret, i afdelingen og i samfundet”, mener Lisbet Crone Markussen.

Der er gode takter i oplægget til den fælles PU, som lægger op til en bred drøftelse af, hvad der er vigtigt i et længere perspektiv, og opfølgende samtaler et halvt år efter.

“Jeg håber, at kontor-PU’en kan sætte den enkelte medarbejders – og leders for den sags skyld – udvikling ind i et større billede. Og forhåbentlig kommer vi langt væk fra det ritualiserede møde med listepunkter, der skal tikkes af, og tættere på at tale konkret og åbent om det vigtige: opgaver, trivsel og udvikling”, siger Lisbet Crone Markussen.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Tilmelding af digitalt blad