Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Åbent brev til DM’s hovedbestyrelse

Skal DM være en bæredygtig fagforening? Kan fagbevægelsen gå forrest i den grønne omstilling?

Sidste kongres viste en klar opbakning fra DM’s medlemmer til en aktiv grøn indsats både politisk og driftsmæssigt. Derfor vil vi i medlemsnetværket MBOS – Bæredygtig fagforening – gerne bakke op om processen ved at bidrage med tre konkrete forslag:

1) Klimarepræsentant på arbejdspladsen

Det er på tide, at tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne får en ny kollega: klimarepræsentanten, som med fokus på muligheder, rettigheder og incitamenter hjælper ledelse og kolleger med at drive den grønne omstilling af arbejdspladsen fremad. Fagforeningens grundlæggende arbejde for at sikre medlemmernes vilkår lokalt får her en direkte grøn komponent, som samtidig er et vigtigt element i ambitionen om at gøre det “faglige arbejde” relevant for omstillingen.

Med udgangspunkt i den konkrete arbejdsplads kan klimarepræsentanten blive et vigtigt bindeled mellem lønmodtagere, arbejdsgiver og fagforening. Den nye funktion som klimarepræsentant vil kræve udviklingskurser o.l., som DM oplagt vil kunne tilbyde.

2) Foreningens investeringer skal være fossilfrie

Vi ønsker fuld gennemsigtighed, med hensyn til hvad medlemmernes penge går til. Investeringer i olie, kul og gas er med til at forlænge den fossile økonomi og forværre klimakrisen. Vi opfordrer derfor Hovedbestyrelsen til at sikre, at ingen af vores indskudte penge i fx Reservefonden er hensat i fossile investeringer såsom olie, kul eller gas. Fagforeningen må tage et aktivt ansvar for at sikre sig, at midlerne er investeret ansvarligt, og det er ikke tilstrækkeligt at henvise til en kapitalforvalter som fx MP Pension og deres “principper for investering”.

3) Skru ned for reklamer og op for værdierne – afskaf merchandise

Den grønne omstilling har enorm betydning hos den unge målgruppe blandt studerende, der inden længe skal overveje, hvor kontingentpengene skal lægges. Skal de vælge DM i fremtiden, bør vi tydeligt vise, hvilke værdier vi står for.

Derfor: Afskaf reklamer og merchandise, og gør et nummer ud af dén fortælling. Det kunne være begyndelsen på noget nyt at nedsætte materialeforbruget kraftigt og udfordre PR-afdelingen til at tænke nye måder at kommunikere DM’s værdier på i en omstillingstid. Vi ønsker en tidssvarende branding, der står mål med ambitionen om at hverve nye medlemmer.

Fremtiden er grøn – lad os gå forrest i fællesskab

Dette er blot tre konkrete forslag til, hvad en bæredygtig fagforening kan sætte sig i spidsen for at gennemføre og arbejde aktivt for – også på vegne af hele fagbevægelsen.

Omstillingen kræver et kollektivt svar, hvor vi som del af stærke fællesskaber viser, at vi vil kæmpe for en bæredygtig fremtid. Her kan fagbevægelsen forny sin berettigelse og legitimitet på afgørende vis.

Er DM parat til at gå forrest i den presserende og absolut nødvendige omstilling? Lad os satse på, at svaret er et rungende JA.

Med venlig hilsen

MBOS – Bæredygtig fagforening


Svar fra DM: Vi arbejder for en grøn fremtid

Kære MBOS-medlemsnetværk
Tak for jeres åbne brev med input til grøn omstilling og bæredygtighed. Det er tanker, som vi tager seriøst og vil lade gå med ind i vores fortsatte arbejde med DM’s grønne udvikling. Så svaret er bestemt et ja til, at vi vil gå videre med arbejdet med en grøn fremtid.
I hovedbestyrelsen er vi også meget optagede af, hvordan vi kan komme videre i den bæredygtige og grønne retning, og vi og sekretariatet har det løbende med i vores beslutningsovervejelser.

Indsatser for grønne forbedringer

DM er det sidste år blevet aktiv i Broen til fremtiden, hvor vi i alliance med andre fagforeninger og grønne NGO’er arbejder for en ansvarlig og grøn omstilling. Vi har derudover i regi af vores hovedorganisation stærkt fokus på grønne job og grøn omstilling.

DM ejer Akademikerhuset på Peter Bangs Vej i Kbh., hvor der er arbejdet med forskellige grønne forbedringer, og flere er undervejs. Vi kan ikke nævne det hele, men her er nogle nedslag: miljørigtig kantinedrift med økologi og genanvendelse, udskiftning og tilpasning af det store ventilationsanlæg i Akademikerhuset, så der opnås energibesparelser – og et sundere arbejdsmiljø. Aktuelt ses på solceller til taget på bygningerne, ligesom der overvejes intelligente lyssensorer i kontorer og gange.

Klimarepræsentanter

Vi vil gerne arbejde med klima-/miljørepræsentanter på arbejdspladserne og tage forslaget med i vores dialog med arbejdsgivere og andre organisationer i fagbevægelsen. I industriens funktionæroverenskomst tidligere i år er der blevet tilføjet et “grønt protokollat”, der nævner behovet for samarbejde mellem ledere og ansatte ift. grøn omstilling.

Vi ser grønne repræsentanter på arbejdspladserne som en mulighed for at involvere flere på arbejdspladsen, og vi håber, at det kan sætte gang i lokale diskussioner om, hvad man vil gøre på den enkelte arbejdsplads ift. grønne tiltag. Vi ved, at store forandringer skal forankres ledelsesmæssigt for at slå igennem.

Fossilfrie investeringer

Jeres andet konkrete forslag går på at sikre fossilfrie investeringer. Her kan vi fortælle, at DM’s investeringspolitik er baseret på en række hensyn, som gennem årene er blevet skærpet i tråd med et mere etisk og bæredygtigt fokus. DM’s investeringspolitik fordrer nu, at FN’s 10 principper for virksomheders samfundsansvar overholdes, og at der ikke må investeres i kulbaserede aktiviteter, krigsmateriel, skattelylande eller tobak.
Og hovedbestyrelsen har besluttet, at DM kan være med til at stille borgerforslag om at stoppe yderligere olieudbudsrunder i Nordsøen.

Afskaffelse af merchandise

Forslaget om at afskaffe merchandise og skrue op for værdier og ned for reklamer vil vi gerne se i sammenhæng med en tidssvarende branding og et muligt valg af bæredygtige produkter.

På nuværende tidspunkt byder DM nye medlemmer på universiteterne velkommen med en relevant bog eller en kittel – ingen af delene er bras, der ryger lige i skraldespanden. Når det er nødvendigt at profilere DM via merchandise og trykte materialer, har vi valgt, at der skal ligge retningslinjer, så vi altid vælger det mest bæredygtige og certificerede produkt. Derudover arbejder vi på at tænke kommunikation og hvervning mere digital, så vi på sigt ikke er så afhængige af fysiske produkter.

Venlig hilsen
Hovedbestyrelsen i DM

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Kan du sprog og vil du være med til at modvirke ekstremisme i Danmark?

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Københavns Kommue, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Enhedschef til Bynatur i Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Kommue, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?