Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

“Livet, mand, livet!”

Her fortæller de studerende med egne ord, hvad der stresser dem.

De uddybende svar i DM’s undersøgelse afspejler, at studentermedlemmerne har meget individuelle opfattelser af, hvornår stress er stress.

Nogle oplever det kortvarigt, fx “hvis jeg ikke får læst” eller “i forbindelse med “gruppearbejde og nye udfordringer”. En beskriver, hvordan det gav søvnproblemer og hjertebanken, da “jeg prøvede at få et nyt og spændende emne til mit speciale til at fungere. Det gik ikke”.

Af dem, der føler sig pressede en stor del af tiden, taler flertallet om at have alt for mange bolde i luften og alt for få timer i døgnet:

“Arbejdsbyrden er for stor”, konstaterer en studerende.

“Jeg har en oplevelse af, at jeg ikke “bare” kan få lov at være studerende og fordybe mig, men hele tiden skal orientere mig mod fremtiden”, hedder det i en anden kommentar.

“Jeg er ikke stresset over karakterer. Men jeg kan blive ekstremt frustreret, hvis jeg føler, at jeg ikke kan lægge en passende energi i studiet”, svarer en tredje.

“Meget læsning og for lidt tid til at gøre det grundigt”, hedder det også i en kommentar.

For en kvindelig studerende bunder stresssymptomerne i “følelsen af at skulle presses hurtigst muligt igennem og frygten for at miste mit vidensgrundlag”.

Enkelte skriver om ensomhed på studiet, “som gør det svært at motivere sig”. “Det manglende sociale miljø på studiet har virket demotiverende og trist”, skriver en i sit svar.

For nogle er presset mere diffust
“Det er enormt stressende at have alle muligheder og det fulde ansvar for at være lykkelig. Det æder os op indvendigt, når vi ikke er det”, skriver en studerende.

For andre er det perioderne op til eksamen, som er slemme. “Vi har fire eksamener på et semester. Eksamenstræt. Ikke skoletræt”, fastslår en studerende.

Andre faktorer spiller også ind
“Mine børns behov” er en stressfaktor hos en, der føler sig presset en stor del af tiden. Andre taler om sygdom og dødsfald i familien, pendling, flytning og problemer med at planlægge sin tid ordentligt. Og så er der en studerende, der kort og godt får stress af: “Livet, mand. Livet”.   

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Professor i antikkens historie

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i religionsstudier

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i senmiddelalder og tidlig moderne

Syddansk Universitet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?