Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Valgløfterne skal nu realiseres

Et nyt folketing og en ny regering sætter sig snart på taburetterne. Set med DM-briller blev selve valgkampen en succes, idet der kom fokus på en række af de dagsordener, som vi havde udvalgt som politiske indsatsområder.

Vi ser frem til, at uddannelsespolitik igen handler om at udvikle – ikke afvikle. De sidste års sparekur har været katastrofal, og under valgkampen kunne politikerne da heller ikke tåle, at besparelserne skulle fortsætte. Nu er det tid til investering. Det er afgørende ikke bare for uddannelsesstederne, men for alle arbejdspladser, der har brug for kvalificeret arbejdskraft. Vi ønsker også, at der skal anvendes 1,5 procent af BNP på forskning, og det vil vi fortsat arbejde for i den valgperiode, der ligger foran os. Forskning sikrer innovation og højere beskæftigelse til alle faggrupper.

Vi har i valgkampen slået på tromme for, at klimadiskussionerne bliver baseret på viden og forskning. Der er brug for, at politikerne træffer langsigtede og måske i en overgang upopulære beslutninger – og vores opfordring er at bygge de politiske beslutninger på fakta og forskning – og ikke på popularitetsmålinger i udvalgte vælgersegmenter.

I DM mener vi, at der skal være politisk fokus på et arbejdsmarked, som man kan holde til at være på indtil pensionsalderen. Derfor skal der arbejdes videre med at forbedre arbejdsmiljøet på både det offentlige og det private arbejdsmarked, hvor der kan være en usund faktureringskultur, som presser medarbejderne. Et godt arbejdsmiljø kræver politisk vilje og handling, så vi får den rette regulering. Der skal skrues op for forebyggelsen, så alle har et sundt og udviklende arbejdsliv. Og vi skal have et godt sikkerhedsnet, så alle, der markant får reduceret arbejdsevnen, med værdighed kan trække sig tilbage. Sikkerhedsnettet skal selvfølgelig være for alle, uanset om det er fysiske eller psykiske årsager, der ligger bag, at man mister arbejdsevnen. Endelig vil vi arbejde for, at respekten for akademikeres arbejde vender tilbage. Det skal ikke være legitimt at tale nedsættende om andre menneskers arbejde – uanset om du er konsulent, rådgiver eller embedsmand. Her er der brug for en anden tone i debatten om det arbejde, akademikere udfører – uanset om man er offentligt eller privat ansat.

Vi fik i valgkampen heldigvis medhold i, at det rædsomt stressende uddannelsesloft skal fjernes, så presset på de unge mindskes. Vi har i DM længe sagt, at man skal give de studerende mere frihed og mindre pres – det giver de mest kvalificerede og helstøbte færdiguddannede, så kære politikere: Fjern nu hurtigt uddannelsesloftet, og læg det i glemmekassen.

Der er nu også udsigt til at få kultur tilbage på dagsordenen som noget, der løfter og samler Danmark. Både rød og blå blok tilkendegav under valgkampen, at besparelserne på kulturområdet skal stoppe, og det ser vi frem til! Alt i alt kan vi se tilbage på en god valgkamp. Nu skal valgløfterne bare realiseres.
Vi vil fortsætte indsatsen med at påvirke politikerne til at træffe de rigtige beslutninger, som gavner både DM’s medlemmer og samfundet som helhed bedst muligt. Jeg håber, at en ny regering vil basere politik på viden. Ja, det er politikerne, der bestemmer, men det er vigtigt med et fagligt og sagligt grundlag for at kunne træffe alle beslutninger. Her står DM og DM’s medlemmer klar til at levere.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dekan til Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Københavsn åbne Gymnasium

REKTOR

Københavsn åbne Gymnasium

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Tilmelding af digitalt blad