Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

God styring giver gode idéer

Det kræver effektiv styring at være innovativ, for gode idéer har det med at løbe ud i sandet, når dagligdagen presser sig på. Men professionel projektledelse er med til at sikre succesen.

Løse ender kan være kilde til stress og spændingshovedpine hos mange. Men for projektledere er det en del af udfordringen at skabe overblik og gennemskuelighed i det, der for andre kan ligne kaos og strukturløse tilstande.

“Rigtigt mange organisationer har oplevet at have gang i en udviklingsaktivitet, som de har haft svær ved at styre, og som er endt et andet sted, end de havde håbet. Det er ikke sjældent, man hører om det især inden for det offentlige. Rejsekortet, tinglysningen og ikke mindst de elektroniske patientjournaler er gode eksempler på, hvor slemt det kan gå, hvis der ikke er styr på projektledelsen”, fortæller Mikkel Lundstrøm, programleder i foreningen Dansk Projektledelse, DPL.

Til daglig er Mikkel Lundstrøm projektleder og konsulent på Hillerød Hospital, hvor hans opgave lige nu er at hjælpe direktionen med at få overblik over de mange projekter, der arbejdes på rundt­omkring på hele hospitalet.

“Målet er at sikre, at det er de rigtige projekter, vi sætter gang i. Det er en lidt anden måde at gå til projekter på, men det er stadig en klassisk opgave for en projektleder. Som projektleder er man jo generalist. Man kan tage nogle værktøjer og kompetencer med sig fra projekt til projekt, uden at de er afhængige af, hvilken slags virksomhed eller organisation man arbejder i, og det er styrken ved vores faglighed”, forklarer han.

Flere certificeringer
De senere år er der gået inflation i benævnelsen projektleder, da mange kursusudbydere tilbyder kortere uddannelser i kunsten at håndtere projekter. Men et kort kursus forvandler ikke en person til en erfaren projektleder med styr på de mange processer, mener Mikkel Lundstrøm. Vil man satse på projektledelse som karriere­vej, er det derfor en god idé at satse på et uddannelsesforløb, der krones med en egentlig certificering, fastslår han.

“Certificeringerne er et kvalitetsstempel inden for vores felt, ligesom enhver anden eksamen er inden for andre felter. Ofte er det sådan, at hvis man vælger projektledelse som sin karrierevej, så vælger man oftest også at bruge den energi og tid, det kræver at få en certificering. Og certificeringerne er helt klart karriereskabende. På hospitalet, hvor jeg er ansat, er jeg jo ikke faglig specialist. Jeg er hverken sygeplejerske eller læge. Det kan være en ulempe, fordi der er ting, som er sværere at forestå for mig. Til gengæld er jeg i stand til at bevare det store overblik og ikke falde i ét med det lidt nørdede medicinske miljø, og det er godt for ethvert større projekt”, fastslår han.

Fagcelle i Nordvestsjælland
Dansk Projektledelse, DPL, stiller ingen krav om, at medlemmerne skal være certificerede projektledere. Men det er den viden om projektstyring, som certificeringerne giver, der er omdrejningspunktet for foreningen. DPL certificerer selv projektledere i henhold til det standardsæt af regler, som International Project Management Association, IPMA, har udviklet og valideret, men andre udbydere certificerer efter nogle andre regelsæt.

“Der er tre dominerende certificeringer i Danmark, og det giver faktisk god mening, for på mange måder supplerer de hinanden. Jeg har selv to certificeringer: IPMA, som fokuserer på de mere bløde kompetencer, og den engelske Prince2, der er fokuseret mere omkring metoder og processer inden for god projektledelse. Den sidste model er lanceret af PMI, Projekt Management Institute, og den er udbredt i amerikanske virksomheder, der har filialer rundtomkring i verden”, fortæller Mikkel Lundstrøm.

Ud over sit hverv som programleder i DPL arbejder han også på at få en fagcelle inden for DM op at stå for projektinteresserede magistre i det nordvestsjællandske område. Derudover er han medlem af det netværk for projektledere, som DM tilbyder.

FORMÅL

  • At fremme og forbedre brugen af kompetent ledelse af projekter og af projektbaserede virksomheder i Danmark.
  • At give projektledere mulighed for at mødes i netværk på tværs af brancher. 
  • At certificere og registrere IPMA-uddannede projektledere i Danmark. 
AKTIVITETER

DPL afholder et årligt projektlederforum. I år foregår det den 29. februar i Zoologisk Have i København under overskriften “Nytænkning og projektledelse i en dansk kontekst” med indlæg fra blandt andre ph.d. Per Svejvig fra Institut for Marketing og Organisation ved Aarhus Universitet. 

Derudover afholder foreningen en række gåhjemmøder eller projektbesøg hos forskellige virksomheder, der arbejder med projektledelse, samt halv- og heldagsseminarer med fokus på forskellige aspekter af projektarbejdet. Endelig programsætter DPL hvert andet år symposiet Projektledelse, der trækker op imod 300 deltagere, som i to en halv dag lytter til flere end 25 indlæg fra eksperter på området. Næste symposium finder sted i 2013.

KONTINGENT

Alle med interesse i projektledelse kan blive medlem af DPL. Medlemskabet kan være som privatperson til en pris på 1.700 kroner årligt, som studerende eller ledig til 400 kroner om året eller som virksomhedsgruppe med op til fem medlemmer til i alt 8.000 kroner om året. Priserne er eksklusive moms.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?