Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Foto af Paul Metelmann, ekstern lektor ved KU og RUC
Paul Metelmann har blandt andet købt en greenscreen for egne penge for at give de studerende den bedste og mest professionelle onlineundervisning.
Foto: Sara Galbiati

Brugte 40 timer og fik løn for 15: “Det var ren overlevelse“

Paul Metelmann måtte droppe alt andet arbejde for at passe sin stilling som ekstern lektor under nedlukningen af universiteterne i foråret. Alligevel har han og de 139 andre deltidsansatte akademikere fra Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet kun fået tre timers ekstra løn.

Tre timers ekstra løn kom i juni ind på Paul Metelmanns konto, efter at han i foråret var gået fra fysisk undervisning til fuld fjernundervisning som ekstern lektor på Københavns Universitet og RUC.
Kompensationen kom fra Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet med beskeden om, at de ekstra timer var ment som “et plaster på såret” for det overarbejde, der måtte have været i forbindelse med perioden.

Og overarbejde var der rigtignok. Faktisk kom deltidsjobbet som underviser og vejleder til at tage det meste af hans vågne tid i den periode.
“Jeg har brugt oceaner af tid på at vejlede de studerende, nu hvor deres eksamen blev ændret. Det er klart, at de har mange spørgsmål, og de fortjener hjælp, men det er bare frustrerende, at jeg måtte sige nej til andet betalt arbejde for at gøre noget gratis”, fortæller Paul Metelmann.

Den totale forvirring, som Covid-19 skabte på universitetet såvel som i resten af samfundet, skulle i hvert fald ikke gå ud over de studerende, tænkte han dengang.

“Jeg har ikke følt, at jeg kunne tillade mig at lægge armene over kors og sige til de studerende: “Ved I hvad, jeg kan ikke hjælpe jer, fordi jeg har brugt mit timeantal””.

Fra sin kælder i huset i Værløse har Paul Metelmann siden marts brugt sin tid på at interagere med cirka 170 studerende via onlinemøder og videoundervisning.

“Jeg får kun løn for det, jeg laver. Det er afmålt og aftalt, hvad jeg bliver betalt for, og der er ikke tyve procent mere til at udvikle undervisningen. Jeg skal ikke udtale mig om andres undervisning, men min egen har ikke været lige så god under nedlukningen. Det har været ren overlevelse”.

Paul Metelmann er ikke den eneste, som siger, at de studerende har fået mindre ud af studierne under nedlukningen. 46 procent af de studerende har forberedt sig “overvejende dårligere” eller “meget dårligere” på den undervisning, de har modtaget efter coronanedlukningen af deres studie. Det viser en DM-undersøgelse, som 2.961 studerende fra landets universiteter har svaret på.

Paul Metelmann estimerer selv, at han har brugt over 40 timer om ugen på sine deltidsjob som ekstern lektor. Stillingen hos Københavns Universitet er normeret til cirka 15 timer om ugen.

Det er fint, at de siger, at de ikke kan kompensere os fuldt ud, men så giv os noget, der batter noget.

Paul Metelmann, ekstern lektor på KU og RUC

Tre timer

De tre timers kompensation, Københavns Universitet har tildelt Paul Metelmann, synes derfor lidt tilfældigt i lyset af den tid og energi, han faktisk har brugt, forklarer han.
“Det er ikke, fordi jeg er utaknemmelig, men det virker åndssvagt, når det er så lidt. Det er næsten lige før, jeg hellere ville have haft to flasker vin”.

I sidste ende handler det nemlig ikke om selve beløbet, siger Paul Metelmann. Det handler derimod om anerkendelse af hans og de eksterne lektorers arbejde.

“Det er fint, at de siger, at de ikke kan kompensere os fuldt ud, men så giv os noget, der batter noget. Hvor var de faglige repræsentanter? Det virker, som om vi har været glemt i forvirringen”.

Formanden for foreningen af løstansatte forskere på KU, Dan Hirslund, forstår godt Paul Metelmanns frustration over, hvordan løstansatte akademikere ofte synes nederst i universitetshierarkiet.

“I krisetider skubbes regningen nedad, og universiteterne var allerede før corona under et enormt pres. Det skaber selvfølgelig en stor usikkerhed hos de løstansatte”, siger Dan Hirslund, der selv er lektor i en midlertidig stilling på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier.

Ifølge ham har krisen tydeliggjort opdelingen i fastansatte og løstansatte forskere.

“Nogle fastansatte medarbejdere har travlt med at holde fast på deres vilkår, men det er slet ikke relevant for de løstansatte. De kæmper for bare at sikre deres job. Derfor opstår der en splittelse i de to grupper. Det føles, som om miljøet er blevet hårdere”.

Foto af Paul Metelmann, ekstern lektor ved KU og RUC
Paul Metelmann

De usynlige

Dan Hirslund har ikke hørt om kompensationen til Paul Metelmann og de andre deltidsbeskæftigede videnskabelige medarbejdere, og det er netop problemet, siger han.

“De tre timers ekstra løn, DVIP’erne har fået i kompensation på Humaniora, er ikke blevet meldt ud offentligt. Man har gjort det under bordet, formentlig fordi man godt vidste, at det ville udstille, hvordan de tre timers ekstra løn bare var et mindre symbolsk beløb. Men der er brug for en udmelding, så man kan få italesat, hvordan det har været at være ekstern lektor i foråret”, siger han.

Aftalen om tre timers kompensation til 140 deltidsansatte akademikere på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet blev indgået i foråret mellem fælles-TR Anne Mette Thorhauge og den forhenværende dekan Jesper Kallestrup, fortæller Anne Mette Thorhauge.

Dengang kendte man endnu ikke til omfanget af opgaven, forklarer hun.

“Ekstra timer til DVIP var et ønske fra den samlede TR-kreds og vedrørte specifikt de VIP’er, der ikke var sikret i form af en fastansættelse. De tre timer blev aftalt mellem Jesper og mig efter ønske fra TR-kredsen på et tidspunkt, hvor vi ikke kendte omfanget af opgaven. Havde vi gjort det, havde vi nok arbejdet for flere timer. De tre timer var tænkt til opsætning af kursusrum på et tidspunkt, hvor vi ventede en 14-dages nedlukning”, skriver hun i en mail til Magisterbladet og erkender, at der ikke er blevet fulgt godt nok op på aftalen til de deltidsansatte.

“Det er ikke min oplevelse, at sagen er blevet dysset ned, men at tingene i den efterfølgende periode blev ret kaotiske, bl.a. pga. et dekanskifte. Jeg kan kun beklage, at vi ikke fik fulgt op på DVIP, og jeg synes, vi skal arbejde på, at de midler, der er afsat til at udvikle undervisning, i lyset af corona i efteråret også kommer DVIP til gode”, skriver Anne Mette Thorhauge.

Dekan på Det Humanistiske Fakultet Kirsten Busch Nielsen oplyser, at hun ikke kender til aftalen, som er indgået mellem den tidligere dekan og fælles-TR.

“Det, jeg kan og skal forholde mig til, er efterårets undervisning. Hvad vi eventuelt kommer til at aftale med DVIP om den, er endnu åbent. Vi er ikke langt i drøftelserne om det på ledelsesniveau, og jeg har ikke haft lejlighed til at tale med de faglige repræsentanter om det”, siger Kirsten Busch Nielsen.

Fra Roskilde Universitet har Paul Metelmann ikke fået udbetalt nogen form for kompensation. Han har modtaget en mail om, at der desværre ikke er penge til at kompensere eventuelt overarbejde i forbindelse med nedlukningen.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen Absalon

Konsulent til fundraising og forskningsstøtte

Professionshøjskolen Absalon

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Specialkonsulent til politisk betjening i Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

SVENDBORG GYMNASIUM

REKTOR

SVENDBORG GYMNASIUM

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?