Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
The Animation Workshop
Håndteringen af sagen om bilagsrod i TAW mødte i 2019 blandt andet kritik fra DM’s landsklub for professionshøjskoler, fordi budgetoverskridelserne førte til fyringer.
Illustration: Lustra

Kørte økonomien i sænk: Nu hæver tidligere uddannelsesleder konsulentløn i VIA

Morten Thorning fratrådte i 2019 som leder af animationsuddannelsen TAW efter bilagsrod, budgetoverskridelser og handel med nære relationer. Siden har han hævet konsulenthonorarer på sin gamle arbejdsplads for 180.000 kroner. Yderst usædvanligt, siger ekspert.

Morten Thorning fratrådte i 2019 som leder af animationsuddannelsen TAW efter bilagsrod, handel med nære relationer samt budgetoverskridelser for et to-cifret millionbeløb. Et tab, som de andre velfærdsuddannelser, der også hører under professionshøjskolen VIA, er med til at dække.

Men til trods for, at uregelmæssighederne stod i kø, stoppede samarbejdet mellem VIA og Morten Thorning aldrig. Siden hans sidste lønudbetaling i maj har den tidligere uddannelsesleder hævet konsulenthonorarer for 180.000 kroner.

Han har blandt andet skullet bistå VIA i arbejdet med at få videreført en særbevilling til TAW på seks millioner på Finansloven.

Ifølge Kurt Klaudi Klausen, der er professor i offentlig forvaltning på SDU, er det højst usædvanligt, at en leder, der er fratrådt i unåde, bliver hyret ind i samme virksomhed som konsulent.

”Den mand må virkelig kunne noget særligt, siden VIA har fundet det forsvarligt at tage ham tilbage”, siger Kurt Klaudi Klausen.

Det virker særligt besynderligt i Morten Thornings tilfælde, fordi han har så store legitimitetsproblemer, mener SDU-professoren.

”Først kører han luksusstilen, og så efterlader han et fallitbo, som de andre uddannelser må bøde for. VIA må jo synes, at han blev straffet rigeligt, da han mistede sit job og sagde farvel til sit livsværk”, påpeger SDU-professoren.

VIA varsler masseafskedigelser

Et hul på 30 millioner kroner i budgettet for 2021 skal lukkes. Ifølge DM Akademikerbladets oplysninger betyder det, at knap 40 medarbejdere skal afskediges og 20 får ændret deres stillinger.

Ifølge VIA skyldes budgetbesparelsen blandt andet, at corona-situationen har ført til et større indtægtstab på efter- og videreuddannelsesområdet.

Derudover har bestyrelsen øget likviditetskravet fra 10 til 17 millioner. Endelig forventer VIA, at en særbevilling på seks millioner på finansloven til uddannelsen TAW i Viborg (The Animation workshop), bortfalder.

”Vi er selvsagt utrolig kede af de alvorlige konsekvenser, den økonomiske situation baseret på budget 2021 får for VIA og for en række medarbejdere”, skriver Harald Mikkelsen, Rektor I VIA, i en mail.

Fem honorarer siden maj

At valget af den tidligere uddannelsesleder som konsulent er kontroversielt, er uddannelsesdekan i VIA, René Foli, den første til at medgive.

”Men hvis TAW's særbevilling på seks millioner på finansloven ikke bliver forlænget, får det voldsomme konsekvenser. Derfor skulle vi stille med det stærkest mulige hold, og derfor købte vi adgang til Morten Thornings viden på et særligt udvalgt område”, forklarer René Foli.

En aktindsigt, som Magisterbladet har fået, viser, at Morten Thorning fem gange siden maj har hævet honorarer for konsulentopgaver.

Derudover har VIA afholdt hans udgifter på godt 8.000 kroner i perioden til hotel, fly og brændstof.

Ifølge aktindsigten blev den tidligere uddannelsesleder hyret gennem sin nye virksomhed, Bureau G, til at løse to opgaver:

1: Sparring i forbindelse med ansøgningen om at få forlænget en ekstraordinær finanslovsbevilling til TAW på seks millioner kroner.

2: Udarbejdelse af en ansøgning til at starte et såkaldt innovationsnetværk – Vision Danmark – med deltager fra animationsuddannelsen, byens erhvervsliv og branchen generelt.

Morten Thorning selv er ikke i tvivl om, hvorfor VIA rakte ud til ham. Og han deler ikke den opfattelse, at han skulle været røget ud i unåde.

”Efter 31 år med at skabe og lede The Animation Workshop til at være den enestående organisation den er i dag, har jeg både viden, ekspertise og netværk på en række områder, hvor andre medarbejdere ikke bare umiddelbart kan levere den samme indsats”, skriver Morten Thorning i en mail til Magisterbladet. Og han skriver videre:

”De mange initiativer jeg har udviklet og finansieret i mit daglige arbejde, ved siden af uddannelsesdriften, har i årevis skaffet imellem 15 og 20 millioner ekstra til driften af en bred vifte af aktiviteter, der i dag sætter VIA i centrum som lokomotiv for udviklingen af væsentlige vigtige og nødvendige tendenser i det danske samfund.”

morten thorning

For uddannelsesdekan René Foli har det været afgørende, at Morten Thorning ikke er dømt for noget kriminelt.

”Som timeansat har han hverken budget- eller personaleansvar. Hans politiske indsigt og netværk har været af helt afgørende betydning for TAW i den sårbare periode, vi har været igennem”, forklarer René Foli.

Professor Kurt Klaudi Klausen mener også, man skal gøre hele regnskabet op, før man bliver opslugt af den hellige forargelse.

”Konsulenter kommer med noget, huset ikke selv kan. Det er derfor, de er så dyre. En finanslovsbevilling er helt afgørende for en lille uddannelses eksistens. Og i tilfældet TAW er der både jobs og stor prestige på spil”, siger Kurt Klaudi Klausen.

Købte adgang til hans viden

At Morten Thorning er den ubestridt bedste mand til at løse de to konsulentopgaver, er der ingen, der sætter spørgsmålstegn ved.

I 2018 hyldede en enig filmbranche den tidligere uddannelsesleder, og han modtog en Bodilstatuette – filmkritikernes særpris – for 30 års talentudviklings-, projekt- og uddannelsesarbejde.

Også uddannelsesdekan René Foli mener, det er indiskutabelt, at Morten Thorning både har et netværk og en faglig indsigt som ingen anden i branchen. Men under Thornings ledelse kørte økonomien i TAW af sporet i et omfang, der førte til først en suspension og dernæst en advarsel til institutionens stifter og leder igennem tre årtier.

Ifølge en udvidet revisionsrapport blev budgetterne i TAW på to år overskredet med 12,7 millioner kroner. I samme periode købte Morten Thorning ydelser af sin kæreste, sin datter og sin bror for 678.000 kroner, og der blev, også ifølge rapporten, i TAW-regi rejst på første klasse og spist på restauranter i et ikke ubetydeligt omfang.

En aktindsigt, som Magisterbladet fik i institutionens regnskaber sidste år, viste, at TAW´s udgifter til hotel, fly og taxa alene beløb sig til 3,4 millioner i 2017 og 2018.

I slutningen af oktober sidste år, og efter vedholdende kritik af forløbet fra en række forvaltningseksperter, skiltes Morten Thornings og VIA´s veje endeligt.

Hvis de øvrige ansatte mister engagement eller tillid til ledelsen, så gider de måske ikke arbejde så hårdt eller anbefale arbejdspladsen til andre. Det kan hurtigt blive en højere pris at betale end det er at miste en særbevilling på finansloven

Magnus Larsson, forsker i ledelse af organisationer på CBS

Direktionen ved besked

Det er ikke ufarligt for en organisation som VIA at stirre sig blind på gode økonomiske argumenter for at hyre en tidligere leder ind, som røg ud i unåde.

Følelser fylder meget på en arbejdsplads, så en sådan disposition kræver, at ledelsen forklarer sig grundigt. Det siger lektor Magnus Larsson, der forsker i ledelse af organisationer på CBS.

”Ledelser, der alene argumenterer med, at ”medarbejderne nok forstår, hvorfor vi gør som vi gør”, glemmer, at medarbejdere ikke tænker så rationelt. De kigger både på retfærdighed, på det moralske aspekt og på, om tingene generelt går rigtigt for sig”, forklarer han.

I VIA blev den økonomiske situation i TAW for nyligt nævnt som en af flere grunde til, at der netop nu sker masseafskedigelser på alle uddannelserne. Det gør ikke ledelsens forklaringsopgave mindre, påpeger CBS-lektoren.

”Hvis de øvrige ansatte mister engagement eller tillid til ledelsen, så gider de måske ikke arbejde så hårdt eller anbefale arbejdspladsen til andre. Det kan hurtigt blive en højere pris at betale end det er at miste en særbevilling på finansloven”, uddyber Magnus Larsson.

Den øverste direktion i VIA blev taget med på råd, før kontrakten med Morten Thorning blev en realitet, understreger uddannelsesdekan René Foli.

”Vi har diskuteret meget indgående, hvordan det ville se ud ude fra og hvordan medarbejderne i VIA ville opleve det. Vores ræsonnementet har været, at om nogen kunne Morten Thorning gøre en forskel her”, uddyber VIA's uddannelsesdekan.

Det er uvist, om der også er opgaver til Morten Thorning i VIA i fremtiden.

”Men TAW står et andet sted i dag og har fået en ny stærk leder. Den turbulens, vi har været igennem, har også givet os vigtig viden”, siger René Foli.

FAKTA OM ANIMATIONS­UDDANNELSEN I VIBORG

The Animation Workshop (TAW) har siden 1989 holdt til på den tidligere kaserne i Viborg.

Rektor Morten Thorning har været med helt fra starten, hvor TAW var et animationsværksted for kreative langtidsledige, til i dag, hvor det beskrives som “Danmarks center for animation, visualisering og digital fortælling”.

Ud over weekendkurser og workshops udbyder TAW tre bacheloruddannelser. I 2003 blev karakteranimatoruddannelsen anerkendt som en professionsbacheloruddannelse, og TAW blev en del af VIA.

I 2017 og 2018 fik TAW en særbevilling på finansloven på seks millioner kroner. I 2019-20 er ­særbevillingen forhøjet til 9,2 millioner årligt.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Grønlands Selvstyre, Miljøstyrelsen for Råstofsområdet

Chef for Afdelingen for Geologi under Departementet for Råstoffer og Ju...

Grønlands Selvstyre, Miljøstyrelsen for Råstofsområdet

Zealand Sjællands Erhvervsakademi

REKTOR

Zealand Sjællands Erhvervsakademi

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?