Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

March for Science

LEDER af Camilla Gregersen

Den 22. april går forskere over hele verden på gaden. De går på gaden for at markere, at de er imod den øgede politisering af videnskab, der finder sted især i USA. De går på gaden for at understrege, at der er nogle ting, der ikke er til politisk diskussion. De går på gaden for at understrege, at fakta ikke er det samme som meninger.

Trump-administrationen har givet en lang række offentlige institutioner mundkurv på, heraf en række, der står for at formidle videnskabelig viden til den brede offentlighed. Og administrationens udmeldinger omkring global opvarmning rejser alvorlig tvivl om regeringens vilje til at leve op til internationale forpligtelser. Trump har vist, at han lægger mere vægt på meninger end fakta, og begrebet “alternative fakta” får det til at løbe koldt ned ad ryggen.

Vi har brug for politisk uafhængig viden. Derfor er det i en dansk kontekst problematisk, at Forskningsministeriet vil til at bestemme, hvem der skal udpeges til bestyrelsesformænd på universiteterne. Det sker gennem et sindrigt udpegningssystem, hvor ministeriet gennem flere niveauer vil være med til at indstille, udpege og godkende, hvilke eksterne personer der skal sidde i universitetsbestyrelsen.

Det største problem i udspillet er, at ministeren fremover skal udpege formanden for udpegningsudvalget. Ministeren har med et pennestrøg skiftet armslængdeprincippet ud med en fodlænke. Også set i et internationalt perspektiv er det stærkt problematisk, at der åbnes op for politisk styring af universiteterne, fordi det gør det sværere at tiltrække dygtige profiler fra udlandet – det er universiteternes renommé som uafhængige, der er på spil.

Dansk Magisterforening støtter March for Science den 22. april. Ideen til marchen kommer fra USA, men er blevet en global begivenhed, der er rettet mod alle verdens politikere, som vi sammen vil opfordre til at tage videnskab alvorligt.

Det er helt nødvendigt, at vi forsvarer uafhængig forskning og taler den postfaktuelle tidsånd imod. Vi skal understøtte viden og faglighed. Ikke en faglighed, der lukker sig om sig selv, og som ikke må efterprøves, men den faglighed, der blomstrer, når den brydes, testes, og når vi opnår nye erkendelser. Det er akademikeres fremmeste opgave at reflektere over og efterprøve viden.

Vi må slå fast, at viden er noget andet end meninger. Begrebet “alternative fakta” er meningsløst i en saglig debat og ødelæggende i den videnskabelige debat og formidling. At benægte sagkundskaben, fordi den ikke passer til ens interesser, er en forstemmende og farlig vej at gå.

Det er tid til at stå sammen og vise, at når viden og kritisk sans bliver udrangeret, risikerer vi at få et samfund, der overhører vigtige videnskabelige resultater, der har direkte indflydelse på bl.a. vores sundhed og velfærd. Og vi risikerer polarisering og ekkokamre på sociale medier, der gengiver fake news.

Mavefornemmelser og fordomme skal ikke have lov til at bestemme samfundets retning. Som medlemmer af DM har vi hver især en stor viden inden for vores uddannelses- og fagområder. Vi må tage ansvaret på os og blande os i debatten. Jeg håber derfor, at alle DM’s medlemmer – uanset arbejdsplads eller ansættelsesforhold – vil bakke op om March for Science den 22. april.

Har du lyst til at være en del af DM’s del af planlægningsgruppen, kan du sende mig en mail på cg@dm.dk. Der er brug for alle gode kræfter og medlemmer nu.

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?