Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Ytringsfriheden i højsædet på DMI

Danmarks Meteorologiske Institut har som første offentlige arbejdsplads fået sin egen kodeks for medarbejdernes ytringsfrihed. Papiret indeholder ikke epokegørende nyt, men signalværdien er vigtig: Medarbejderne må hellere end gerne blande sig i den offentlige debat.

Traditionelt regnes DMI blandt medarbejderne for at være en rummelig arbejdsplads, også hvad angår ytringer i det offentlige rum. Med en såkaldt “ABC for DMI’s medarbejderes ytringer” er den tradition nu blevet formaliseret.

Det er første gang, at hovedsamarbejdsudvalget på en offentlig arbejdsplads er enedes om en lokalt gældende kodeks som supplement til den to år gamle vejledning fra Justitsministeriet, der præciserer reglerne for ytringsfrihed blandt offentligt ansatte. Til trods for at DM’s tillidsrepræsentant på DMI, Niels K. Petersen, fortsat synes, der er nogle små sten i skoen, er det en tilfreds primus motor på projektet, der nu kan se et års arbejde bære frugt.

“Medarbejderne på DMI har nu mere solid grund at stå på, når de ytrer sig offentligt. Selv om jeg godt kunne have ønsket mig, at enkelte formuleringer var yderligere strammet op, så er vi trods alt kommet flere af de gråzoner til livs, der kunne give problemer. Det har taget meget lang tid, men vi er nået frem til et fornuftigt kompromis”, siger Niels K. Petersen. Foruden at være tillidsrepræsentant for 90 DM-medlemmer på Danmarks Meteorologiske Institut arbejder han som produktudvikler på Instituttet.

Også sekretariatschef Peter Thorsen, der har deltaget i arbejdet som repræsentant for ledelsen, er glad for papiret.

“Egentlig tilføjer ABC’en ikke epokegørende nyt til de regler, som i forvejen gælder for ansatte i det offentlige. Men medarbejderne – og ikke mindst forskerne – på DMI har haft et ønske om at få udryddet enhver utryghed, der kan herske omkring vores procedurer og regler, fx i forbindelse med, at de skal offentliggøre forskningsresultater, der ikke flugter med DMI’s officielle holdning”, siger Peter Thorsen.

Privat eller professionel
Behovet for en formaliseret kodeks vedrørende medarbejdernes ytringsfrihed blev aktualiseret, da en tidligere medarbejder på Instituttet i 2007 til pressen fortalte, at han ikke havde fortalt åbent om sin forskning i klimaforandringer, mens han var ansat på DMI.

Kritikken tilskyndede DM’s tillidsrepræsentant, Niels Kristian Petersen, til at indkalde medarbejdere og ledelse til et møde om ytringsfrihed, hvor også DM’s formand og foreningens juridiske konsulent deltog.

“Det var både i ledelsens og medarbejdernes interesse, at vi blev 100 procent tydelige, med hensyn til hvilken politik der gælder. Det er jo altid DMI-medarbejdere, der udtaler sig til offentligheden, fx om forskningsresultater, som nogle kan finde kontroversielle, og derfor er det vigtigt at kende sine rettigheder og pligter”, forklarer Niels K. Petersen.

For medarbejderne har et af kardinalpunkterne været at få præciseret, hvornår man udtaler sig som DMI-medarbejder, og hvornår man skal ytre sig som privatperson. Selv om ABC´en på det punkt læner sig nøje op af Justitsministeriets vejledning, kunne Niels K. Petersen godt have tænkt sig en endnu mere firkantet formulering.

“Der er meget præcise retningslinjer for, hvordan man skal agere, når man udtaler sig som privatperson. Jeg kunne have ønsket mig nogle tilsvarende klare retningslinjer for, hvordan man skal agere, når man udtaler sig til offentligheden som DMI-medarbejder. Her opererer vi fortsat i lidt af en gråzone, hvor vi kommer til at agere fra sag til sag”, mener DM’s tillidsrepræsentant.

Signalværdien er vigtig
Frank Andersen er DM’s juridiske konsulent og har rådgivet DMI’s ansatte omkring udarbejdelsen af instituttets ABC vedrørende medarbejdernes ytringer.

Frank Andersen har ikke kendskab til, at lignende aftaler er udarbejdet på andre offentlige arbejdspladser, og han kalder dokumentet for utroligt vigtigt af to årsager:

“Man bevidstgør sine medarbejdere om de rettigheder, de i forvejen har, og om de regler, som gælder for offentligt ansatte. Derudover giver en skriftlig aftale medarbejderne en helt håndgribelig tryghed. Man sender et signal om, at arbejdspladsen bakker positivt op, hvis medarbejdere vil deltage i den offentlige debat. Det er helt i tråd med ånden i Justitsministeriets vejledning fra 2006”.

Sekretariatschef Peter Thorsen medgiver, at papiret er tænkt som en opmuntring.

“DMI har en række vidende fagpersoner, som er inde i det stof, der optager os alle allermest i de her år, blandt andet klimaforandringer. Selvfølgelig skal de mennesker ud og dele deres synspunkter og deres viden med omverdenen. Det har de nærmest pligt til, for tænk, hvis nogen holdt igen? For ledelsen har det blot været vigtigt, at medarbejderne blev bevidste om, hvornår de er professionelle, og hvornår de udtaler sig som privatpersoner – og at det bliver koordineret med Instituttet, når noget meldes ud,” understreger sekretariatschefen.

At ledelsen er blevet “modnet” undervejs i processen, er DM’s tillidsrepræsentant ikke i tvivl om. De første udkast til ABC’en var nemlig noget mere restriktive, og det har taget et års forhandlinger at nå frem til et spiseligt kompromis.

“Det er glædeligt, at vi er nået til enighed. Jeg håber, at ABC’en giver den klarhed og præcisering på området, som medarbejderne har haft behov for. Skulle det modsatte være tilfældet, har vi fået indskrevet en klausul om løbende evaluering og eventuel tilpasning til virkeligheden hen ad vejen”, siger Niels K. Petersen.

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Lektor i Religionsstudier

Syddansk Universitet

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

REKTOR

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

BUPL Hovedstaden

Professionsmedarbejder i BUPL Hovedstaden

BUPL Hovedstaden

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?