Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Tegning
“Begejstringen løb af med os, og jeg lod tingene gå for vidt”, siger Morten Thorning (i midten). Først blev han suspenderet, men han er nu tilbage som uddannelsesleder på animationsuddannelsen i Viborg, taget til nåde af blandt andre bestyrelsesformand i VIA, Peter Sørensen (tv).
Illustration: Llustra

Leder af prestigeuddannelse kørte økonomien i sænk på 1. klasse

På to år overskred uddannelsesleder for professionshøjskolen VIA’s animationsuddannelse sine budgetter med 12,7 mio. kr. En revision har afsløret, at Morten Thorning fx købte ydelser af sin familie for 678.000 kr., rejste på 1. klasse og afholdt betydelige omkostninger for eksterne gæster. Det møder kritik, at den øverste ledelse har fredet og genindsat uddannelseslederen trods uregelmæssighederne. Regningen lander hos de andre velfærdsuddannelser.

En enig filmbranche hyldede Morten Thorning, uddannelses- og centerleder i The Animation Workshop (TAW), da han sidste år gik på podiet for at modtage en Bodil-statuette, filmkritikernes særpris, for 30 års talentudviklings-, projekt- og uddannelsesarbejde.

Lige siden Morten Thorning startede et kreativt værksted for langtidsledige unge i Viborg, er det kun gået én vej, nemlig op, for den selvlærte projektmager bag TAW, som The Animation Workshop kaldes i det daglige.

I miljøet ser man ham som en utrættelig og visionær mand, der fortjener fuld honnør for, at det arbejdsløshedsprojekt, som han startede i slut-80’erne, i dag har udviklet sig til at blive et “center for animation, visualisering og digital fortælling” med en årlig omsætning på 50 millioner kroner.

Med Morten Thorning som frontfigur er Viborg kommet på animationsbranchens verdenskort. En af byens startupvirksomheder er blevet Oscar-nomineret, det unikke iværksættermiljø skaffer nye job til byen, og hvert år i september er kommunen vært ved en international animationsfestival. Byrådet har sågar vedtaget en strategi, der skal støtte animationserhvervet. Strategien kom i 2016 på finansloven med en særbevilling.

Da TAW fik sin karakteranimatoruddannelse anerkendt som en professionsbacheloruddannelse i 2007, blev centret en del af professionshøjskolen VIA. Uddannelsen optager 50 studerende om året fra hele verden, er kanoniseret for at sætte sit præg på både dansk og international animation og rangerer, ifølge branchens egne lister, blandt de bedste i verden.
Animationsbranchen er blevet hjerteblod for Viborg, og Morten Thorning er selve personificeringen af det innovative miljø i domkirkebyen.

Men i 2017 kører han ud over kanten.

12,7 millioner i minus

I 2017 kørte økonomien af sporet i The Animation Workshop, og underskuddet løb op i 6,1 million. Året efter overskred centret budgettet med 6,6 millioner. PriceWaterhouseCooper har i sin udvidede revision af økonomistyringen fundet en lang række uregelmæssigheder, men ikke afdækket brug af VIA-midler til private formål. Illustration: Llustra

Samtidig med at toprocentsbesparelserne begynder at gøre ondt på VIA’s velfærdsuddannelser, og 25 medarbejdere bliver fyret, er der ekstra fart på i TAW.

Som altid sætter uddannelseslederen gang i en række udviklingsprojekter. Han er ikke uvant med at løbe risici, siger han selv.
Også i 2017 søsætter han kreative satsninger på forventet efterbevilling. Men denne gang kommer fondsmidler og EU-tilskud ikke ind som forventet, og TAW overskrider sit budget med 6,1 million kroner. Året efter løber underskuddet op i 6,6 millioner.
Det samlede tab på 12,7 millioner skal professionshøjskolen VIA nu finde dækning for med midler fra den rammebevilling, der også finansierer både lærer-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne i hele Region Midtjylland.
“Begejstringen løb af med os, og jeg lod tingene gå for vidt”, siger uddannelsesleder Morten Thorning i dag til Magisterbladet.


Overforbrug inden for lovens rammer
Men det er ikke kun begejstringen, der løber løbsk i det kreative animationsværksted på Viborgs nedlagte kaserne.

Det fremgår af en udvidet forvaltningsrevision fra PriceWaterhouseCooper (PwC), som efter budgetoverskridelserne bliver hyret af professionshøjskolens øverste ledelse til at gå TAW’s økonomiforvaltning efter i sømmene.

FAKTA om animations­uddannelsen i Viborg

The Animation Workshop (TAW) har siden 1989 holdt til på den tidligere kaserne i Viborg.

Rektor Morten Thorning har været med helt fra starten, hvor TAW var et animationsværksted for kreative langtidsledige, til i dag, hvor det beskrives som “Danmarks center for animation, visualisering og digital fortælling”.

Ud over weekendkurser og workshops udbyder TAW tre bacheloruddannelser. I 2003 blev karakteranimatoruddannelsen anerkendt som en professionsbacheloruddannelse, og TAW blev en del af VIA.

I 2017 og 2018 fik TAW en særbevilling på finansloven på seks millioner kroner. I 2019-20 er ­særbevillingen forhøjet til 9,2 millioner årligt.

"Jeg har ikke fået en krone ud af det her. Det ville du vide, hvis du så bilen i min garage”

Morten Thorning

Revisionen foregår hen over sommeren, mens Morten Thorning er suspenderet, og opsummerer fx:

At Morten Thorning i 2017 og 2018 køber konsulent- og værkstedsydelser af sin datter, sin kæreste og sin bror for i alt 678.000 kroner.

At rektor rejser på 1. klasse i tog og anvender lounger i lufthavne.

At der i et betydeligt omfang anvendes tro og love-erklæringer i forvaltningen af VIA’s midler

At der på VIA’s regning sker en “ikke ubetydelig afholdelse af omkostninger for eksterne gæster”, uden at der foreligger en faglig begrundelse.
En aktindsigt, som Magisterbladet har fået i TAW’s regnskaber, viser derudover, at udgifterne til hotel, fly og taxa beløber sig til 2.432.248 kroner i 2017 og 1.010.707 kroner i 2018.

PwC konkluderer i sin rapport, at The Animation Workshop overordnet set har anvendt “betydeligt flere midler end opnået ved eksterne bevillinger, og som VIA har afsat til TAW”. Men undersøgelsen har ikke afdækket brug af VIA-midler til private formål.

I august bliver Morten Thorning taget til nåde af VIA’s øverste ledelse og genindsat som center- og uddannelsesleder i TAW. Selv om der er foregået bekymrende dispositioner, er der ikke foregået noget uden for lovens rammer, skriver prorektor Louise Gade til VIA’s ansatte på uddannelsesinstitutionens intranet.

Her informerer Louise Gade også om, at man vil stramme op på den økonomiske forvaltning på TAW, og derfor nedsættes en taskforce med René Foli i spidsen. René Foli er uddannelsesdekan i VIA Erhverv.

Tidligere prorektor Louise Gade afviser, at Morten Thorning er frifundet, fordi han har fået lov til at beholde sit job: “Hvis man handler juridisk adækvat på de ting, som rapporten afdækker, så er det ikke en frifindelse”. Foto: Axel Schütt/Ritzau Scanpix

Én af delene er nok til en fyring
Udefra betragtet er det vanskeligt at forstå, at VIA’s øverste ledelse lader Morten Thorning slippe fra sit budgetkaos med en advarsel og en ekstra bogholder, der skal kigge ham over skulderen.

Det mener blandt andre Tommy Dalegaard Madsen, der er DM-formand for underviserne på professionshøjskoler og erhvervsakademier.
“Underviserne på kernevelfærdsuddannelserne har været hårdt ramt af fyringer og nedskæringer i en lang årrække. Nu skal de også være med til at dække et tab, fordi en uddannelsesleder har slået ud med armene for et tocifret millionbeløb uden at have dækning for det. De gange, budgetterne er blevet overskredet på fx lærer- eller pædagoguddannelsen, har man ikke bare fået tilgivelse. Det har kostet job”, siger Tommy Dale­gaard Madsen.

Tommy Dalegaard Madsen, der er DM-formand for underviserne på professionshøjskoler og erhvervsakademier, mener ikke, at det er rimeligt, at de almindelige velfærdsuddannelser på VIA skal dække for budgetoverskridelserne på animationsuddannelsen i Viborg. Foto: Jesper Voldgaard

At de mange uregelmæssigheder i økonomiforvaltningen ikke får alvorligere konsekvenser for TAW’s leder igennem tre årtier, møder også undren hos en række juridiske og forvaltningsretlige eksperter, som har fået sagen forelagt af Magisterbladet.

Frederik Waage, der er lektor og forskningsleder på Juridisk Institut på SDU, finder det meget forståeligt, at VIA’s øverste ledelse har givet en advarsel i sagen. Han bemærker samtidig, at ledelsen formentlig kunne være gået endnu længere, idet der synes at være tale om nogle klare overtrædelser af de forvaltningsretlige regler om inhabilitet.

“Det følger af forvaltningslovens § 3, at man som ansat i det offentlige ikke må træffe beslutning om ansættelse af ens egne familiemedlemmer, fordi man typisk vil have en væsentlig interesse i ansættelsessagens udfald. Inhabilitetsreglerne gælder, uafhængigt af om den ansatte beriges, og de er til for at understøtte tilliden til forvaltningen. Normalt tager man ikke let på sådanne overtrædelser”, siger Frederik Waage.

Tilliden kan erodere
Kurt Klaudi Klausen, der er professor i offentlig forvaltning på SDU’s Institut for Statskundskab påpeger, at to år med millionunderskud alene ville være ensbetydende med en fyring andre steder i staten.

“Familietjenester i det omfang, rapporten afdækker på TAW, er også i sig selv nok til en fyring. Der bliver desuden rejst og spist for exceptionelt høje beløb, så min egen konklusion ville klart være en anden end den, VIA’s ledelse er kommet frem til”, siger Kurt Klaudi Klausen.
I det hele taget sender ledelsen et virkeligt skidt signal ud i organisationen med beslutningen om at genindsætte Morten Thorning, vurderer SDU-professoren.

“Tilliden kan erodere fuldstændig, hvis en mand kan sidde i et lille hjørne af en organisation og køre luksusstilen, uden at det får konsekvenser, samtidig med at man på andre uddannelser hænger i med neglene for at få hverdagen til at køre”, påpeger Kurt Klaudi Klausen.
Klaus Josefsen, der er ekstern lektor i offentlig forvaltning på Aarhus Universitet og advokatfuldmægtig hos advokatfirmaet Printz, mener, det er problematisk, at VIA’s ledelse tilsyneladende baserer sin beslutning på revisionsmæssige undersøgelser og ikke supplerer med fx en advokatundersøgelse.

“De problemer, som rapporten peger på, er ikke revisionsspørgsmål, de er juridiske anliggender. Først og fremmest omkring fastlæggelsen af et eventuelt erstatningsansvar, hvis det kan dokumenteres, at Morten Thorning har påført VIA et tab ved tilsidesættelse af habilitetsreglerne”, siger Klaus Josefsen.

Uddannelseslederen er hverken frikendt eller det modsatte, heller ikke selvom VIA siger, at der er gennemført en “udvidet forvaltningsrevision”, påpeger Klaus Josefsen.

“Ledelsen i VIA har foretaget et konkret skøn i forhold til valg af personalejuridisk sanktion. Og Morten Thorning har grund til at være godt tilfreds”, tilføjer han.

Har hverken beriget datter, kæreste eller bror
Hovedpersonen selv afviser på det kraftigste, at han har beriget sig selv for offentlige midler eller påført VIA et tab ved at handle med nærtstående relationer.

“TAW er en kompleks organisation, hvor uddannelser, kurser, faglige netværk og andre aktiviteter glider sammen. Selvom eksperter siger, at en forvaltningsrevision ikke kan konkludere noget, så har kloge folk i VIA konkluderet, at de kan bakke mig 100 procent op. Jeg har ikke fået en krone ud af det her. Det ville du vide, hvis du så bilen i min garage”, siger Morten Thorning.

Han afviser også blankt, at han via sin stilling har beriget sin datter, kæreste eller bror.

“Jeg skal løse en udviklingsopgave i et område, der geografisk ligger på kanten af den rådne banan. Aktiviteterne i TAW kræver, at vi kan hyre op til 200 løst tilknyttede ansatte, og der kan være situationer, hvor det er svært at få kvalificeret arbejdskraft herude. Det var til nogle helt særlige opgaver, at jeg hyrede mine nærmeste ind. Fx kuraterede min franske kæreste en udstilling om fransk animation på bestilling af det franske kulturministerium”, forklarer Morten Thorning.

Hvad indebærer inhabilitets­reglerne?

Forvaltningslovens §§ 3-6 indeholder regler, der skal modvirke, at beslutninger og disponeringer hos det offentlige forvaltningspersonel står under indflydelse af og påvirkes af uvedkommende, dvs. usaglige hensyn.

Kerneformålet med reglerne er at holde uvedkommende særinteresser hos den ansatte selv eller særinteresser hos personer eller organer, den pågældende har en nær eller tæt tilknytning til, væk fra beslutningsprocessen.

Ud over at udgøre et værn mod inddragelse af uvedkommende, usaglig indflydelse har inhabilitetsreglerne det væsentlige formål at skulle sikre tilliden til offentlige myndigheder og institutioner.

For at sikre, at der opnås kendskab til evt. inhabilitet, påhviler det den pågældende ansatte at orientere sin nærmeste ledelse om de mulige interessekonflikter.

Kilde: Klaus Josefsen, ekstern lektor og advokatfuldmægtig

"Han har kørt sin butik med den indstilling, at målet helliger midlet, og han har nok efterhånden følt sig usårlig"

Lars Norup

Han kalder det for en beklagelig fejltagelse, at han lod en medarbejder leje og købe reparationer af biler for 440.289 kroner hos sin bror. Han siger, at han fik en mundtlig, men ikke en skriftlig tilladelse til transaktionerne fra sin nærmeste leder.
“Der var tale om leje af en 9-personers bus over en periode på 4-5 år. Beløbet dækker leje, serviceeftersyn, afgifter, forsikring og fri kilometer. Og den kørte rigtig, rigtig meget rundt i regionen og frem og tilbage til lufthavne. Årligt betalte vi 75.000 kroner ekskl. moms”, siger Morten Thorning.
Der blev to gange indhentet tilbud, og det nærmeste tilbud var 125.000 kroner ekskl. moms.
“Den pågældende medarbejder, der lejede bussen, fik ikke vedhæftet disse tilbud til regningerne. Jeg er klar over nu, at den er gal. Fremover skal vi tjekke alle detaljer meget mere omhyggeligt, og vi har en opgave med at lave tillidsskabende procedurer i TAW”, siger uddannelses- og centerlederen.

TAW er Viborgs guldæg
The Animation Workshop er en særling i VIA-familien. Professionsbacheloruddannelsen er et prestigeprojekt, og derfor kan Morten Thorning slippe af sted med ting, som andre ikke overlever.

Det vurderer Lars Norup, der er chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad og har fulgt TAW helt fra begyndelsen.

“Der kommer folk fra hele verden for at tage en uddannelse i Viborg. Der er pludselig forskellige sprog i gaderne. Byen har fået et iværksættermiljø, som ikke findes mage til. Og det hele står og falder med Morten Thorning”, siger Lars Norup.

Da TAW kom på finansloven i 2018 med en særbevilling, skete det på foranledning af daværende justitsminister Søren Pape, der ved tildelingen kaldte animationsskolen for Viborgs guldæg. Chefredaktøren kalder Morten Thorning for en topcharmerende, karismatisk og aldeles ustruktureret gulddreng, der er blevet båret frem.

“Indtil nu har Morten Thorning kun oplevet fremgang og haft succes med at gå imod alle former for top-down-styring fra VIA. Han har kørt sin butik med den indstilling, at målet helliger midlet, og han har nok efterhånden følt sig usårlig”, vurderer Lars Norup.

Da revisionsrapporten blev offentliggjort, skrev redaktøren i Viborg Stifts Folkeblad: “Nu får de centralistiske og evigt tidsrøvende kontrollanter vind i sejlene”. Lars Norup mener fortsat, at en helt speciel organisation som The Animation Workshop har brug for stor frihed.
“Det er en virkelig dårlig sag for VIA. Egentlig burde Morten Thorning have væltet sig selv på grund af sin åbenlyse nepotisme, de mange rejseudgifter uden faglig dokumentation og de togture, han har taget på 1. klasse, selv om han er langt under ministerniveau. Men det vil være en katastrofe for Viborg og for TAW, hvis Morten Thorning bliver fældet, og det er kun derfor, han stadig har sit job”, mener Lars Norup.

“Fællesskabet har betalt prisen”
Bestyrelsesformand i VIA Peter Sørensen, der er Horsens-borgmester og desuden talsmand for formands­kollegiet i Danske Professionshøjskoler, har ikke ønsket at svare på spørgsmål fra Magisterbladet om, hvorvidt TAW’s forvaltningsskik ville være acceptabel i hans egen kommune.

Horsens-borgmester Peter Sørensen er også bestyrelsesformand i professionshøjskolen VIA samt talsmand for professionshøjskolernes formands­kollegium. Han har dog ikke ønsket at svare på, om økonomistyringen i TAW ville blive regnet for god forvaltningsskik i hans egen kommune. Foto: VIA Press

I VIA’s administrative ledelse henviser rektor Harald Mikkelsen til prorektor Louise Gade for et svar på magisterbladets spørgsmål. Louise Gade forlod VIA 1. oktober for at starte i et nyt job.

Er sagen om TAW lukket?

“Der kommer ikke flere undersøgelser, men vi har igangsat en række ting på baggrund af PwC’s rapport. Der skal ske en gevaldig opstramning, og en konsekvens bliver, at der fremadrettet kun vil blive sat aktiviteter i gang, som der er økonomisk dækning for”.
Hvordan vurderer du den forvaltningspraksis, Morten Thorning har stået for i TAW?
“Fællesskabet har betalt prisen, og det er uacceptabelt. Derfor har vi nedsat en taskforce, der skal foretage en gevaldig opstramning af det, der foregår”.

Når VIA’s ledelse genindsætter Morten Thorning som rektor, så er det vel en klar frifindelse, også i spørgsmålet om inhabilitet?

“Vi har handlet personalejuridisk. Hvis man handler juridisk adækvat på de ting, som rapporten afdækker, så er det ikke en frifindelse. Det er en personalesag, så mere kan jeg ikke sige”.

Andre steder i staten ville langt mindre end budgetoverskridelser, handel med nære relationer og bilagsrod have medført en afskedigelse. Hvorfor har ledelsen i VIA fortsat tillid til Morten Thorning?

“Vi har handlet juridisk adækvat på baggrund af observationerne, og der er iværksat en række handlinger, som vil pågå resten af året”.

NB: Efter interview med Morten Thorning og Louise Gade har Magisterbladet modtaget flg. mail fra VIA’s HR-afdeling:

“Kære Pernille,
Efter aftale med Morten Thorning kan jeg oplyse, at ledelsen på VIA på baggrund af konklusionerne i rapporten “Udvidet forvaltningsrevision TAW” har givet Morten Thorning en skriftlig advarsel”.

Uregelmæssig­hederne står i kø

Den udvidede forvaltningsrevision af The Animation Workshop i Viborg kunne i august drage en række konklusioner. PriceWaterhouseCooper (PwC) ­skriver bl.a.:

  • At budgetunderskuddet i 2017 var på 6,1 million og i 2018 på 6,6 millioner kroner.
  • At Morten Thorning i perioden køber konsulent- og værkstedsydelser af sin datter, sin kæreste og sin bror for i alt 678.000 kroner.
  • At rektor rejser på 1. klasse i tog og anvender ­lounger i lufthavne.
  • At der i et betydeligt omfang anvendes tro og ­love-erklæringer i forvaltningen af VIA’s midler.
  • At der på VIA’s regning sker en “ikke ubetydelig ­afholdelse af omkostninger for eksterne gæster”, uden at der foreligger en faglig begrundelse.

PwC skriver afslutningsvis, at “The Animation Workshop overordnet set har anvendt betydeligt flere midler end opnået ved eksterne bevillinger, og som VIA har afsat til TAW”.

Undersøgelsen har ikke afdækket brug af VIA-midler til private formål, hedder det.

En aktindsigt, som Magisterbladet har fået i TAW’s regnskaber, viser, at TAW’s udgifter til hotel, fly og taxa beløber sig til 2.432.248 kroner i 2017 og 1.010.707 kroner i 2018.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Danmarks Meteorologiske Institut

Experienced ocean remote sensing scientist

Danmarks Meteorologiske Institut

GEUS

GEUS søger ny vicedirektør

GEUS

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?