Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
JeppeRavn1200x628
Lars Bech

Hvis du selv betaler, så ­smækker dagpengekassen i…

Ønsker ledige med mellemlange og lange uddannelser at videreuddanne sig i fritiden, mens de er aktivt jobsøgende, så stopper dagpengene. Reglerne er rigide og utidssvarende, erkender a-kasse.

Dagpengekassen smækker i for de ledige, som ønsker at videreuddanne sig for at få et fast job. Ifølge loven er det nemlig ikke muligt for ledige med en mellemlang eller lang uddannelse at modtage dagpenge, mens de tager en SU-berettiget uddannelse. Også selv om de for længst har opbrugt SU’en og selv ønsker at betale for at videreuddanne sig i fritiden. 

Den situation står 44-årige Jeppe Ravn i. Han blev færdiguddannet som arkæolog i 2007. Siden 2009 er han vandret ind og ud af dagpengesystemet med diverse kortere og løse projektansættelser. Men nu skal det være slut. Drømmejobbet som marinarkæolog er droppet. Nu vil han være gymnasielærer i oldtidskundskab.

“At være gymnasielærer er blevet et kald for mig. Jeg har haft en række lærervikariater i flere ombæringer, og jeg har fået god feedback fra mine kolleger og elever. Jeg er gået glad hjem fra arbejde hver dag”, fortæller han.

Jeppe Ravn kan undervise i historie qua sin uddannelse som arkæolog og 15 års erfaring fra museumsverdenen. Men for at kunne få et fast job som gymnasielærer er han nødt til at videreuddanne sig og rent formelt opnå tilstrækkelig med ECTS-point i et andet fag. Opnår han formelle kompetencer i oldtidskundskab, vil det gøre ham til ekspert inden for oldtid, latin og middelalder, og det vil stille ham forrest i køen til et gymnasielærerjob, fortæller han.

“Jeg kan se på statistikker og høre fra andre gymnasielærere, at oldtidskundskab er et af de fag, hvor der mangler undervisere. Jeg vil gerne yde en indsats for at blive det, og jeg betaler meget gerne selv for at få de kompetencer, selvom jeg er på dagpenge. Så lad mig dog for pokker få lov til det”, siger Jeppe Ravn.

Afslag på dagpenge under uddannelse
Jeppe Ravn bor i Roskilde med sin kone og deres to børn, som går i skole. Mens hans kone er i sit drømmejob på 10. år, har Jeppe Ravns tilknytning til arbejdsmarkedet været løs. I 2011 begyndte Jeppe Ravn for første gang at vikariere som gymnasielærer, og den 1. januar 2014 fandt han et gymnasielærerjob på halv tid på Tårnby Gymnasium. Det blev fornyet over tre år, men i juni 2016 udløb sidste kontrakt.

I knap et års tid har han derfor fulgt et kursus i græsk propædeutik under oldtidskundskab på Åbent Universitet i København på aftener og i weekenderne. Her har han opnået 50 ECTS-point. For at få en fast lærerstilling skal han med sin akademiske baggrund og erfaring opnå 60 point. Det har han fået at vide til flere jobsamtaler. Han er altså bare 10 point fra at have point nok til formelt set at opnå en fast stilling som underviser.

Men Jeppe Ravn må ikke videreuddanne sig. Hverken for a-kassen eller jobcentret.

Roskilde Jobcenter skriver den 11. august til Jeppe Ravn:

“Vi har talt om muligheden for efteruddannelse på dagpenge. Men det kan ikke bevilges på jobplan. Uddannelsen er SU-berettiget og kan ikke bevilges på jobplan fra jobcenteret”.

Og fra Magistrenes A-kasse (MA) modtager Jeppe Ravn et brev med overskriften “Afslag på dagpenge under uddannelse”:

“Vi kan desværre ikke udbetale dig dagpenge, samtidig med at du følger kurset Græsk Propædeutik. Det skyldes, at kurset kan være led i en ny uddannelse for dig. Ifølge loven kan vi kun udbetale dagpenge til dig under en SU-berettiget heltidsuddannelse, hvis uddannelsen er udbudt under lov om åben uddannelse eller lov om universiteter, er på højst seks timer om ugen eller svarer til en tredjedel årsværk pr. uge eller ikke kan være led i en ny uddannelse”.

Dagpengereglerne er desværre rigide
Formand for MA Per Clausen er dog ikke glad for, at a-kassen er tvunget til at give ledige medlemmer som Jeppe Ravn afslag på at kunne videreuddanne sig med dagpenge.

“Dagpengereglerne i forhold til uddannelse er desværre meget rigide og ganske utidssvarende. Mange ledige kunne med en ekstra uddannelse eller efteruddannelse bygge oven på deres oprindelige uddannelse og dermed øge jobmulighederne markant. Men det tillader reglerne i dag ikke”, siger Per Clausen.

Siden 1. januar 2016 har MA givet 127 skriftlige afslag på skriftlige ansøgninger om uddannelse til ledige som Jeppe Ravn.

Per Clausen mener, at de nuværende regler passer til en tid, hvor man fik én uddannelse, og så skulle den matche arbejdsmarkedets behov hele livet.

“Politikerne bør ændre reglerne. Tillad dog efteruddannelse på dagpenge. Educurity kan man kalde det. Det er sund fornuft både økonomisk og menneskeligt”, siger Per Clausen.

Jeppe Ravn har mulighed for at indgive en klage over afslaget på videreuddannelse. Men i klagesystemet ser man ikke på individet, og der er jo her ikke sket fejl i forhold til loven, påpeger han.

“Dette handler om, at systemet og forvaltningen af reglerne er alt for usmidige. Det rammer mennesker og forhindrer jo ledige i at blive mere kvalificerede og besværliggør mulighederne for at få arbejde. Det er jo helt sort”, siger Jeppe Ravn.

Ikke dagpengesystemets formål at uddanne
Bestemmelserne om ret til dagpenge under deltagelse i uddannelse fremgår i lov om arbejdsløshedsforsikring, som stammer tilbage fra 1986. Men det er ikke dagpengesystemets formål at understøtte deltagelse i uddannelse, herunder “finansiere” uddannelse. Det skal uddannelsessystemet derimod, oplyser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Hvor man tidligere nærmest kunne tage en akademisk uddannelse med dagpenge, er reglerne dog blevet meget strammet, fordi man politisk har været bange for, at spekulation i reglerne kunne føre til, at visse ville uddanne sig på dagpenge i stedet for på SU, som er betydeligt mindre, påpeger Verner Sand Kirk, direktør i Danske A-kasser.

“Reglerne for videreuddannelse kunne sagtens lempes noget. Mangler en ledig nogle konkrete kvalifikationer for at komme tættere på et job, så er det jo tåbeligt ikke at give lov til at opnå disse gennem videreuddannelse”, siger Verner Sand Kirk.

I 2017 har Jeppe Ravn søgt op imod 30 stillinger inden for oldtidskundskab rundtomkring i landet, og han har også været til et par jobsamtaler. Men afslaget på et job gik typisk på, at han mangler ECTS-point i netop det fag, han nu ikke må færdiggøre uden at miste sine dagpenge. Men uden dagpenge kan han ikke videreuddanne sig.

“Dagpenge er jo ikke mange penge, men det sikrer min families levestandard, og at vi kan betale faste udgifter i en periode. Budgettet er i forvejen knapt, når jeg går ledig”. 

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?