Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Kommuner og regioner: Overvej at overgå fra gammelt til nyt lønsystem inden 1. april 2009

Ved OK 2008 blev der aftalt en række forbedringer i basislønskalaerne for ansatte på nyt lønsystem, herunder en forhøjelse af slutlønnen. I staten trådte disse i kraft den 1. oktober 2008, mens de i kommuner og regioner træder i kraft 1. april 2009.

Forbedringerne betyder i kommuner og regioner, at ansatte, som er på slutløn på gammelt lønsystem, kan opnå en lønforbedring på 7.930 kr. årligt + pension (1. oktober 2008-niveau) ved at overgå til nyt lønsystem. Det er dog en forudsætning, at overgangen sker inden 1. april 2009.

Hvis overgangen til nyt lønsystem sker, efter at forbedringerne er trådt i kraft pr. 1. april 2009, vil man ikke kunne opnå denne fordel, da forbedringen så vil blive modregnet i det udligningstillæg, der ydes ved overgang fra gammelt til nyt lønsystem.

Nedenstående eksempel tager udgangspunkt i en ansat i en kommune eller region på gammelt lønsystems sluttrin:

 Overgang pr. 1. marts 2009
 Inden overgangen (gl. lønsystem)
 Efter overgangen til nyt lønsystem
 Løn pr. 1. april 2009
 Skalaløn/basisløn
 378.509 kr.
 344.766 kr.
 352.696 kr.
 Udligningstillæg
   33.743 kr.
 33.743 kr.
 I alt
 378.509 kr.
 378.509 kr.
 386.439 kr.
 Der opnås en forbedring på 7.930 kr. årligt. Alle beløb i 1. oktober 2008-niveau.

 Overgang pr. 1. maj 2009
 Inden overgangen (gl. lønsystem) 
 Efter overgangen til nyt lønsystem 
 Skalaløn/basisløn
 378.509 kr.
 352.696 kr.
 Udligningstillæg
   25.813 kr.
 I alt
 378.509 kr.
 378.509 kr.
 Der opnås ingen forbedringer. Alle beløb i 1. oktober 2008-niveau.

Der opnås isoleret set ingen forbedring ved at skifte til nyt lønsystem, før man har opnået sluttrinnet på gammelt lønsystem, medmindre der aftales nye tillæg i forbindelse med overgangen. Fordele og ulemper herved vil skulle vurderes individuelt.

Inden man beslutter sig for at overgå til nyt lønsystem for at opnå de beskrevne forbedringer, skal det tages med i overvejelserne, at det udligningstillæg, som man opnår ved overgang til nyt lønsystem, vil skulle genforhandles (bortfalder) i forbindelse med et eventuelt fremtidigt stillingsskifte.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Kan du sprog og vil du være med til at modvirke ekstremisme i Danmark?

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Københavns Kommue, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Enhedschef til Bynatur i Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Kommue, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?