Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Splittelse i regeringen om udsmidning af a-kasse-medlemmer

Der er uenighed mellem Venstre og Konservative om lov, som tvinger a-kasserne til at smide deres medlemmer ud, når de fylder 65 år. Men også oppositionen er uenige om loven.

Landets a-kasser skal smide deres medlemmer ud, når de fylder 65 år. Det siger loven. Det sker, på trods af at både a-kasser, medlemmer og flere eksperter synes, at loven går direkte mod politiske ønsker om, at danskerne bliver på arbejdsmarkedet i længere tid. Det beskrev Magisterbladet i sidste nummer.

På Christiansborg er der nu uenighed i regeringen om, hvorvidt loven skal ændres eller fastholdes. Den ansvarlige på området, beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V), ønsker ikke at ændre på loven.

“For folk, der mister jobbet og er fyldt 65 år, er der det sikkerhedsnet, at man kan få folkepension, ligesom mange har mulighed for at trække på pensionsopsparing og ATP. Derfor ser jeg ingen grund til at ændre loven”, siger Inger Støjberg til Magisterbladet.

Hun synes ikke, at loven hindrer, at ældre over 65 år fortsætter med at arbejde.

“Jeg ser meget gerne, at man bliver længere på arbejdsmarkedet, og det er der ikke noget i lovgivningen, der forhindrer”, siger Inger Støjberg.

Arbejdsmarkedsordfører hos De Konservative Knud Kristensen, som også er formand for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg, er helt uenig. Han synes, at loven diskriminerer de ældre over 65 år, som ønsker at forsætte med at arbejde og have et sikkerhedsnet via a-kasserne.

“Danskerne skal blive længst muligt på arbejdsmarkedet, og så er det også rimeligt, at man kan forblive medlem af en a-kasse. Argumentet for loven er, at man blot kan gå på pension, men det er en form for diskrimination, at man ikke kan fortsætte med at være medlem, hvis man fortsat vil arbejde efter de 65 år”, siger Knud Kristensen.

Medlemskabet i a-kasserne skal ifølge ham kunne fortsætte uanset alder, og derfor skal loven laves om. Det mener Knud Kristensen også, der er gode muligheder for vil ske.

“Der bliver mulighed for det inden for et par år, når arbejdskraftreserven når nulpunktet. Så vil loven kunne ændres. Selvfølgelig skal man kunne forblive medlem i en a-kasse så længe som muligt. De, som har kræfter, evner og vilje, skal også kunne fortsætte med at arbejde og være medlem af en a-kasse på lige fod med andre på arbejdsmarkedet”, siger Knud Kristensen. 

Oppositionen også uenig
A-kasserne er tvunget til at smide sine medlemmer ud, når de når pensionsalderen. Ifølge loven for anerkendte a-kasser ophører medlemskabet i en a-kasse ved udgangen af den måned, hvor medlemmet fylder 65 år. For medlemmer født inden den 1. juli 1939 dog 67 år. Loven er derfor indføjet i a-kassernes vedtægter.

Flere arbejdsmarkedseksperter udtalte i sidste nummer til Magisterbladet, at loven er paradoksal, når regeringen samtidig arbejder for, at danskerne bliver længere tid på arbejdsmarkedet end den officielle pensionsalder. Om loven nu fortsat skal eksistere, skaber ikke kun uenighed i regeringen. Også i oppositionen splitter loven Socialdemokraterne og SF.

“Hvis loven ændres, vil det for den gruppe være økonomisk mere givtigt at gå arbejdsløs end at få folkepensionen”, siger arbejdsmarkedsordfører Bjarne Laustsen (S) og forklarer, at hvis en 65-årig mister arbejdet, vil vedkommende i så fald få cirka 200.000 kroner om året i understøttelse, mens folkepensionen inklusive ATP maksimalt giver 100.000.

“Derfor vil en lovændring overkompensere, og det går ikke. Det vil give danskerne mulighed for at ændre adfærd og få en højere ydelse fra det offentlige”, siger Bjarne Laustsen.

I SF kan man derimod godt se, at loven er problematisk, når politikerne samtidig opfordrer danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet.

“Det burde ikke være et lovkrav, at man smides ud af a-kassen, når man fylder 65 år. Man skal kunne fortsætte i en a-kasse efter de 65 år ved at stå til rådighed for lidt mindre arbejde, men så også kun med en kortere periode dagpengeret, hvis man bliver arbejdsløs”, siger arbejdsmarkedsordfører i SF, Eigil Andersen.

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?