Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

KU halverer tid til at bedømme specialer

Den tid, en censor har til at bedømme et speciale, bliver nu sat ned fra ti til fem timer på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. Censorformand kalder det skandaløst.

Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet (KU) har besluttet at halvere specialenormen, det vil sige den tid, en censor har til at bedømme et speciale. Normen skal reduceres fra ti til fem timer.

Anders Østergaard, der er censorformand for dansk, advarer mod halveringen af bedømmelsestiden, som han mener vil have store konsekvenser for kvaliteten.

“Jeg synes, reduceringen er skandaløs. Det er en massiv forringelse, og specialet er kronjuvelen i studiet. Jeg tror, mange censorer vil sige, at man simpelthen ikke kan forsvare at bedømme et speciale med den tidsnorm”, siger han til Magisterbladet.

Han bakkes op af andre censorformænd, heriblandt Søren Harnow, der er censorformand for filosofi. Han kalder det en “betydelig forringelse”.

“Overhovedet at læse et speciale tilstrækkeligt grundigt, så man ikke overser væsentlige fejl og mangler, tvivler jeg på, man kan gøre på fem timer. At blive klog på typen af speciale, der foreligger, og hvilke kriterier den skal bedømmes ud fra, er i sig selv en udfordring”, siger han.

Søren Harnow mener, at nedskæringen lægger op til, at en censor i højere grad skal lave rutinearbejde.

“Jeg frygter, at de faglige diskussioner, vi typisk har haft i forbindelse med specialebedømmelsen, ikke kan bevares”, siger han.

Specialeudtalelse
I en skriftlig kommentar begrunder dekanen for Det Humanistiske Fakultet, Ulf Hedetoft, bl.a. nedskæringen med, at censorerne ikke længere skal skrive en specialeudtalelse sammen med eksaminatoren.

Men det argument stiller Peter Knudsen, der er censorformand for engelsk, sig undrende over for.

“Det var primært eksaminatoren, der skrev specialeudtalelsen, og så tilføjede censoren sine kommentarer. Vi har aldrig været i nærheden af at bruge fem timer på en udtalelse. Så det argument kan på ingen måde retfærdiggøre en halvering af specialenormen”, siger Peter Knudsen.

“Komplet absurd”
Dekanen for Det Humanistiske Fakultet, Ulf Hedetoft, svarer i en mail til Magisterbladet, at han gerne ville have givet mere bedømmelsestid, men at området må bidrage pga. regeringens sparekrav til universiteterne.

Er det ikke en forringelse for jeres specialestuderende?
“Alle reduktioner er forringelser, men vi skal jo finde besparelserne et eller andet sted – eller rettere mange steder, sådan at en flerhed af områder bidrager”.

Tyder denne type besparelse af noget så grundlæggende på universitetet ikke på, at man har skåret ind til benet?
“Det gør alle vores besparelser, som samlet set udgør mere end 160 mio. kr. eller en fjerdedel af vores ordinære bevillinger”, skriver Ulf Hedetoft bl.a. med henvisning til regeringens krav om at skulle spare ekstra to procent hvert år over fire år fra 2016 til 2020 samt dimensioneringens effekter, bortfaldet huslejetilskud og nedgang i forsknings- og basistilskud.

“Der bliver skåret ind til og ikke sjældent ind i benet”, siger han.

Censorformanden for dansk, Anders Østergaard, kalder reduceringen for “skandaløs” og tilføjer, at han ikke kan forsvare at bedømme et speciale med den tidsnorm. Hvad siger du til den udmelding?
“Hvis han eller andre censorer ikke kan forene normen med deres faglige integritet, kan jeg ikke sige andet, end at hver enkelt må drage den konsekvens, som han eller hun føler er nødvendig. Jeg håber, vi stiller acceptable rammer, men kan man ikke forlige sig med det, kan jeg ikke gøre mere. Så må de i givet fald frasige sig den del af opgaven”.

Uddannelsesordfører for Venstre Jakob Engel-Schmidt står på mål for regeringens årlige 2-procentsbesparelser, men synes, at halveringen af specialenormen lyder bekymrende.

“Jeg forstår ikke, at man reducerer med så meget. Fem timer lyder som meget kort tid til at bedømme et speciale. Men universiteterne er selvejende, så vi kan ikke detailregulere, hvordan man styrer økonomien på Det Humanistiske Fakultet på KU. Vi må have tillid til ledelserne på de forskellige universiteter”, siger Jakob Engel-Schmidt.   

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?