Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Krisen bremser lønnen

Krisen har stoppet DM’ernes lønudvikling, og den nyeste lønstatistik bekræfter tendensen. Men set over flere år er det faktisk gået ret godt.

Vi skal bevare reallønnen. Sådan var kravet blandt fagforeningernes forhandlere under de seneste overenskomstforhandlinger i 2011, og sådan vil det også lyde, når parterne på ny støder sammen i begyndelsen af det kommende år.

Med lønstigninger på henholdsvis 3,4 procent og 2,7 procent til privatansatte og offentligt ansatte magistre fra 2011 til 2012 er målsætningen fra 2011 tilsyneladende nået, da prisudviklingen i perioden var 2,5 procent. Desværre er det ikke hele sandheden. For især de lidt ældre magistre, der oplever en mindre progression i lønudviklingen end de yngre, har haft svært ved at holde reallønnen. 

Men mens den verden til forskel, der var mellem lønfesten i 2008 og de magre forhandlinger i 2011, endnu en gang giver sig udslag i lave lønstigninger blandt DM’s medlemmer på både private og offentlige arbejdspladser, er der trøst at hente, når man maler med en lidt bredere pensel.

Kriseårene og den efterfølgende opbremsning i lønudviklingen har nemlig ikke ændret ved det forhold, at magistrene set over en længere periode har haft en pæn lønvækst.

Pæn stigning på ti år
Mellem 2002 og 2012 var den samlede lønudvikling blandt offentligt ansatte således på 35,9 procent, mens forbrugerpriserne i samme periode steg med 22,9 procent. Væksten er mindre, hvis man nøjes med at kigge på perioden 2005-2012, men ikke desto mindre er lønudviklingen i denne periode på 22 procent mod en prisudvikling på 16,5 procent. Med til historien hører, at tallene ikke tager højde for den løbende foryngelse af populationen. 

“Der har været en stor efterspørgsel på magistre i det offentlige. Det har der blandt andet været, fordi det offentlige har ændret karakter over det seneste årti. Borgerne er kommet mere i centrum, og her passer magistrenes kompetencer ind. Set i sammenligning med andre medarbejdergrupper gik det faktisk ret godt for DM’erne”, siger Peter Grods Hansen, formand for DM’s offentligt ansatte.

Heller ikke på det private arbejdsmarked har magistrene tilsyneladende noget at skamme sig over. Tages der højde for den løbende foryngelse, steg lønningerne her med 31,7 procent fra 2005 til 2012, hvilket er mere end det dobbelte af prisudviklingen 

“I den årrække, vi kigger på, kan vi se, at 2012 er en undtagelse, hvor vi akkurat samlet set ikke får beskyttet reallønnen. Men ses der bort fra krisen, afspejler perioden 2005-2012, at der er en anerkendelse og respekt om det bidrag til omsætning og værdiskabelse, som magistrene faktisk giver”, siger Poul Kattler, formand for DM Privat’s lønudvalg.

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Zealand Sjællands Erhvervsakademi

REKTOR

Zealand Sjællands Erhvervsakademi

Nordic Genetic Resource Center

NordGen søger afdelingschef til genbanken

Nordic Genetic Resource Center

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?