Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Det spørges der om (1:3)

Sygdom
Jeg er blevet alvorligt syg. Hvordan kan DM hjælpe mig med at bevare tilknytningen til ­arbejdsmarkedet?
DM har en socialrådgiver, der kan guide dig igennem sygeopfølgningen på arbejdspladsen og i jobcenteret og være med til at pege på løsninger for din fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, hvad enten dit sygefravær skyldes en kronisk lidelse, stress, ulykke eller en arbejdsskade. Skyldes din sygdom arbejdsmarkedsudløst stress, kan du få tilbudt psykologbistand, og DM’s konsulenter står parate til at støtte, hjælpe og forhandle for dig, hvis du har brug for assistance til at finde en løsning med din arbejdsplads på grund af sygdom eller stress.

De gule fagforeninger
Det er billigere at være medlem af en gul ­fagforening, så hvorfor skal jeg være medlem af DM?
De gule fagforeninger dækker langt færre overenskomster, og det stiller deres medlemmer dårligere i forhandlinger om løn og arbejdsvilkår. De gules overenskomster er desuden oftest også langt dårligere end de traditionelle fagforeningers. I eksempelvis konflikten mellem restaurant Vejlegården og 3F viste en sammenligning mellem de to forbunds overenskomster, foretaget af 3F, at 3F’s overenskomst var bedst på 41 ud af 46 punkter. DM arbejder som 3F og andre traditionelle fagforeninger på at sikre et system bygget på kollektive aftaler, der i 100 år har gjort det danske arbejdsmarked til et af de mest stabile i verden. Det er kommet de traditionelle fagforeningers medlemmer til gode.

Løn
Hvorfor skal jeg ­bruge en fagforening, når jeg skal ­forhandle løn, det kan jeg da selv klare?
Hvilken løn du skal have, afhænger af mange faktorer. DM kan give overblik over lønniveauer for specifikke faggrupper, og DM har fagrelevante lønstatistikker og praktiske tjeklister, som ruster dig i lønforhandlingerne. DM forhandler overenskomster og rådgiver medlemmer hver dag og ved derfor, hvad der rører sig på arbejdsmarkedet, og kan derfor også give dig personlig vejledning. Det sikrer dig den bedst mulige rådgivning om løn.

Overenskomst eller ej
Hvorfor er det godt, at vi har en overenskomst på min ­arbejdsplads?
En overenskomst er en aftale mellem en lønmodtagerorganisation som fx DM og en arbejdsgiver eller arbejdsgiverorganisation. I Danmark har vi ikke en generel lønmodtagerlov, og en overenskomst er derfor i mange tilfælde afgørende for lønmodtagernes rettigheder på arbejdspladsen. Den sikrer klare aftaler mellem ledelse og medarbejdere om centrale forhold på arbejdspladsen som eksempelvis løn, arbejdstid, ferie, orlov, barsel og efteruddannelse. DM’s sekretariat deltager meget gerne i møder med klubbestyrelser eller medlemmer om ønsker til og planlægning af forhandling af overenskomst om de ansattes løn og ansættelsesvilkår. For en fagforenings muligheder for at opnå forhandling om overenskomst er det desuden afgørende, at organisationen har styrke til at iværksætte en kollektiv aktion blandt sine medlemmer for at gennemtvinge en sådan forhandling. Det har DM.

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Professor i antikkens historie

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i religionsstudier

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i senmiddelalder og tidlig moderne

Syddansk Universitet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?