Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Lukning af miljøcentre vækker opsigt

Strukturændring i Naturstyrelsen flytter hundredvis af job på kryds og tværs af landet. Fagfolk undrer sig over omlægningen.

Det vækker opsigt, at Naturstyrelsen midt under en evaluering af den danske natur- og miljøindsats har besluttet at iværksætte en stor ændring af styrelsens struktur. Strukturændringen betyder blandt andet, at seks enheder med ca. 330 medarbejdere, de tidligere miljøcentre, nedlægges.

Meddelelsen om strukturændringen kom, blot en måned efter at regeringen iværksatte den første evaluering af natur- og miljøområdet siden strukturreformen i 2007, og timingen kritiseres fra flere kanter.

“Det er besynderligt, at man laver en så betydelig ændring af organisationen, før man har haft mulighed for at lave en samlet vurdering af opgavevaretagelsen”, siger pensioneret amtsdirektør og teknik- og miljøchef i det tidligere Fyns Amt Jørgen Dan Petersen.

Også Danmarks Naturfredningsforening kritiserer omlægningen.

“Det er bekymrende, at man laver en stor centralisering, uden at der er nogen evaluering af fordele og ulemper og i øvrigt uden nogen form for offentlig debat”, siger foreningens præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen.

Styrelse skal spare 11 mio. kr.
Medarbejderne har efterlyst begrundelser for beslutningen i form af baggrundsanalyser og beregninger, men de er først under udarbejdelse nu, oplyser Naturstyrelsens direktør Niels Christensen i en mail.

“I forhold til den overordnede ramme er der ikke behov for de store analyser. Vi kan ikke løse opgaverne på nøjagtig samme måde som hidtil, når vi står over for markante besparelseskrav”, siger Niels Christensen.

Han henviser til, at strukturændringen giver en besparelse på 11 mio. kr., der sammen med 72 afskedigelser tidligere på året opfylder kravet om effektiv administration i staten, som VK-regeringen vedtog.

Men Jørgen Dan Petersen mener ikke, at argumentet om besparelser holder.

“Hvis man ville, kunne man godt over et eller to år have lavet en midlertidig reduktion i den størrelsesorden, som kunne have frisat styrelsen fra at binde sig til strukturændringer på forhånd”.

Han mener, at reformen i Naturstyrelsen forværrer en i forvejen uheldig opsplitning af natur- og miljøopgaver, som kommunalreformen førte med sig.

Fx samles grundvandskortlægningen i Aalborg, mens arbejdet med vandplaner flyttes til København. Andre opgaver, fx spildevand, ligger i regionerne, mens tilsynet med vandløb og søer ligger i kommunerne.

“Man adskiller dem, der laver vandplaner, fra dem, der overvåger, fra dem, der arbejder med spildevand, og fra dem, der arbejder med grundvand. Spørgsmålet er, om det er hensigtsmæssigt at opsplitte fagligheder på den måde. Det var noget, som evalueringen kunne vise. I kommissoriet hedder det, at man netop skal se på opgavefordelingen mellem staten, kommunerne og regionerne”, siger Jørgen Dan Petersen.

Ifølge et oplæg, som ledelsen har udsendt til medarbejderne, skal myndighedsudøvelsen samles i København, hvilket betyder, at ca. 80 job flyttes til hovedstaden. Grundvandskortlægningen placeres i Aalborg, men kun midlertidigt, idet opgaven måske ophører i 2015. Ca. 55 grundvandskortlæggere, der i dag arbejder i byer som Ribe og Odense, får tilbud om at flytte med.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?