Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Foto af Covid 19
Foto: Mufid Majnun/Unsplash

Over 250 tilfælde af Covid-19 anerkendt som arbejdsskader

Arbejdstilsynet har oplevet en meget kraftig stigning i antallet af anmeldte arbejdsskader pga. coronavirus. Det viser en aktindsigt, som Magisterbladet har fået.

I månederne april til og med juli var der 1.732 anmeldte arbejdsskader inden for området forgiftning og infektion. I 2019 var der i samme periode 94 anmeldelser, mens der i 2018 var 101 anmeldte skader inden for den kategori. Der har altså været op mod 18 gange så mange anmeldelser som normalt.

Arbejdstilsynet skriver til Magisterbladet, at den markante stigning med al sandsynlighed stammer fra coronatilfælde, der er anmeldt som arbejdsulykker.

Normalt er der ikke mange infektioner, der anmeldes som arbejdsulykker, oplyser Arbejdstilsynet.

Mange coronatilfælde anmeldes som arbejdsulykker, fordi anmeldere opfatter den mulige smittesituation som en akut hændelse, selv om infektioner som sådan hyppigst opfattes som erhvervssygdomme, skriver Arbejdstilsynet.

Ifølge den seneste opgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) fra den 7. september er der modtaget 1.178 anmeldelser om arbejdsskader, der er relateret til Covid-19, hvoraf der er truffet afgørelse i 447 sager. 254 sager er anerkendt, mens 193 sager er afvist.

Alle de afgjorte sager, der handler om, at en person har fået sygdommen Covid-19 efter udsættelse for smitte på sit arbejde, er anerkendt, oplyser AES.

Når 193 sager er afvist, så skyldes det ifølge et skriftligt svar fra AES, at en del af de afviste sager handler om andre sygdomme end Covid-19, fx psykiske sygdomme som stresspåvirkninger.

Endelig er der en mindre gruppe sager, hvor den tilskadekomne ikke er omfattet af lov om arbejdsskadesikring. Det kan fx være selvstændige, der ikke har tegnet forsikring for sig selv.

Der gik ikke mange dage efter min sygemelding i marts, før jeg slet ikke kunne stå op fra sofaen.

Kirsten Lykke Jakobsen, social- og sundhedsassistent ved Holstebro Sygehus

Bekymring for frontpersonalet

Der står kvinder bag 948 ud af de indtil videre i alt 1.178 anmeldelser, hvilket primært skyldes, at de fleste anmeldelser kommer fra frontpersonale på sundheds- og socialområdet.
Hos fagforbundet FOA, der har tusindvis af medlemmer, som bl.a. plejer ældre og handicappede, er man bekymret for medlemmerne, men samtidig glade for, at et stigende antal arbejdsgivere anmelder, forklarer FOA’s forbundssekretær, Maria Melchiorsen.

“Vi ved ikke, hvilke senfølgeskader denne virus har af konsekvenser på sigt. Derfor er det meget vigtigt at få anmeldt det som arbejdsskade, hvis man har fået coronavirus i forbindelse med sit arbejde”, siger Maria Melchiorsen.

Forbundssekretæren forudser, at vi vil se mange flere sager de kommende måneder.

“Nu håber jeg, at værnemidler i tilstrækkelig grad er kommet ud på arbejdspladserne, at arbejdstagere instrueres ordentligt i at anvende dem, og at Arbejdstilsynet kommer mere aktivt på banen for at sikre, at det er sundt og sikkert at gå på arbejde”, siger Maria Melchiorsen.

Hos Elmer Advokater, som blandt andet er specialister i arbejdsskadesager, konstaterer man, at det er for tidligt at sige, hvorvidt de anerkendte arbejdsskadesager om Covid-19 på sigt fører til erstatning.

“Det er svært at gætte på, hvad dette ender med. Corona er en ny sygdom, og vi kender slet ikke alle senfølgerne endnu, og om følgerne bliver varige”, siger advokat Birgitte Filtenborg.
Kirsten Lykke Jakobsen blev smittet med coronavirus på sit job som social- og sundhedsassistent på Hostebro Sygehus.

“Der gik ikke mange dage efter min sygemelding i marts, før jeg slet ikke kunne stå op fra sofaen. Jeg kunne hverken gå i bad eller lave mad. Jeg lå bare i sengen. Min mand var hjemsendt med lønkompensation, så han var heldigvis hjemme og kunne tage sig af mig”, siger hun til Magisterbladet.

Kirsten Lykkes Jakobsens sygdom er nu anerkendt som en arbejdsskade. Hun afventer, om hun kan komme tilbage på fuld tid, før hun søger eventuel erstatning.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

SVENDBORG GYMNASIUM

REKTOR

SVENDBORG GYMNASIUM

Grønlands Selvstyre

AC'er til national digitalisering

Grønlands Selvstyre

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?