Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

AkademiskeDaglejere.dk

DVIP-KUA, klubben af deltids- og tidsbegrænset ansatte undervisere ved Københavns Universitets humanistiske fakultet, og Timelærerforeningen ved Aarhus Universitet er ved en ekstraordinær generalforsamling den 3. februar blevet fusioneret til én landsdækkende forening under navnet AkademiskeDaglejere.dk.
Den nye forening er uafhængig af partipolitiske og organisatoriske bindinger, men vil fortsat have et nært samarbejde med Dansk Magisterforening,
Foreningens formål er ifølge vedtægterne “at sikre de deltidsansatte undervisere på danske universiteter ansættelse på ordinære vilkår med fulde overenskomstmæssige rettigheder som pension, fuld løn under sygdom og barsel, ret til efteruddannelse, tillæg mv. Foreningen arbejder ligeledes for forbedringer i disse gruppers generelle arbejdsforhold på universiteterne og for at sikre dem pensionsindbetaling med tilbagevirkende kraft i henhold til EU’s direktiver fra 2001 om ligebehandling”.
“Det ville netop i denne periode, hvor Danmark fungerer som formand for EU, være uheldigt, om det skulle vise sig, at formandslandet faktisk ikke selv lever op til de EU-direktiver, der har til formål at sikre alle lønmodtagere ensartede rettigheder, nemlig direktiverne om deltidsansættelse, tidsbegrænset ansættelse og vikaransættelse”, siger den ny formand for AkademiskeDaglejere.dk, Morten Hjelt.
Den nye forening er åben for universitetslærere fra hele landet.
Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?