Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Netværk med god energi

Energiforum Danmark hedder et netværk, hvor 400 virksomheders repræsentanter udveksler grøn viden. Fra Rudersdal Kommune lyder lutter lovord: “Jeg ved ikke, hvor jeg ellers skulle få så godt et overblik og så gode kontakter”, siger en biolog i teknisk forvaltning.

På hendes opslagstavle hænger et kort over Rudersdal Kommune. Kortet er krøllet og medtaget i hjørnerne efter et ukendt antal ture ned i og op af en lomme. Nu puster det ud mellem fire knappenåle.

“Jeg aftalte med den ansvarlige for ruten, at jeg lige så godt kunne tjekke skiltene, når jeg nu alligevel skulle ud at cykle. Så kunne vi finde ud af, om man for vild”, siger Lis Thodberg, chef for Natur, Park og Miljø i Rudersdal Kommunes tekniske forvaltning.

Lis Thodberg kørte hele ruten på 42 kilometer på en eftermiddag. Og hun for ikke vild.

Samme indtryk giver hendes cv. Cand. scient. i 1988 med botanik som speciale, job hos flere rådgivende virksomheder og på Slagteriernes Forskningsinstitut, Landbrugsraadet og Solum A/S. Hendes jobtitler i udvalg: biolog, konsulent, seniorkonsulent, projektleder, fagchef, administrerende direktør. Hun har været medarbejderrepræsentant i flere bestyrelser, og hun har modtaget en miljøpris for bedste miljøtekniske revision.

Den røde tråd i Lis Thodbergs cv er grøn og vævet af kvalitetsledelse, miljøledelse og energiledelse. Og så brænder hun for at inddrage sine medarbejdere og for kommunikation.

Energiforum Danmark er et vigtigt redskab.

“Energiområdet er utrolig svært at overskue. Der sker så meget nyt rent teknisk, og der er stor politisk bevågenhed. Hvis jeg ikke havde Energiforum Danmark til at sortere i informationerne, ville min arbejdsdag blive endnu længere”, vurderer natur-, park- og miljøchefen.

Grundlagt på en oliekrise
Lis Thodberg kender Energiforum Danmark bedre end de fleste. I 2004 og to år frem var hun netværkets første kvindelige formand.

Dengang hed det Foreningen for Energi og Miljø, som igen var arvtager efter Foreningen for Energistyring, der byggede videre på det daværende Handelsministeriums Energispareudvalg, der blev nedsat i 1973 i en stemning af oliekrise, bilfrie søndage og lovfæstede maksimaltemperaturer i de danske dagligstuer.

I dag er Energiforum Danmark både et netværk for virksomheder, der vil spare på energien, og virksomheder, der arbejder med andre elementer i et grønnere miljø. Her er lokalafdelinger, erfa-grupper, konferencer og møder. Her er en hjemmeside med nyhedsbreve, opdateringer, høringssvar og nyttige links.

Set fra Rudersdal Kommune er fordelene ved Energiforum Danmark mange. Den vigtigste:

“Netværket er professionelt drevet. Der er en ansat sekretariatsleder, og oplysningerne på hjemmesiden har høj lødighed. Data er validerede. Man kan bruge informationerne, fordi man kan stole på, at de er korrekte, og at de er opdaterede”, siger Lis Thodberg.

Effektive kontakter
En anden fordel er netværkets funktion som sorteringscentral.

“I dag har vi masser af viden og informationer om miljø og energi, men fordi området er så politisk interessant, kan man godt mangle neutrale informationer. Specielt hvis man vil orientere sig på et område, der ikke er ens eget speciale, tager det tid at oparbejde en fornemmelse for, hvad der er vigtigt og mindre vigtigt. Gennem netværket kan man få en hurtig introduktion. Det gælder også helt banale små behov. Forleden blev jeg spurgt om noget med lavenergiklasse 1-huse, som jeg ikke vidste nok om på stående fod. Så kontakter jeg sekretariatet og får lynhurtigt et par ekspertnavne, som jeg kan give videre”.

Tredje fordel hedder netværk i netværket.

“Til årsmøderne er vi typisk langt over 100 deltagere, og selv om årsmøderne er hyggelige, er de ikke hyggemøder. Der foregår en intens udveksling af konkret viden på energi- og miljøområdet blandet med information om politiske initiativer, som man enten håber på eller frygter, men under alle omstændigheder må forberede sig på, og så snakker vi selvfølgelig også om alt muligt andet indimellem, for eksempel jobskifte”, fortæller Lis Thodberg.

Ind med sol og vind
Specialinteresser kan dyrkes på temamøder og konferencer. Aktuelle tilbud i efteråret er et møde om solceller i boligforeninger, en konference om energibesparelser i det offentlige, der blandt andet handler om rammebetingelser, partnerskab, energioptimering, solcelleudbud, ventilation, smart grid og kommunikation, en temadag om elbesparelser med spændingsstyring og et møde om aktive børn i passive børnehaver.

Otte lokale netværk sørger for geografisk spredning og har egne arrangementer. Netværkets energi rækker langt. Se alle tilbud på www.energiforumdanmark.dk.


ENERGIFORUM DANMARK

Energiforum Danmark er et stort netværk for alle, der arbejder professionelt med energibesparelser. Netværket fungerer som vidensbank og udviklingsforum. Det har omkring 400 offentlige og private virksomheder som medlemmer.

FORMÅL

Netværket ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. Internt ved faglig sparring og vidensdeling. Eksternt ved at påvirke lovgivningen og den samfundsmæssige debat. 

AKTIVITETER

På www.energiforumdanmark.dk er kalenderen fuld. Netværket holder konferencer og temadage om energibesparelser i det offentlige, køling, spændingsstyring, energirenovering, vindmøller, fossile brændstoffer og meget mere. Energiforum Danmark har otte lokale netværk, som arrangerer temaeftermiddage, virksomhedsbesøg og fyraftensmøder. De er åbne for alle.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

The Danish Institute at Athens

DIREKTØR

The Danish Institute at Athens

Roskilde Universitet

Postdoc/PhD in Digital Alternative News Use

Roskilde Universitet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?