Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

"Aandelig Hygge"

I “Meddelelser til Medlemmerne”  nr. 75 indkalder formanden, Oluf Sønderlund, til landsmøde i Dansk Magisterforening. Punkt 4 på dagsordenen er valg af bestyrelse. Det skal vise sig at blive Sønderlunds sidste landsmøde. Blandt kandidater og stillere optræder nu magistre, som ældre læsere af Magisterbladet vil kunne huske fra deres studietid, fx lektor Per Krarup og professor Billeskov Jansen.

Valget til formand bliver et tæt løb mellem den siddende lektor, Oluf Sønderlund, og den nye formandskandidat, adjunkt Arne Østergaard. Sidstnævnte får 290 stemmer mod Sønderlunds 278. Resultatet betyder, at Sønderlund trækker sig tilbage fra bestyrelsen efter 21½ års tro tjeneste i foreningen, heraf de sidste ni år som formand.

I nr. 76 indbyder Universitetets Folkeoplysning (UNIFO) alle magistre, som vil kunne tilbyde “et passende Emne og dets Behandling i Form af en Forelæsningsserie, til Samarbejde, og beder alle interesserede sende et par Ord om Emnet til UNIFO’s sekretær Magister Tage Larsen”. Har vi her forløberen for nutidens Folkeuniversitetet?

Middag i Professorværelset
DM’s nye bestyrelse vedtog at holde en fest for “vore nybagte Kolleger, de i Semestret dimitterede cand.mag.er, mag.art.er og mag.scient.er”. Til festen i Professorværelset kom 19 nye magistre og 12 særligt indbudte. I referatet står: “Formanden bød velkommen, takkede alle for Fremmøde og markerede, at vi havde placeret de unge og de ældre skiftevis ved Bordet for at skabe aandelig Hygge”.

Festens hovedtaler var dr.phil. Hartvig Frisch, der senere samme år blev undervisningsminister i Hans Hedtofts regering, hvor han gennemførte retskrivningsreformen, der bl.a. afskaffede stort begyndelsesbogstav i navneord, endelsen “–de” i ordene ville, kunne og skulle og indførte “å” i stedet for “aa”. Men det er en helt anden historie.

GL og DM
I 1947 udgør gymnasielærerne den største samlede gruppe inden for DM. Formand Larsen skriver, at “Gymnasielærerne synes at naa til en virkelig Koncentration af Kræfterne. (..) Gymnasielærerne kunde vel til nød have undværet D.M. Men de har vist, at de slutter op om Magisterstanden. Det er et eksempel til Efterfølgelse for de øvrige Grupper, der kan drage endnu større Fordel deraf end Gymnasieskolens Lærere”. Af de øvrige grupper slutter fx “Foreningen af yngre Historikere, Arkæologer og Kunsthistorikere” med mag.art. Erik Reske-Nielsen som formand sig til DM i marts samme år.

GL gik i øvrigt solo i 1959 og blev en selvstændig forening. Årsagen til separationen skulle angiveligt have været en forhøjelse af DM’s medlemskontingent.

Emneord:
DM
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dansklektor ved Vilnius Universitet, Litauen

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dansk lektor ved Universitetet i Granada, Spanien

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dansk lektor til Universitetet i Strasbourg, Frankrig

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?