Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

DM ind i fremtiden

I juni måned godkendte DM’s medlemmer en forlængelse af den nuværende valgperiode for formand og hovedbestyrelse med op til et år. Tiden skal bruges til at udarbejde en helt ny vedtægt for vores 96-årige fagforening, og det arbejde går nu i gang. Det er planen, at arbejdet skal være færdigt i starten af 2015 og derefter igennem den sædvanlige godkendelsesprocedure i vores øverste organ Repræsentantskabet, hvorefter det kan sendes til urafstemning blandt alle medlemmer. Nyvalg af hovedbestyrelse og formand i 2015 vil så kunne foregå efter den nye vedtægt – såfremt medlemmerne godkender dem.

I løbet af den periode, hvor Forretningsudvalget, Hovedbestyrelsen og Sekretariatet arbejder med udformning af vedtægten, der kan danne ramme om en markant og udviklingsorienteret akademisk fagforening, vil der være rig mulighed for, at DM’s medlemmer kan kommentere og bidrage dels på Magisterbladets hjemmeside, dels på to åbne medlemsmøder, som vi planlægger afholdt sidst på året.

Jeg har hørt mange sige, at vedtægten ikke interesserer medlemmer uden for den snævre kreds, der sidder i vores politiske fora. Men valgdeltagelsen og debatindlæggene i forbindelse med den midlertidige ændring, vi bad medlemmerne tage stilling til før sommerferien, modsiger den påstand eftertrykkeligt. Og det er både glædeligt og forventeligt, at den vedtægtsmæssige ramme interesserer vores medlemmer. Som DM’er er man naturligt optaget af samfunds- og organisationsudvikling og bevidst om den betydning, som også de mere formelle rammer har for den konkrete interessevaretagelse.

Den nuværende vedtægt er udviklet gennem et lille århundrede fra DM’s fødsel i 1918. I løbet af den periode er der naturligvis ændret på mange paragraffer, nogle er fjernet, og nye er kommet til, mens andre er blevet stående, selv om de måske ikke er så relevante længere. Det har medført, at vedtægten ikke er helt så præcis og med så klare retningssættende rammer, som vil give de bedste muligheder for at yde vores medlemmer den markante og tidssvarende fagpolitiske interessevaretagelse, som de med god ret forventer. Derfor har vi nu behov for en helt ny gennemarbejdet og skarp vedtægt. En vedtægt, som kan fungere som styringsinstrument for DM’s politiske og administrative ledelse, en vedtægt, som klart beskriver DM’s mål og funktion, en vedtægt, som DM’s medlemmer kan identificere sig med og se sig repræsenteret i. Og ikke mindst en vedtægt, der sætter retning og giver plads til de fortsatte udviklingsmuligheder for vores fagforening.

Siden foråret 2013 har Hovedbestyrelsen arbejdet med en samlet strategi for DM, som vi har kaldt “DM i Fremtiden”.  Strategien blev vedtaget lige før sommerferien, og de temaer og mål, der er opstillet her, bliver rettesnor for vedtægtsarbejdet. Blandt de vigtigste er den øgede vægt på det lokale arbejdspladsniveau og behovet for at styrke og støtte vores repræsentanter på arbejdspladserne, udvikling af en levende og medlemsinvolverende demokratisk struktur og en interessevaretagelse, der tager højde for den stigende globalisering med dens fordele og ulemper for akademikere.

Det er mit håb, at mange medlemmer har lyst, tid og mulighed for at bidrage til dette vigtige udviklingsarbejde for DM.

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen