Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
kaffekop.jpg

Kommuner fjerner ansattes kaffepauser

Mariagerfjord og Rebild forudser millionbesparelser ved at afskaffe de ansattes kaffepauser. Regnestykket er fiktion, siger tillidsrepræsentanter og ekspert i arbejdsglæde.

Fremover er det slut med at mødes over en kop kaffe i kantinen for de administrative medarbejdere i Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune.

Det har byrådsflertal i de to kommuner vedtaget i budgetaftalerne for 2020. I Mariagerfjord vurderes det, at den sløjfede formiddagspause kan give en besparelse på 1 mio. kr., mens Rebild Kommune kalkulerer med en besparelse på 2 mio. kr., hvilket forventes at føre til, at “fire-fem stillinger nedlægges”.

HK i Nordjylland har afholdt demonstration mod beslutningen, som fagforeningen kalder “usmagelig”. Og DM’s tillidsrepræsentant i Mariager Kommune, biolog Lise Frederiksen, sætter spørgsmålstegn ved, om beslutningen vil give den ønskede besparelse.

For initiativet hviler på en forældet forestilling om arbejde, mener hun.

“Det virker, som om opfattelsen er, at vi bare trækker stikket i de 15 min. Men sådan er det jo ikke. Vi snakker om masser af private ting selvfølgelig, det skaber trivsel, men vi drøfter også faglige spørgsmål i pausen. De spørgsmål må jo så adresseres på andre tidspunkter, hvilket risikerer at give forstyrrelser”, siger Lise Frederiksen.

Hun køber ikke præmissen om, at en afskaffet pause på 15 min. giver et kvarters mere produktivitet.

“Hvis de tror det, har de ikke forstået, hvordan vores arbejde hænger sammen. Det virker småligt, når de samtidig også anerkender, at pauser er nødvendige. Nu skal vi så i stedet for gå rundt og forstyrre vores kolleger i løbet af formiddagen”, siger Lise Frederiksen.

I Rebild Kommuner er tillidsrepræsentant Tina Lauritsen Rasmussen utilfreds med den måde, byrådet har fjernet formiddagspausen på. For her smed politikerne besparelsen på bordet sent i forhandlingerne uden forudgående inddragelse af samarbejdsudvalget.

“Det kom bag på alle, fordi vi ikke på forhånd havde hørt om det i samarbejdssystemet. Så fra politisk side går man altså ind og blander sig i medarbejderforhold, uden at vi har haft mulighed for at forholde os til det”, siger Tina Lauritsen Rasmussen.

TR: Logikken holder ikke

Ifølge Rebilds borgmester, Leon Sebbelin (R), er inddragelsen af formiddagspausen ikke ensbetydende med, at de ansatte ikke må holde pauser i arbejdstiden.

“Det bliver bare ikke nede i kantinen, det bliver et andet sted, hvor man kan diskutere noget fagligt, så den mulighed vil stadig være der, ligesom der fortsat vil være kaffe at tage af”, har han sagt til TV2 Nord.

Tina Lauritsen Rasmussen undrer sig dog over, hvordan den sløjfede kaffepause efterfølgende kan give anledning til, at der “nedlægges fire-fem stillinger”, som det hedder i aftalen.

“Man fremstiller det som en besparelse på fire-fem stillinger, men samtidig lægger man ikke op til, at der så skal laves mindre. Det er da ellers det normale, når man fjerner stillinger, at man så omprioriterer eller fjerner opgaver”, siger hun.

Ifølge kommunaldirektør Jes Lunde har medarbejderne dog ikke grund til at være overraskede. Han peger på, at forslaget om at fjerne pausen fremgik af sparekataloger i både 2017 og 2018, hvor medarbejderne begge år havde lejlighed til at afgive høringssvar og også benyttede sig af muligheden.

“Da politikerne traf beslutningerne, var de med andre ord bekendt med høringssvarene og medarbejdernes kommentarer”, siger han.

Jes Lunde medgiver, at formiddagspauserne er med til at styrke arbejdsmiljøet.

“Det er klart, at pausen har været brugt til to ting. Det har været en reel pause og i et eller andet omfang også faglig sparring, og det er fortsat sådan, at hvis folk har brug for at mødes, så skal de blive ved med det. Det har jeg også skrevet ud. Derfor har vi også sat besparelsen til 60 pct. at det samlede antal timer”, siger han.

Ifølge ekspert i arbejdsglæde Alexander Kjerulf er det grundlæggende forkert, at man kan øge produktiviteten ved at sløjfe pauser.

“Folk har brug for pauser. Vi kan faktisk bedre passe vores arbejde, hvis vi tager en pause. Særligt pauser med kollegerne er værdifulde, fordi vi vedligeholder relationer, hvilket i sig selv er en betingelse for performance, og samtidig håndterer vi i pauserne en masse uformelt arbejde, som vi ellers skulle afholde møder for at ordne”, siger Alexander Kjer­ulf, der rådgiver virksomheder om arbejdsglæde.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Tilmelding af digitalt blad