Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Akademisk arbejde giver højt sygefravær i kommuner

Det er ikke kun lønmodtagere med lange videregående uddannelser, som oftere er syge i kommunerne end i private virksomheder. Det er også selve arbejdets karakter, den er gal med. Kigger man på arbejde med akademisk indhold, er sygefraværet nemlig også langt højere i kommunerne end i den private sektor. Danmarks Statistik opgør nemlig sygefravær på baggrund af uddannelse, men også på baggrund af arbejdsfunktion. Mens førstnævnte viste 7 og 4 sygedage i henholdsvis kommuner og den private sektor for akademikere, er forskellen endnu større, når man kigger på arbejde med akademisk indhold.

Mens privatansatte med arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur i den private sektor havde 4,08 sygedage i 2010, så havde kommunalt ansatte inden for samme område 9,19 sygedage. Blandt ansatte med arbejde, “der forudsætter viden på højeste niveau”, var de kommunalt ansatte syge hele 11,69 dage i 2010, mens de privatansatte med samme slags arbejde kun var syge i 5,24 dage. Også inden for naturvidenskab, informations- og kommunikationsteknologi er der gennemsnitligt minimum 2 syge dage mere årligt blandt kommunalt ansatte akademikere end blandt privatansatte. Og inden for sundhedsområdet er sygefraværet mere end dobbelt så stort i kommunerne i forhold til den private sektor.

I Danmarks Statistik understreger man, at fravær på grund af arbejdsfunktion – her med fokus på arbejde af akademisk karakter – oftest vil være varetaget af netop akademikere. Modsat vil fravær på baggrund af uddannelse ikke kunne vise, hvilken slags arbejde den enkelte person varetager. En akademiker ansat i en kommune kan således godt varetage ufaglært arbejde, uden det fremgår af statistikken. Inden for begge måder at opgøre sygefraværet på er fraværet dog cirka dobbelt så stort i kommunerne som i den private sektor.

Sygefraværsdage i 2010 for personer med lang videregående uddannelse

   Kommuner  Stat  Privat sektor
Kvinder  8,12 6,83  5,51 
Mænd 5,22  4,21  3,21 
Ialt 7,03  5,49  4,07 


Kilde: Danmarks Statistik
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?