Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
072018_p38
Hung Tien Vu

Museumsbesparelser på vej til at koste job

Flere små og mellemstore museer forventer ifølge en rundspørge at fyre medarbejdere i de kommende år som følge af regeringens grønthøster. I Svendborg spejder museumschefen efter de penge, der skulle omprioriteres, men indtil videre kun er sparet væk.

I Svendborg mister museet for søfart, forsorg og arkæologi i år 72.000 kroner som følge af regeringens omprioriteringsbidrag. 

Det svarer til omtrent to måneders løn for en akademisk medarbejder på en arbejdsplads, der p.t. beskæftiger fire akademikere, to administrativt ansatte på deltid, syv projektansatte, hvoraf to er ph.d.er, to i seniorjob og 140 frivillige.

Museumsleder Esben Hedegaard kalder situationen uholdbar. Næste år kan han se frem til en besparelse på 96.000 kroner.

“Når man i forvejen er nærmest skaldet, er det slemt at miste 10 hår mere. Der er kun et sted, vi kan spare de penge, og det er på lønnen. Museets to administrativt ansatte måtte gå ned i tid for et par år siden. Nu skal vi til at hente en del af lønnen til en helt nødvendig medarbejder hjem via fondsmidler. I forvejen skaffer vi selv tre kroner for hver offentlig støttekrone, vi modtager”, forklarer han.

Fyringer på vej
En rundringning, som Dansk Magisterforening har foretaget til lederne af 19 små og mellemstore statsanerkendte museer, bekræfter, at situationen på Svendborg Museum ikke er enestående. Tre år med grønthøsterbesparelser har sat sine spor hos institutionerne, der modtager statsligt driftstilskud i henhold til museumsloven. Det påvirker ikke mindst jobsikkerheden.

Flertallet af museerne i DM’s rundspørge forventer at skulle fyre i de kommende år, hvis toprocentsbesparelserne fortsætter.

På to museer har økonomien allerede medført fyringer, andre har nødtvungent nedsat arbejdstiden for de faste. Enkelte ledere peger i rundspørgen på, at dyrebar viden forsvinder ud ad døren, fordi de i nedskæringstider både har svært ved at holde på dygtige medarbejdere og ikke kan beholde ph.d.-stipendiaterne, når de er færdige.

Ifølge Flemming Just, der er formand for ODM, 0rganisationen Danske Museer, er det meget store beløb, der bliver trukket ud af museumssektoren i de fire år, hvor omprioriteringsbidraget foreløbigt er gældende.

“Samlet set mister de statslige og statsanerkendte museer godt 60 mio. kr. på de fire år. Hidtil er det kun lykkedes for mange at afbøde en del af virkningen, bl.a. fordi de har haft rigtig gode besøgstal i de seneste tre år, og fordi fondene giver god støtte til nye museer og udstillinger”, påpeger han.

Finansministeren burde kigge til vore nabolande, hvor man i stedet skruer op for kulturbevillingerne, fordi det er en investering i sammenhængskraft, identitet og lokal udvikling, mener formanden for Organisationen Danske Museer.

“I stedet er vi herhjemme nået til et punkt nu, hvor det gør rigtig nas på mange institutioner”, påpeger Flemming Just.

Besparelser gode for idérigdommen
Da vestjyden Esben Hedegaard blev leder af Svendborg Museum for 17 år siden, beskæftigede det 15 lønnede medarbejdere og en håndfuld frivillige.

Siden 1974 har museumsadministrationen ligget i lokaler med tilknytning til Danmarks Forsorgsmuseum. Herfra driver museet udviklingen og vedligeholdelsen af landets bedst bevarede fattiggård, fire historiske skibsfartøjer, hvoraf det ældste er krydstoldjagten Viking 1897, og en arkæologisk afdeling. Det skal ske inden for rammerne af et driftsbudget på fire millioner: 2,8 millioner fra Svendborg Kommune og cirka 1,2 millioner fra staten.

Uden de 140 frivillige kunne det ikke fungere, men næste års toprocentsbesparelse kommer let til at gå ud over frivilligopgaven, vurderer Esben Hedegaard.

“Det kræver både kaffe, tid til samtaler og omsorg at pleje vores ambassadørkorps, så de fortsat kan fortælle alle de gode historier fra Sydfyn”, påpeger Esben Hedegaard.

Pop op foran Brugsen i Skaarup
Tom Ahlberg er tidligere kulturborgmester i Københavns Kommune. Siden 1997 har han arbejdet som redaktør på onlinemagasinet Søndag Aften, der følger kultursektoren tæt.

Tom Ahlberg er kritisk over for statens toprocentsbesparelser, men øvelsen har ikke været lutter elendighed for museerne, mener han.

“Mange kulturinstitutioner har været stivnet på automatisk statsstøtte, men har i de senere år måttet omstille sig til at blive mere dynamiske projektorganisationer og en del af netværkssamfundet. De er blevet tvunget i offensiven, og det har været godt for idérigdommen”, påpeger Tom Ahlberg.

Grønthøsterbesparelserne er imidlertid ved at få balancen til at tippe, så der fx bliver for mange projektansættelser, mener den tidligere kulturborgmester.

“Projekter og drift skal gå hånd i hånd, for der er endnu større krav til museernes opbevarings- og indsamlingsopgave i dag end for 10 år siden, og publikum er vænnet til høj kvalitet. Lige nu er mange små og mellemstore museer ved at udvikle sig til rene opsamlingsstationer for prekariatet, uden at vi rigtigt har diskuteret, om det virkelig er det, der skal være deres vigtigste opgave”, siger Tom Ahlberg.

Projektorganisering er for længst blevet hverdag på Svendborg Museum.

“Lige nu arrangerer vi fx en pop op-udstilling om modstandsfolk fra Skaarup Seminarium. Den bliver etableret i en container, som først skal bugseres hen foran Brugsen i Skaarup og dernæst til Skarø i en måned med nyt indhold. Vi er levende og optimistiske, men det er fandeme på trods”, siger Esben Hedegaard.

Når kulturminister Mette Bock til efteråret præsenterer sit udkast til en ny museumslov, har han derfor tre ønsker:

“En gennemskuelig og logisk fordeling af tilskuddene til de statsanerkendte museer. Et råderum, som kan give plads til nye museumsinitiativer, også selvom det betyder, at andre må lukke – og endelig at omprioriteringsbidraget rent faktisk kommer tilbage til museumsverdenen i en ny form og ikke bare ender som en hovedløs besparelse”.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Professor i antikkens historie

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i religionsstudier

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i senmiddelalder og tidlig moderne

Syddansk Universitet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?