Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

5 skarpe til formanden

Hvad gør Dansk Magisterforening for de usikkert ansatte? Det er et hovedpunkt på DM’s første kongres den 26. og 27. november. Her svarer formand Camilla Gregersen på Magisterbladets spørgsmål.

Da du blev formand for Dansk Magisterforening for et år siden, sagde du til Magisterbladet, at “ufrivilligt midlertidige stillinger er DM’s største udfordring”. Hvad gør DM ved sagen nu?
“Jeg er stadig stærkt optaget af, hvordan arbejdsmarkedet forandrer sig. Vi har undersøgt udfordringen via data fra Danmarks Statistik og en medlemsundersøgelse i DM. Det viser sig, at op mod hver ottende akademiker på arbejdsmarkedet er ufrivilligt midlertidigt ansat, og det er alt for mange i min optik. Tallet er lidt lavere blandt Dansk Magisterforenings medlemmer. Vi arbejder på mange fronter for at minimere omfanget af ufrivilligt midlertidigt ansatte og for at sikre dem ordentlige vilkår. Vi er i fuld gang med at forberede, hvordan vi kan sikre midlertidigt ansatte bedre forhold gennem overenskomster, og på dagpengeområdet arbejder vi for at tilpasse dagpengesystemet, så det bedre kan sikre dem, der ikke er fastansat. Og så er vi i medlemsrådgivningen meget opmærksomme på, at lov om tidsbegrænset ansættelse bliver overholdt, og at midlertidigt ansatte får den samme løn og pensionsindbetaling som de fastansatte”.

Du sagde også, at DM skal hjælpe dem, der starter som freelancere eller selvstændige. Hvad gør DM for at hjælpe dem?
“De skal have hurtig rådgivning om honorar- og kontraktforhold. Jeg kan se, at mange selvstændige er glade for DM’s karriererådgivning og de arrangementer, som DM afholder for selvstændige og freelancere. Og så bruger mange selvstændige andre DM-medlemmer til at få opgaver og kontakter, og de netværksmuligheder skal vi udbygge endnu mere. Jeg oplever også, at mange unge er interesserede i at skabe deres eget job, fordi det giver en fantastisk fleksibilitet og spændende udfordringer, og her kan de bruge DM som sparringspartner”.

Specielt yngre akademikere er ramt af ufrivilligt midlertidige ansættelser. Kan du forstå, hvis de vælger at melde sig ud for at spare penge?
“Jeg kan godt forstå, at man overvejer, hvad man bruger penge på, når ens økonomi er usikker. Men det er jo ofte i svære situationer i arbejdslivet, at man har mest brug for en fagforening, der kan give én sparring om kontraktindgåelse og lønforhandling. Så jeg kan bestemt kun opfordre folk i midlertidige ansættelser til at holde fast i deres fagforeningsmedlemskab”.

Med vedtægtsændringerne i 2015 nedlagde DM sektoren for honorar- og timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende. Har det svækket de usikkert beskæftigedes interessevaretagelse?
“Nej, for jeg oplever, at langt de fleste i Hovedbestyrelsen er meget optaget af midlertidigt ansattes og arbejdsløses vilkår, og vi sætter stadig midler af til at gøre en indsats for at få ledige medlemmer hurtigt i arbejde. Det er let at gennemskue, at ordentlige vilkår for ledige medlemmer også giver tryghed generelt på arbejdsmarkedet. Personligt er jeg meget optaget af, at ledige medlemmer behandles med værdighed og får relevant hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet igen, frem for at de hetzes, og at problemer med ledighed individualiseres. Heldigvis har vi en langt lavere ledighed i DM end tidligere – der er stor efterspørgsel efter medlemmerne”.  

På DM’s kongres i slutningen af november er usikker beskæftigelse sat til diskussion. Hvad håber du, der kommer ud af det?
“Det er sat på som hovedpunkt, og jeg håber, at vi får en fælles forståelse for problemets omfang og nuancer, blandt andet via et DM-finansieret forskningsprojekt, der har undersøgt problemet gennem en række fokusgruppeinterview. Jeg håber også, at vi får udviklet nogle nye ideer og redskaber i de politiske værksteder, der kan komme med forslag til nye tilbud til ufrivilligt midlertidigt ansatte”. 

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

The Danish Institute at Athens

DIREKTØR

The Danish Institute at Athens

Roskilde Universitet

Postdoc/PhD in Digital Alternative News Use

Roskilde Universitet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?