Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Stille! kommissionen arbejder

Til maj kan regeringens offentlighedskommission fejre syv års fødselsdag uden at have produceret et eneste tilgængeligt resultat. Imens er al modernisering af offentlighedsloven sat i stå.

Målet har været større åbenhed i den offentlige forvaltning og en udbygget demokratisk kontrol. Men processen derhen imod er foregået bag lukkede døre, og i dag – mere end seks år efter at regeringen nedsatte en offentlighedskommission i maj 2002 – har de 21 medlemmer endnu ikke løftet sløret for, hvad en ny offentlighedslov efter deres mening bør indeholde.

Per Clausen, folketingsmedlem for Enhedslisten, har længe haft svært ved at tøjle sin utålmodighed. For få uger siden bad han derfor statsminister Anders Fogh Rasmussen om at sende det klare signal til kommissionens medlemmer, at statsministeren ønsker, de snart skal gøre arbejdet færdigt.

Statsministeren svarede, at han forventer at modtage en betænkning fra kommissionen inden udgangen af 2009. Samtidig understregede Anders Fogh, at han naturligvis “har forståelse for, at arbejdet kræver grundige overvejelser”.

Det var ikke det svar, Per Clausen havde håbet at få.

“Faktisk signalerer statsministeren det modsatte. Kommissionens arbejde kan mageligt vare året ud, uden at Anders Foghs embedsmænd behøver at være nervøse for reaktionen fra deres øverste chef. Man kunne få den mistanke, at nogen har en interesse i at trække det her så meget i langdrag, som det overhovedet er muligt”, mener Per Clausen.

Spørger man kommissionsmedlemmerne selv, er en betænkning dog tæt på at blive færdig. Arbejdet er i slutfasen, siger Oluf Jørgensen, cand.jur. og afdelingsforstander på Danmarks Journalisthøjskole. Han forventer, at kommissionen er klar med noget på den anden side af sommerferien.

Til gengæld for det langvarige arbejde lover han, at der vil komme forslag til væsentlige ændringer.

“Det er nødvendigt, hvis vi skal sikre åbenheden i de offentlige forvaltninger i Danmark. Især datalovgivningen har været utidssvarende. Mange af de nye digitale medier, fx sms, er ikke i dag omfattet af offentlighedsloven”, forklarer Oluf Jørgensen.

Når arbejdet slutter, vil han personligt have deltaget i op imod 50 møder med de øvrige kommissionsmedlemmer foruden de 20 møder, han har holdt med sin egen arbejdsgruppe.

“Jeg havde som udgangspunkt ikke forventet, at arbejdet ville blive så omfattende og langvarigt. Men kommissionen kigger på alle dele af den offentlige forvaltning og har desuden lavet en omfattende redegørelse om offentlighed i forvaltningen, som den praktiseres i andre lande. Derudover er det en bredt sammensat kommission, der har skullet finde fælles fodslag, så alt i alt er det vel ikke så sært, at der er gået seks-syv år”, vurderer Oluf Jørgensen.

Til grin
Enhedslistens Per Clausen medgiver, at jura kan være en tidskrævende disciplin. Problemet er imidlertid, at al modernisering af offentlighedsloven er sat helt i stå, mens kommissionen arbejder.

“Man kunne da godt have taget fat på at ændre nogle af reglerne samtidig med, at kommissionen arbejder på den lidt større lovforberedende indsats. I stedet står alt nu stille, netop med henvisning til kommissionen. Det er jo til grin, at en kommission, hvis arbejde trækker i ubegribeligt langdrag, forhindrer os i at tage fat og få en bedre demokratisk kontrol herhjemme”, kommenterer Per Clausen.

En nylig sag om statsministerens spindoktor, der har slettet en sms-korrespondance, han har haft med udvalgte dele af pressen, aktualiserer nok engang behovet for en moderne samlet offentlighedslov, mener Per Clausen.

“Vi kan ikke helgardere os imod, at ting bliver holdt skjult, men derfor er det ubegribeligt, at sms’er og anden digital kommunikation ikke for længst er omfattet af offentlighedsloven. Derudover ser Enhedslisten gerne, at vi får indført en skærpet notatpligt, så politikere og andre ikke længere kan dække sig ind under en hullet hukommelse”, siger Per Clausen.

Kommissionens medlemmer
 • Folketingets ombudsmand Hans Gammeltoft Hansen, formand for kommissionen
 • Oliver Talevski, landsdommer ved Østre Landsret
 • Sten Frimodt Nielsen, juridisk rådgiver, Statsministeriet
 • Mogens Pedersen, afdelingschef, Finansministeriet
 • Henrik Græsdal, kontorchef, Økonomi- og Erhvervsministeriet
 • Pernille Christensen, kontorchef, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Bente Olsen, chefkonsulent, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 
 • Jørgen Steen Sørensen, lovråd, Justitsministeriet
 • Poul Dahl Jensen, højesteretsdommer, Højesteret
 • Hans Otto Jørgensen, kontorchef, Kommunernes Landsforening
 • Birgitte Sørensen, juridisk konsulent, Danske Regioner
 • Vivian Grønvall Petersen, fuldmægtig, Frederiksberg Kommune
 • Steen Rønsholdt, professor, dr.jur., Københavns Universitet
 • Ebbe Dal, direktør, Danske Dagblades Forening
 • Käte Bluhme, journalist, Dansk Journalistforbund
 • Oluf Jørgensen, afdelingsforstander, Danmarks Journalisthøjskole
 • Kasper Lindhardt, advokat, Danmarks Radio
 • Mikkel Hertz, redaktionschef, TV 2
 • Christian Kierkegaard, direktør, Danske Specialmedier
 • Kim Hjerrild, generalsekretær for Folkehøjskolernes Forening, medlem af Det Radikale Venstre
 • Jette Kammer Jensen, forbundskonsulent i AOF, medlem af Socialdemokraterne
 • Eva Ersbøll, videnskabelig medarbejder, Det Danske Center for Menneskerettigheder
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Lektor i Religionsstudier

Syddansk Universitet

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

REKTOR

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

BUPL Hovedstaden

Professionsmedarbejder i BUPL Hovedstaden

BUPL Hovedstaden

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?