Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Bestyrelsesformand: Åben og inddragende proces om APV

Roskilde Museum får skarp ekspertkritik for at undlade en række spørgsmål om ledelsen i ny APV. Bestyrelsesformand og borgmester Joy Mogensen forsvarer APV’en: Den er lavet i en åben og inddragende proces. Samtidig bebuder formanden en handleplan, der skal sætte fokus på medarbejdernes oplevelse af manglende indflydelse.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ROMU’s direktion eller medarbejderrepræsentanter i museets AC-klub og arbejdsmiljøudvalg til ekspertkritikken af ROMU’s APV. Til gengæld har formanden for ROMU’s bestyrelse og borgmester i Roskilde Joy Mogensen svaret på Magisterbladets henvendelse: 

“ROMU har i efteråret/vinteren 2016 gennemført en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø som en del af den lovpligtige APV.

Processen er foregået efter arbejdsmiljølovens bestemmelser. Der er metodefrihed for en APV.

Museet har gennemført processen ved ekstern arbejdsmiljøkonsulent. Konsulenten har med baggrund i tidligere undersøgelser og anbefalinger til fokusområder, som alle museets normerede medarbejdere afdelingsvis har meldt ind, udarbejdet udkast til undersøgelsens spørgsmål.

Dette udkast er blevet drøftet med museets samlede arbejdsmiljøorganisation, hvor kun mindre præciseringer er blevet foretaget.

Derefter er spørgeskemaerne blev udsendt til museets ansatte. Ingen, ud over udvalgets medlemmer og konsulenten, har set eller forholdt sig til spørgeskemaet før udsendelse.

I processen gennemførte arbejdsmiljøudvalget et kursus gennem ODM (Organisationen Danske Museer) med en ekspert i arbejdsmiljø med henblik på en kvalificering af processen.

Konsulenten og arbejdsmiljøudvalget har således gennem en længere proces, med inddragelse af medarbejderne, udformet den model, som er blevet benyttet.

Hele processen har været åben og inddragende. Processen har omfattet en heldagsworkshop for de ansatte, hvor problemstillinger og handlinger kunne drøftes konstruktivt. På baggrund af processen har konsulenten udarbejdet forslag til handleplan, som netop nu drøftes i Arbejdsmiljøudvalget.

Bestyrelsen har været orienteret i og om processen.

ROMU har gennem de seneste år fusioneret forskellige virksomhedskulturer til en tværgående struktur, hvor alle medarbejdere har faglige opgaver og ansvar indenfor den samlede koncern. Det har betydet ændrede opgaver og vilkår for nogle medarbejdere. Samtidig er en række nye fagligheder blevet introduceret i ROMU.

Ændringerne har betydet et klart kvalitetsløft for ROMU’ besøgssteder, og bestyrelsen kan med tilfredshed konstatere, at ROMU inden for tre år har skabt det landsdækkende museum RAGNAROCK og renoveret og nyopstillet museerne i Lejre, Frederikssund og Roskilde (genåbner i sommeren 2017).

Bestyrelsen er opmærksom på arbejdsmiljøet og har noteret den generelle tilfredshed med arbejdspladsens rummelighed, at arbejdet opleves som meningsfyldt, at medarbejderne har stor indflydelse på, hvordan de løser deres arbejdsopgaver, og at man føler sig motiveret og engageret.

Bestyrelsen er samtidig opmærksom på de problemer, der opleves vedr. indflydelse på forandringsbeslutninger og tydeligheden af beslutningsgange – spørgsmål, der vil blive en del af den handleplan, som er under udarbejdelse”.

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Professor i antikkens historie

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i religionsstudier

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i senmiddelalder og tidlig moderne

Syddansk Universitet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?