Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

EU’s forskningsmilliarder skal ud at arbejde

Der er stor kvalitet i den europæiske forskning, men resultaterne bliver langtfra udnyttet optimalt.

Sådan konkluderer en rapport fra en international ekspertgruppe, som har vurderet udbyttet af EU’s milliardstøtte til store tværnationale forskningsprojekter.

Fra 2002 til 2006 har det såkaldte FP6-rammeprogram givet ikke mindre end 17,5 milliarder euro – svarende til 130 milliarder kroner – til støtte for europæisk forskning. Formålet har været at styrke forskningsmiljøernes konkurrencedygtighed og medvirke til, at resultaterne når længere ud. Det sidste er dog ikke lykkedes i tilstrækkelig grad, vurderer ekspertgruppens danske medlem, Lene lange, der også er prodekan på Aalborg Universitet.

“Europa skal være bedre gearet til at bygge ny forretning på ny viden, så forskningsresultaterne bliver udnyttet. Det kræver mere samarbejde og en langt mere tværdisciplinær og tværinstitutionel indsats, end vi hidtil har praktiseret. Forskerne må sikre sig, at deres arbejde er værdifuldt for det omgivende samfund”, siger Lene Lange i en kommentar til rapporten.

Den internationale ekspertgruppe peger også på en række andre svagheder i den hidtidige forskningsindsats på EU-niveau:
  • Europa bør åbne sig langt mere mod omverdenen i tværdisciplinær forskning og andre oplagte globale forskningsprojekter. Forsøgene på at knytte europæiske forskere tættere sammen har betydet en utilsigtet lukken sig om sig selv.
  • Højteknologi er et forskningsindsatsområde, som har været særligt i fokus hos de bevilgende myndigheder. Men fokus har været så snævert, at rammeprogrammet har forbigået andre i øvrigt helt oplagte områder, som ellers kunne have genereret både vigtige resultater og nye arbejdspladser.
  • Endelig har samarbejdet med små og mellemstore virksomheder været en betingelse for bevillinger, men på så firkantede formler, at det til tider har bremset ellers spændende projekter.
Ekspertgruppens anbefalinger vil senere på året blive forelagt ministrene på et rådsmøde i EU. Forinden har Forsknings- og Innovationsstyrelsen herhjemme sat rapporten på dagsordenen på et møde sidst i april.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Lektor i Religionsstudier

Syddansk Universitet

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

REKTOR

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

BUPL Hovedstaden

Professionsmedarbejder i BUPL Hovedstaden

BUPL Hovedstaden

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?