Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Magisterbladet nr. 16, 2012

Magisterbladet nr. 16, 2012

Tema om kommunikation og formidling

12. oktober 2012

Download magasin

Kommunikation fylder mere og mere i magistres arbejde

De er for størstedelens vedkommende ikke uddannet til det, alligevel bruger magistre en stor del af deres arbejdstid på formidlings- og kommunikationsopgaver. Det er både nødvendigt og gavnligt, siger de selv i en ny undersøgelse, der prikker til forestillingen om, at formidling og kommunikation foregår på bekostning af faglige kerneopgaver.

Magistre:Vi er ikke gode nok til kommunikationen

De højtuddannede magistre ønsker at komme på efteruddannelse for at blive bedre til kommunikation, viser ny undersøgelse af Magisterbladet. Men tre ud af fire beder ikke om at komme på efteruddannelse.

Den autodidakte fjernunderviser

Bindene med Faulkners og Dostojevskijs samlede værker er i løbet af de sidste fem år blevet suppleret med faglitteratur om Web 2.0, Camtasia, Wikispaces og kunsten at holde en god videokonference. Søren Mikael Kristensen er blevet fjernunderviser på fuld tid. Og det stiller nye krav til hans formidling.

Glem ikke kammertonen

Den respektfulde omgangstone går fløjten som noget af det første, når vi bliver presset. Vi vender for sjældent blikket indad, men sender sorteper videre til vores kolleger i stressede situationer. Birgitte Sally har i en ny bog opsamlet erfaringer fra danske arbejdspladser i nedgangstider.

Formidling på en global legeplads

Hos LEGO spiller formidling og kommunikation en helt central rolle for virksomhedens succes ikke bare i Danmark, men i hele verden. Kunderne inviteres også helt indenfor, når klodserne skal bygges.

Formidling i nyt DM-forum

Inspiration, viden og netværkspleje. DM-medlemmer har fået et nyt fagligt forum. I fokus er kommunikation, journalistik, salg og marketing, sprog, oversættelse og bøger.

Den grå betons historiefortæller

Når museumschef Poul Sverrild står foran et publikum, har han det lidt som en cirkusartist, der træder på manegens savsmuld. Der sker noget, han bliver en anden. Selv mener han, at det skyldes hans “emotionelle tilgang”.

CBS strammer krav til forskeres formidling

CBS’ ledelse vil have styr på medarbejdernes udtalelser i pressen. Forskerne skal skelne tydeligt mellem professionel indsigt og personlige holdninger. Men ledelsens krav om formidling uden gråzoner er ikke realistisk. Det viser ny forskning.

Geologi også til folket

Formidling af geologi til folk uden forkundskaber er et opgavefelt, der fylder mere og mere af geolog Anette Petersens arbejdsliv som selvstændig. I dag bruger hun omkring halvdelen af sin tid på at skrive artikler, indlæg, foldere og anden formidling.

“Kæft op’erne” løber med de bedste job

Ikke ét stillingsopslag uden krav om et vidt forgrenet netværk, om stærke skriftlige evner eller om evnen til at stå på en ølkasse og præsentere sin ide, så den sælger billetter. De høje krav til kommunikation stiller de introverte ringere i kampen om de gode stillinger. Men der er lys forude. Kommunikation kan læres af alle – og så er arbejdsgiverne måske ved at få nok af det rene glimmer og glitter.

Formidler ad omveje

Mette Bjørnsen er uddannet geolog, men bruger det meste af sin tid på at gøre vejlovgivningens krinkelkroge forståelige for Holbæks borgere.

Netværksarbejde for den gode kommunikation

De bliver flere og flere, men i de enkelte virksomheder og organisationer udgør kommunikationsmedarbejderne ofte en lille faggruppe. De må ud af huset for at finde et fagligt netværk, og det gør de i Dansk Kommunikationsforening.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?