Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Plan for udflytning savnes

LEDER af Peter Grods Hansen

Regeringens stort anlagte plan for en større geografisk spredning af de statslige arbejdspladser er sat i gang. Der er sat navne på de institutioner, der helt eller delvist skal flyttes. De fleste flyttes fra hovedstadsområdet til provinsen, men der sker også flytninger i andre geografiske retninger. I alt er 3.900 medarbejdere berørt af flytningerne – heraf ca. 750 DM’ere.

For to måneder siden pointerede vi, at DM naturligvis går ind for en geografisk mere ligelig udvikling af Danmark, at udviklingen bør bygge både på den private og den offentlige sektor, og at inddragelse af medarbejderne er afgørende for et godt resultat. Vi skrev: “Vi ser frem til en gennemtænkt plan for udflytning fra regeringen ...”

Når vi taler med tillidsrepræsentanterne fra de berørte arbejdspladser, er det ikke just vendingen “gennemtænkt plan”, der nævnes først.

Mange medlemmer oplever en ganske stor usikkerhed på, hvad der faktisk kommer til at ske. Det store spørgsmål er naturligvis, hvorvidt den enkelte skal beslutte at flytte med arbejdspladsen eller blive i vante omgivelser og satse på at søge anden beskæftigelse. Der er også en bekymring for, hvordan arbejdsvilkårene vil blive – både før og efter en flytning. Kan vi overhovedet løfte vores opgaver, når kolleger forsvinder, og kommer vi ikke blot til at løbe hurtigere og drukne i sagsbunkerne?

Moderniseringsstyrelsen, som repræsentant for regeringen, har opstillet fem ganske glimrende personalepolitiske pejlemærker for at sikre en god proces:

1. Sikre tidlig og åben kommunikation.
2. Fastholde medarbejdere og kompetencer.
3. Hjælpe medarbejdere videre, som ikke ønsker at flytte med.
4. Give medarbejdere, der flytter med, en god start.
5. Sikre og fastholde stærke faglige miljøer.
Det er pejlemærker, alle kan være enige i er vigtige og afgørende for resultatet af så store organisationsændringer, som der er tale om her.

Problemet er, at Moderniseringsstyrelsen ikke har tilkendegivet, hvordan den har tænkt sig at føre disse pejlemærker ud i livet. Hvordan vil man sikre tidlig kommunikation, når beslutningen allerede er taget? Hvordan vil man fastholde stærke faglige miljøer, når al erfaring viser, at et flertal af medarbejderne vælger ikke at flytte med?

DM opfordrer Moderniseringsstyrelsen til at komme ud af busken og indgå i en reel og seriøs dialog med de faglige organisationer, som kan danne grundlag for fornuftige aftaler for flytning af de enkelte arbejdspladser. Aftaler, som bedre kan sikre de beskrevne pejlemærker, og som kan mindske den usikkerhed, der præger både den enkelte medarbejder og de berørte arbejdspladser.

DM foreslår en række tiltag og aftaler, som kan hjælpe den enkelte medarbejder godt på vej i processen. Det drejer sig blandt andet om midlertidig jobgaranti, god betænkningstid, mulighed for hjemmearbejde, mulighed for nedsat arbejdstid i en periode, attraktive seniorordninger og udvidet flyttegodtgørelse. Listen er naturligvis hverken tilstrækkelig eller udtømmende, men skal ses som inspiration til fornuftige aftaler.

Men vigtigst af alt er dog, at Moderniseringsstyrelsen hurtigst muligt kommer med nogle konkrete udmeldinger om, hvordan processen skal foregå bedst muligt, så vi kan få en fornuftig dialog i gang.

Vi skal skabe gode statslige arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø – ikke det modsatte.

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dekan til Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Københavsn åbne Gymnasium

REKTOR

Københavsn åbne Gymnasium

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Tilmelding af digitalt blad