Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Genopretningsplan forvandler universiteter til slagtehaller

Regeringen og Dansk Folkepartis aftale om “genopretning af dansk økonomi” går hårdt ud over universiteter og professionshøjskoler.

400-700 stillinger. Det er rektor Ralf Hemmingsens kontante bud på, hvad regeringen og Dansk Folkepartis aftale om besparelser i den offentlige sektor vil koste Københavns Universitet, når beløbet omregnes til stillinger.

Ifølge Danske Universiteter mister universiteterne over de næste tre år 2,3 mia. kr. – kulminerende i 2013 med det, der svarer til næsten 10 pct. af universiteternes samlede omsætning.

En del af beløbet forventes at kunne findes i form af administrative nedskæringer, men også det videnskabelige personale må holde hårdt for.

En stor del af universiteternes forskning er i dag afhængig af ekstern finansiering, som ikke kan røres af nedskæringerne, og det betyder, at pengene især skal findes på lønsiden.

Københavns Universitet har foreløbig meldt ud, at optaget af ph.d.-stillinger kan reduceres med 25 pct. svarende til 200 stillinger, men hvor resten af besparelserne skal findes, er indtil videre uvist.

Indgrebet kommer kun seks måneder efter, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) præsenterede sine “10 drømme”, hvor et af de erklærede mål var, at Danmark i år 2020 skulle have et universitet i top 10 i Europa. Men den drøm synes med genopretningsplanen at fortone sig som varm luft, lyder det fra Københavns Universitet.

“På kort sigt rammer spareplanen først de mange medarbejdere på universitetet, der skal afskediges. Men hvis man ser på bare lidt længere sigt, rammer besparelserne meget bredere. Planen forringer landets mulighed for at skabe ny viden og vækst. Hvis vi bremser den langsigtede investering i viden, Danmarks primære råstof, svækker vi vores muligheder for at finansiere et fremtidigt velfærdssamfund”, siger rektor Ralf Hemmingsen.

Fællestillidsmand på KU og formand for universitetslærerne i DM Leif Søndergaard er heller ikke imponeret.

“Det er en katastrofe. I forvejen har de fleste universiteter været igennem fyringsrunder, og på KU skar vi ned i både 2008 og 2009. Nu ser det ud til, at vi skal igennem nye store fyringsrunder, og det vil utvivlsomt få alvorlige konsekvenser. Regeringen har sagt, at forskning og uddannelse skal være med til at bringe os ud af krisen, så det, man gør nu, svarer til, at man lukker luften ud af den redningsbåd, man sidder i”. 

Professionshøjskoler rammes hårdt
Også professionshøjskolerne rammes af omfattende besparelser. Ifølge aftalen skal professionshøjskolernes Centre for Undervisningsmidler spare 150 mio. kr. over de næste tre år kulminerende i 2013, hvor en tredjedel af budgettet på 229 mio. kr. falder bort.

Samtidig iværksættes en række effektiviseringsinitiativer, der alene for 2013 skal medføre besparelser for 50 mio. kr., ligesom en række besparelser på voksen- og efteruddannelsesområdet også ventes af få betydning.

Formanden for professionshøjskolelærerne i DM, Hans Beksgaard, hæfter sig ved, at Lars Løkke Rasmussen i sin nytårstale erklærede, at folkeskolen “i særlig grad” skal være med til at danne grundlaget for opfyldelsen af en af statsministerens ti drømme, nemlig at Danmark skal være et af verdens ti rigeste lande.

“Besparelserne kommer til at belaste en i forvejen trængt økonomi på professionshøjskolerne, og de kommer på et tidspunkt, hvor alle interessenterne var enige om, at der er behov for store investeringer til et løft af professionshøjskolernes udviklingsarbejde”, siger Hans Beksgaard.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen