Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Sej jyde får tillidspris

For 25 år siden deponerede 72 magistre deres opsigelse på Jydsk Telefon og tvang ledelsen til at forhandle en akademisk overenskomst. Planen lykkedes, magistrene vandt. En af frontfigurerne dengang var Mette Dupont. Siden har hun udkæmpet nye slag på sine kollegers vegne. I år modtager hun DM’s tillidspris.

På en måde er Mette Dupont tilbage ved start. Igen igen befinder hun sig på en arbejdsplads uden en AC-klub og uden en akademisk overenskomst. Først var det Jydsk Telefon A/S. Så var det CSC Consulting Group A/S. I dag er det Tata Consultancy Services.

Alligevel er intet som før.

“Vi var fulde af selvtillid dengang i Jydsk Telefon. Da vi deponerede vores opsigelse for at tvinge ledelsen til forhandlingsbordet, var vi ikke det mindste nervøse for fremtiden. Vi var unge, vi var højtuddannede, og vi var en efterspurgt arbejdskraft”, fortæller Mette Dupont om konflikten, der fandt sted for nøjagtigt 25 år siden, i efteråret 1987.

I årene forinden var Mette Dupont med til at danne Magisterklubben ved Jydsk Telefon og dermed en af de allerførste magisterklubber på det private arbejdsmarked. 

“Vi arbejdede på en overenskomst for ledere og specialister under FTF. Det var et støvet lønsystem, hvor man skulle avancere i organisationens hierarki for at få en ordentlig lønforhøjelse. Vi blev placeret sammen med fuldmægtige, og der kunne vi så blive til evig tid, hvis vi ikke ville være ledere. Det var jo helt uacceptabelt, og det forklarede vi ledelsen, godt bakket op af Magisterforeningen”.

Kampgejst i 80’erne
En lille håndfuld magistre ville ikke være med til at sige op og sætte hårdt mod hårdt mod ledelsen i Jydsk Telefon. De blev ekskluderet.

“Vi havde ingen forståelse for deres holdning. Vi opfattede dem som usolidariske. Vi var fulde af kampgejst og eufori, men ikke af tolerance. På det tidspunkt havde vi nok mistet tålmodigheden med ledelsen og dem, der ikke var indstillet på at kæmpe for forbedringer. Objektivt set var vores skridt med en kollektiv opsigelse nødvendigt. Vi havde forhandlet forgæves i lang tid. Selv da vi afleverede vores opsigelse, var ledelsen ikke til at kommunikere med. De nægtede simpelthen at skrive under på modtagelsen!”.

De 72 magistre på Jydsk Telefon vandt kampen og fik en overenskomst, og Dansk Magisterforening fik en af sine første overenskomster på det private område. I dag er DM part i 65 overenskomster med private virksomheder, og mange hundrede privatansatte magistre har fået ordnede løn- og ansættelsesforhold. Takket være mennesker som Mette Dupont.

Solidaritet i 00’erne
I 2003 gjorde hun det igen. Jydsk Telefon og De Samvirkende Telefonselskaber var gennem mange fusioner og organisatoriske forandringer blevet til TDC A/S, og TDC valgte at outsource en del af sin it-funktion til CSC Consulting Group A/S.

Magistrene i CSC Consulting Group befandt sig pludselig på en HK-overenskomst, og ledelsen ville ikke forhandle med Magisterforeningen. Derfor dannede magistrene en klub sammen med andre akademikere og gik i gang med kampen for egen overenskomst.

“Hvis man aldrig selv har stået i situationen, er det måske svært at forstå, hvorfor en overenskomst er så vigtig. For mig handler en overenskomst ikke kun om løn og vilkår, selv om de elementer er ret vigtige i et arbejdsliv. En overenskomst handler også om respekt og om at blive set og anerkendt som en forhandlingspartner med særlige behov, der udspringer af særlige kompetencer og opgaver”, fremhæver Mette Dupont.

Gennem et langt arbejdsliv har hun haft mange jobfunktioner, blandt andre analytiker, test manager og projektleder. Mette Dupont er cand.scient. i datalogi fra 1980. I dag arbejder hun især med arbejdsprocesser og værktøjer for udviklere og med kvalitetssikring. Hun har været tillidsrepræsentant i flere omgange.

På CSC Consulting Group fik magistrene stor støtte fra Akademikerklubben CSC Danmark A/S. Alligevel gik der fire år, før det omsider lykkedes for magistrene at få en akademisk overenskomst. For anden gang i sit arbejdsliv havde Mette Dupont været i front i en arbejdskamp, som var endt med succes.

“Da jeg kom hjem en aften et stykke tid senere og fortalte min mand om min arbejdsdag, sagde han pludselig: “Er du klar over, at du lige sagde “vi” om CSC? Det har jeg aldrig hørt dig sige før”. Og præcis sådan følte jeg det. Vi var blevet outsourcet, smidt rundt med og nægtet en egen overenskomst. Først da den faldt på plads, blev CSC også “min” virksomhed”.

Hårde vilkår i 10’erne

I dag er Mette Dupont igen uden AC-klub og uden akademisk overenskomst. TDC-kontrakten er overtaget af Tata Consultancy Services sammen med de berørte medarbejdere.

 Magistrenes situation i dag ligger langt fra de selvbevidste dage i Jydsk Telefon. Akademikere og andre medarbejdere bliver fyret i bundter. I deres opsigelsesperiode skal de oplære indiske it-specialister, som om lidt vil overtage de fleste arbejdsopgaver. Arbejdsmiljøet er præget af kulturforskelle, faglige forskelle og kommunikationsproblemer. Også fremtidsudsigterne skiller danske og indiske medarbejdere. Når inderne har taget opgaverne med hjem, står danske it-folk uden job.

 “Vi har ikke set de sidste fyringer endnu”, vurderer Mette Dupont. For tredje gang i sit arbejdsliv er hun i fuldt sving med at danne en AC-klub.

 “Vi er nødt til at have et forum for udveksling af viden og erfaring. En AC-klub er lige så vigtig under afvikling som under udvikling. Selvfølgelig skal vi organisere os”.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Kan du sprog og vil du være med til at modvirke ekstremisme i Danmark?

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Københavns Kommue, Teknik- og Miljøforvaltningen

Enhedschef til Bynatur i Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Kommue, Teknik- og Miljøforvaltningen

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?