Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Kritik af afskedigelser på UCC

På vej mod et daglejersystem? UCC har slået et betydeligt antal treårige timelærerstillinger op kort efter at have varslet 13 fastansatte ved professionsinstitutterne afskediget. DM mener derfor, at varslinger og afskedigelser hviler på et usagligt grundlag, og har krævet en forhandling.

Professionshøjskolen UCC’s fremgangsmåde i forbindelse med december måneds fyringsrunde påkalder sig fortsat DM’s opmærksomhed.

Umiddelbart efter, at ledelsen varslede 29 medarbejdere fyret sidste år, slog UCC en række treårige timelærerstillinger op til øjeblikkelig besættelse.

En opringning til UCC har bekræftet, at der er tale om et ikke ubetydeligt antal løse ansættelser. Stillingerne er konkret tilknyttet et af professionsinstitutterne, KLEO, Instituttet for Kompetenceudvikling, Ledelse, Evaluering og Organisationsudvikling.

Dermed hviler december måneds varslinger og afskedigelser på professionsinstitutterne, der dengang blev behandlet under ét, på et usagligt grundlag. Det vurderer DM’s faglige konsulent Helge Nielsen, og han har derfor anmodet om en forhandling.

“Om baggrunden for de seneste fyringer hed det, at UCC på grund af nedskæringer måtte skille sig af med en række medarbejdere. Af stillingsopslagene til timelærerstillingerne fremgår det, at de skal besættes med henblik på at løse en række af de arbejdsopgaver, de i december varslede medarbejdere hidtil har løst. Derfor er afskedigelserne ikke rimeligt begrundede”, forklarer Helge Nielsen.

“En skærpende omstændighed er, at ledelsen dikterede, at eventuelle fratrædelsesaftaler skulle forhandles under et stærkt tidspres, og at afskedigelser i enkelte tilfælde blev fremskyndet. Det virker påfaldende, når ledelsen samtidig har helt aktuelle planer om at opslå en række timelærerstillinger”, tilføjer Helge Nielsen.

Snæver økonomisk tænkning
Hvad enten sagen bunder i et ualmindeligt uheldigt sammenfald af omstændigheder eller en bevidst manøvre fra ledelsen, så er formanden for de ansatte DM-medlemmer på professionshøjskolerne, Hans Beks­gaard, dybt bekymret for udviklingen.

“Den ene fyringsrunde efter den anden er rullet hen over professionshøjskolerne og vidner om mangel på en samlet økonomisk og personalemæssig styring af sektoren. Sager som disse har meget ulykkelige konsekvenser for en række medarbejdere, de er et anslag mod udviklingsbaseringen af arbejdet og mod trygheden og et ordentligt arbejdsmiljø på uddannelsesstederne. Det er måske sigende, at en del af de fritstillede i UCC ikke har ønsket at arbejde videre i opsigelsesperioden, selv om det nogle gange kan føre til fast arbejde igen”, siger Hans Beksgaard.

Også på et mere overordnet niveau er formanden for DM Professionshøjskoler betænkelig ved udviklingen.

“Det er udtryk for meget snæver økonomisk tænkning, hvis fyringerne er et udtryk for, at man ikke længere ønsker at investere i og satse på en stab af kernemedarbejdere. Hvis UCC helt bevidst fyrer fastansatte lektorer og adjunkter for i stedet at hyre timelønsansatte, som er langt billigere, og som langtfra er sikre på at komme i betragtning til faste stillinger sidenhen, så er vi kommet et skridt nærmere et systematisk daglejersystem, som hverken er i de studerendes, medarbejdernes eller samfundets interesse”, pointerer Hans Beksgaard.

UCC’s rektor, Laust Joen Jakobsen, har ikke ønsket at kommentere sagen på nuværende tidspunkt.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?