Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Videnskab og godt arbejdsmiljø kan eksistere side om side

LEDER af Camilla Gregersen

Debatten om krænkelser har rullet hele året. #metoo-bevægelsen har startet en vigtig debat og har sat fokus på en bred vifte af krænkelser, fra seksuelle overgreb til chikane. Det er derved blevet mere legitimt at tale om misbrug af de magtrelationer mellem personer, som findes alle steder i samfundet. Også på arbejdspladserne. Det er positivt, at vi får brudt nogle af de tabuer, der har været, så chikane og grænseoverskridende adfærd bedre kan tages op – og ændres.

Det er vigtigt at sikre et godt arbejdsmiljø for alle på arbejdspladsen, så magtrelationer ikke bevirker, at nogen skal finde sig i nedsættende eller chikanerende adfærd. Det tror jeg, at de fleste kan være enige om.

Derfor kan det være godt med formulerede rammer for at beskytte den svage part mod krænkelser. På Københavns Universitet har ledelse og tillidsrepræsentanter sammen formuleret et kodeks, der forsøger at sikre et godt arbejdsmiljø og et trygt og sikkert miljø for alle studerende og medarbejdere.

Her er det vigtigt at være varsom med sproget, for der er vigtige forskelle på at være udsat for chikane eller seksuelle overgreb og på fx at føle sig krænket over idéer. Det første er uacceptabelt, men det andet er uundgåeligt, hvis vi ønsker at universitetet skal være et sted, hvor idéer mødes og brydes.

Beskyttelsen af følelser må ikke gå så vidt, at det truer forskningsfriheden, for så ophører universitetet med at være den unikke samfundsinstitution, som den er. Universitetets opgave er at fostre nye idéer, der udfordrer eksisterende antagelser. Uenigheder ud fra et fagligt, politisk eller ideologisk standpunkt kan ikke være krænkende for nogen af parterne.

I USA har vi set, at følelser bliver brugt til at begrænse, hvem der må holde forelæsninger på universiteterne. Der skal vi ikke hen herhjemme. Man skal kunne stille alle de umulige og ubehagelige spørgsmål, når der bliver forsket og diskuteret.

Dette er ikke en sag alene for parterne på Københavns Universitet. Den handler om normer, om, hvilken slags universitet vi ønsker, og hvordan dimittenderne vil være klædt på til at møde modgang, når de kommer ud på arbejdspladserne. Vi har mere end nogensinde brug for kandidater, der tør udfordre ortodoksien og selv tåler at blive udfordret.

Vi skal stå op for viden og videnskab. Og vi skal arbejde for et godt arbejdsmiljø på alle arbejdspladser.

Jeg bifalder, at arbejdspladserne laver retningslinjer, der byder ledelserne at tage det alvorligt, når nogen kommer og siger, at de bliver udsat for noget ubehageligt på arbejdspladsen. Vi skal ikke negligere eller nedgøre mennesker, der har fået modet til at sætte ord på de krænkelser og overgreb, de oplever, men vi må heller ikke komme i en situation, hvor nogen bliver dømt på forhånd. Rammer og regler kan være med til at skabe det gode arbejdsmiljø, der er helt afgørende for trivslen.

I 2018 har vi i DM opgraderet vores ressourcer til arbejdsmiljøindsats, hvor vi i efteråret har haft særligt fokus på arbejdsbetingelserne i NGO-branchen. I det nye år fortsætter vi indsatsen i de andre brancher og områder, hvor vores medlemmer arbejder.

Jeg ønsker alle medlemmer en god jul og et godt nyt år med et sundt arbejdsmiljø og med højt til loftet, når det kommer til faglige diskussioner.

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dekan til Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Københavsn åbne Gymnasium

REKTOR

Københavsn åbne Gymnasium

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Tilmelding af digitalt blad