Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Geologi også til folket

Formidling af geologi til folk uden forkundskaber er et opgavefelt, der fylder mere og mere af geolog Anette Petersens arbejdsliv som selvstændig. I dag bruger hun omkring halvdelen af sin tid på at skrive artikler, indlæg, foldere og anden formidling.

Anette Petersen har altid følt en stor glæde ved at formidle sit fag, geologien.

Da hun arbejdede som miljøkonsulent og projektleder, først i Storstrøms Amt og dernæst i Region Sjælland, satte hun en ære i at få pillet så meget kancellisprog og så mange tekniske vendinger som muligt ud af myndighedernes afgørelser og de råstofplaner, som skulle i høring hos borgerne. At gøre det fagligt tunge og vanskeligt tilgængelige stof relevant og nærværende for forudsætningsløse modtagere har været en iboende kompetence, men også et felt, hun altid har interesseret sig for.

Nu er interessen godt på vej til at blive en væsentlig indtægtskilde.

Lige siden hun som 51-årig tog springet ud på dybt vand og startede sin enmandsvirksomhed, GEON, er netop opgaver vedrørende naturformidling blevet en stadig mere eftertragtet ydelse. Og det er kommet som lidt af en overraskelse for hende, at så mange kunder efterspørger kombinationen af faglig indsigt og klar formidling.

“Op imod halvdelen af min arbejdstid går med at skrive artikler og tekster til foldere, udarbejde indlæg til bøger og tidsskrifter og levere bidrag om geologi til kommuneplaner. Naturformidling og naturbeskyttelse er områder, som har voksende bevågenhed. Der er også en hel del kommunikation forbundet med det mere planlægningsmæssige arbejde med råstoffer, som udgør den anden halvdel af mine arbejdsopgaver, så alt i alt fornemmer jeg, at der ligger et potentielt større marked og bobler her”, forklarer Anette Petersen.

Det største skulderklap
Det er gået stærkt, siden hun etablerede GEON for lidt over et halvt år siden. Så stærkt, at hun ikke engang har fået lavet en hjemmeside for sin lille virksomhed. Opgaverne er væltet ind i et omfang, hun ikke havde turdet drømme om. I dag tæller hun sin tidligere arbejdsplads, Region Sjælland, blandt kunderne, ligesom hun har fået opgaver for en del kommuner samt for Københavns Universitet, der har hyret hende som gæsteforelæser.

“Jeg har fået testet min markedsværdi som geolog. Det er en fed oplevelse at blive håndplukket til at løse opgaver, fordi du har nogle bestemte kompetencer. Det største skulderklap var nok, da en tidligere kollega i en anden afdeling i regionen hyrede mig til at løse opgaver, som ikke har at gøre med udarbejdelsen af råstofplaner, der ellers ligger lige til mit højreben. Og selv om jeg først og fremmest er geolog, kan jeg se, at min track record som formidler er med til at skaffe arbejde til mit firma”, siger Anette Petersen.

Som offentligt ansat miljøkonsulent arbejdede hun i en del år med vandforsyning og jordforurening. De seneste fem år var hun en af kun cirka 10 geologer på landsplan, der beskæftigede sig med at lave råstofplaner. Planer, der i grove træk udstikker rammer for, hvor der må graves efter sand, grus, sten, tørv og kalk. Men efter flere år med råstoffer og facilitering af naturparkprocesser på mere end fuld tid fik Anette Petersen lyst til at presse sig selv lidt ud over mageligheden som lønmodtager.

Geoparker
“Som selvstændig har jeg beskrevet geologiske sites i en kommune, hvor landskabernes nationale og lokale værdi bliver kortlagt i et geologisk perspektiv. Som led i et EU-projekt om “The Outdoor Gateways” blev jeg hyret til at skrive otte foldere, der præsenterer landskaberne og fungerer som en indgangsport til otte rekreative områder, hvor turister og besøgende kan ride, vandre, ro kajak osv. Noget andet, jeg længe har været involveret i, er tilløbene til at oprette en egentlig geopark i Danmark, den første herhjemme, i Odsherred, hvor jeg selv kommer fra”, forklarer hun.

Også i forbindelse med geoparkerne er formidling en stor del af arbejdsopgaven.

Der findes i forvejen 52 geoparker i Europa. Norge, Finland og Island har geoparker, og målet er, at Danmark også snart er en del af det globale geoparknetværk under UNESCO. Derfor har jeg skrevet om emnet i forskellige faglige tidsskrifter. Rammerne for geoparkerne er meget holistiske og giver plads til både industri og grusgrave. Samtidig nyder områderne en vis beskyttelse på grund af en unik geologi. Parkerne skal udvikles nænsomt og i samarbejde med dem, der bor der. Hvis projektet formidles godt, vil parkerne revitalisere folks bevidsthed om den natur, de bor i, men også bidrage til en udvikling af yderområder, der fx kan tiltrække flere turister. Det er jo en stærkt tilfredsstillende proces at bidrage til, både som geolog og som naturformidler”, forklarer Anette Petersen.

Ideerne til nye naturformidlingsprojekter bliver ved med at pible frem i geologens hoved:

“Jeg var for nylig en tur ude på den fredede Æbelø ud for Nordfyn. Man går dertil, fire kilometer, mens det er lavvande. Øen er utroligt smuk og geologisk helt speciel. Æbelø har givet navn til et lerlag som er udbredt i det meste af Danmarks undergrund, Æbelø Formationen, men de eneste steder det 61-58 millioner år gamle lerlag er blottet er på Æbelø og i en klint på Djursland. Det er et spændende sted at iagttage geologiske aktive processer med kysterosion og oddedannelse. Undervejs på min tur kunne jeg ikke lade være med at spekulere på, hvem jeg skal samarbejde med om at formidle den fantastiske oplevelse, et besøg på Æbelø er, til fremtidige besøgende.”

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Professor i antikkens historie

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i religionsstudier

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i senmiddelalder og tidlig moderne

Syddansk Universitet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?