Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Arbejdstilsynet står fast på kritik af Metropol

Yderligere interviews samt inklusionen af resultater fra en trivselsundersøgelse har ikke fået Arbejdstilsynet til at slække på sin kritik af forholdene på Læreruddannelsen Metropol. Store arbejdsmængder og uklare krav belaster medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. En handleplan skal ligge klar senest i august.

Nye tilsynsbesøg og yderligere interviews med medarbejdere og institutledelse på Læreruddannelsen Metropol har ikke blødgjort Arbejdstilsynet. Den offentlige tilsynsmyndighed er heller ikke blevet formildet af, at resultaterne fra læreruddannelsens trivselsundersøgelse, den såkaldte APV, nu foreligger og er taget med i en samlet vurdering. Arbejdsmængderne er fortsat for store, og kravene til de ansatte så uklare, at det belaster det psykiske arbejdsmiljø og kan være til skade for medarbejdernes sikkerhed og sundhed.

Sådan lyder det i Arbejdstilsynets afgørelse om arbejdsmiljøet på Institut for Skole og Læring fra 22. maj, som Magisterbladet har fået aktindsigt i. 

“Virksomheden skal sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt både på kort og på langt sigt. (…) Virksomheden skal forebygge, at stor arbejdsmængde og uklare krav forringer medarbejdernes sikkerhed eller sundhed i forbindelse med arbejdet på Læreruddannelserne Metropol, Nyelandsvej 27, 2000 Frederiksberg”, skriver tilsynet i rapporten.

Med få nuancer til forskel er konklusionen nøjagtig den samme, som Arbejdstilsynet nåede frem til efter sit første besøg på læreruddannelsen i november sidste år. En stærkt kritisk rapport beskrev dengang et belastet arbejdsmiljø, der var ved at presse de ansatte helt ud over kanten.

Kritik af tyndt datagrundlag
Lækken af den første rapport til pressen skete på et tidspunkt, hvor medarbejderne på Metropol i over et år havde levet uden lokale arbejdstidsaftaler. Dem opsagde rektor Stefan Hermann ensidigt med virkning fra starten af 2012. Lækken faldt også sammen med, at Stefan Hermann gik i brechen for KL, der ligeledes ville afskaffe de centrale arbejdstidsaftaler for folkeskolelærerne. Mens konflikten rasede, og skolelærerne blev lockoutet, udlagde Stefan Hermann i adskillige medier de positive erfaringer, som Metropol havde gjort sig, siden uddannelsesinstitutionens egne arbejdstidsaftaler var blevet fjernet. En udlægning af virkeligheden, som mange medarbejdere havde svært ved at genkende, og som heller ikke overvejende kom til udtryk i hverken de interviews, Arbejdstilsynet gennemførte, eller i Metropols egen trivselsundersøgelse, APV’en, som blev gennemført simultant.

At det skulle stå så grelt til med det psykiske arbejdsmiljø, som Arbejdstilsynets første rapport konkluderede, blev i første omgang afvist i skarpe vendinger af ledelsen på Metropol, der ikke mente, at datagrundlaget for at konkludere så hårdt var til stede. 

Arbejdstilsynet lyttede til kritikken. 

Man gennemførte yderligere interviews og tilsynsbesøg på Nyelandsvej, ligesom en række skriftlige kilder blev inkluderet i arbejdet, herunder Metropols egen trivselsundersøgelse fra 2013, en minisurvey fra læreruddannelsen med fokus på det psykiske arbejdsmiljø, sygefraværsstatistikken og en opgørelse over henvendelser fra medarbejderne til Falck Healthcare.

Konklusionen er imidlertid den samme.

“Jeg har noteret mig, at der ikke er indvendinger mod den afgørelse om psykisk arbejdsmiljø, som vi har hørt Metropol om. Den bygger på de forhold, vi nåede frem til ved første gennemgang, og er nu suppleret med yderligere data. Det er således stadig vores opfattelse, at der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Derfor skal vi nu have en detaljeret tids- og handlingsplan, så vi kan vurdere, hvordan Metropol kan få løst problemerne”, siger tilsynschef i Arbejdstilsynet Kjeld Mann Nielsen.

Principiel sag på vej
Metropolledelsens høringssvar på den anden rapport fra Arbejdstilsynet blev sendt 12. maj. Svaret, som Magisterbladet også er i besiddelse af, er kun en delvis tilståelsessag.

Ledelsen på Nyelandsvej accepterer, at en handlingsplan for at imødegå problemerne med arbejdsmiljøet skal ligge klar allerede i august. Men man har ikke tænkt sig at lægge sig fladt ned, bebuder dekan Camilla Wang. Metropolledelsen accepterer kun afgørelsen, fordi man vil rejse en ny selvstændig og mere principiel sag mod den offentlige tilsynsmyndighed. 

“Vi er fortsat stærkt kritiske over for den tilgang og de metoder, som Arbejdstilsynet anvender”, skriver Camilla Wang. Det er også hende, rektor Stefan Hermann henviser til for en kommentar fra ledelsen.

Over for Magisterbladet understreger dekanen, at høringssvaret på ingen måde skal læses som en desavouering af de synspunkter og den kritik, som medarbejderne har fremført i interviews med Arbejdstilsynet.

“Vi gik allerede i gang med at udarbejde en handlingsplan på baggrund af APV’en, og Arbejdstilsynet anerkender jo også i sin rapport, at der allerede er gang i en række initiativer for at fremme det gode arbejdsmiljø. Vi er på det rene med, at vi har en hel del udfordringer, bl.a. fordi vi i dag skal planlægge vores arbejde i kortere kadencer, og fordi medarbejderne konstant skal have spidset kompetencerne til, så de er klædt på til at løfte opgaver, der også hele tiden ændrer karakter”, forklarer Camilla Wang.

Dekanen benægter, på baggrund af APV’en, at der undervejs i det sidste halve år er sket et tillidsbrud mellem ledelse og medarbejdere, som man også skal bruge kræfter på at reparere på nu.

“Vi samarbejder på instituttet om at få lavet de konkrete handlingsplaner, og det er det, vi bruger vores tid og kræfter på. Men ledelsen deler ikke den præmis, at det pressede arbejdsmiljø på Metropol alene skyldes fraværet af lokale arbejdstidsaftaler”, pointerer Camilla Wang.

Arbejdsmiljørepræsentant for læreruddannelsen Nicolai Munksby har også valgt ikke at tro, at Metropols ledelse sætte spørgsmålstegn ved, hvordan medarbejderne oplever arbejdsmiljøet på Metropol. Sammen med sine kolleger ser han nu fremad.

“Jeg ønsker mest af alt en generel fokusering på at løse den centrale opgave, som det er at få forbedret vores psykiske arbejdsmiljø. Jeg forventer ikke, at den principielle sag mod Arbejdstilsynet vil spille nogen rolle for vores samarbejde i organisationen, som kredser om flere gode løsningsmuligheder. Jeg mener, at alle niveauer nu har forpligtet sig til at få løftet de alvorlige udfordringer, som vi står med, på en fornuftig måde”, siger Nicolai Munksby.

Skeen i den anden hånd
Hans Beksgaard, der er formand for godt 2.000 professionshøjskoleansatte DM-medlemmer, holder fast i, at opsigelsen af de lokale arbejdstidsaftaler har været det store problem på Metropol. 

“En ordentlig arbejdstilrettelæggelse er helt afgørende for at få rettet op på vilkår, der udgør en sundhedsrisiko for de ansatte. Det er afgørende, at ledelsen erkender, at den ikke har levet op til sit ledelsesansvar og tager skeen i den anden hånd”, siger Hans Beksgaard. 

“Arbejdstilsynets afgørelse peger nok en gang på nødvendigheden af, at arbejdsopgaver defineres, og arbejdsmængder begrænses, så det er gennemskueligt for enhver. Tyrkertroen på, at bare ledelsen frigør sig fra alle bindinger, vil produktiviteten og initiativrigdommen blomstre, er udtryk for en forsimplet verdensforståelse”, uddyber han.
Hans Beksgaard undrer sig tillige over, at Metropol ikke bruger krudtet på at koncentrere sig om at løse de interne problemer på arbejdspladsen.

“Hvis man reagerer med fornærmelse og sagsanlæg mod en offentlig institution, der søger at sikre et ordentligt arbejdsmiljø, har man skabt et problem både for sig selv og for den organisation, man burde lede”, vurderer formanden for DM Professionshøjskoler.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen Absalon

Konsulent til fundraising og forskningsstøtte

Professionshøjskolen Absalon

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Specialkonsulent til politisk betjening i Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

SVENDBORG GYMNASIUM

REKTOR

SVENDBORG GYMNASIUM

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?