Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Kære borgerlige regering – pas godt på kapitalismen

REDAKTØRENS KOMMENTAR

Desværre har vi i Danmark en regering, som ikke har forstået, at de åbne, frie markedsøkonomiske demokratier ikke kan holde til, at man bevidstløst lader uligheden vokse. Uanset at FN, Verdensbanken, vismændene og alle mulige andre efterhånden advarer mod den stigende ulighed, så arbejder den danske regering systematisk videre for at øge uligheden – for eksempel med boligskattelettelser til de allerrigeste.

Samtidig skærer man på uddannelse og forskning. Heller ikke efteruddannelse vil regeringen satse på.

Tillad mig at dvæle ved efteruddannelse igen – som i forrige nummer af Magisterbladet.

Det fornuftige svar på robotter, automatisering, globalisering og disruption er livslang læring, så vi alle sammen har de kvalifikationer, der skal til, for at beholde vores arbejde eller finde et nyt.

Hvis ikke regeringerne sætter sig i spidsen for en uddannelsesrevolution, så vil samfundet falde fra hinanden i stadig større ulighed og splittelse. Hvis man som nu stort set overlader efteruddannelse til arbejdsgiverne og markedskræfterne, så bliver uddannelsen fordelt efter det bibelske Matthæus-princip: Den, der i forvejen har – de højtlønnede og de veluddannede – bliver begunstiget med mere. Og de, som intet har får ingenting.

Som vi kan vise i dette nummer af Magisterbladet, så går også efteruddannelsen af akademikere primært til de højestlønnede. Blandt medlemmer, der tjener 299.999 kr. eller mindre årligt, er der kun 17,5 pct., der har gode muligheder for at efteruddanne sig. Det samme gælder for 50 pct. af dem, der tjener mere end 700.000 kr. årligt.

I forbindelse med trepartsforhandlingerne sidste år blev der nedsat en ekspertgruppe om efteruddannelse, som snart barsler med en rapport. Der er dog ikke lagt op til nogen revolutioner der, da fagbevægelsen og arbejdsgiverne i forvejen fik at vide af regeringen, at gruppens løsningsmodeller “skal kunne holdes inden for den økonomiske ramme og må ikke medføre meromkostninger for virksomhederne”.

Men det er virkelig dumt ikke at lave en massiv satsning på efteruddannelse. For eksempel er det jo ærgerligt, at virksomhederne nu skriger på it-arbejdskraft, samtidig med at omtrent 1.000 højtuddannede med en it-uddannelse er arbejdsløse. Kunne der ikke være penge i at efteruddanne dem, så deres kvalifikationer matcher jobbene? Jo, men IT-Universitetet må lukke kurser med netop de kompetencer, som virksomhederne mangler, fordi der ikke er efterspørgsel. Det er absurd.

Når det primært er arbejdsgiverne, der definerer, hvem der skal have efteruddannelse, så har de jo ikke en tilskyndelse til at uddanne de ledige.

Og det er synd, for det gør os alle fattigere, øger uligheden og gør vores samfund mindre stabilt. Regeringen burde passe bedre på kapitalismen.

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Professor i antikkens historie

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i religionsstudier

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i senmiddelalder og tidlig moderne

Syddansk Universitet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?