Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Klar advarsel til Danmark fra EU

Danmark er i overhængende fare for at blive slæbt for EF-domstolen for traktatbrud.

EU-Kommissionen har i skarpe vendinger kritiseret Danmark for ikke at leve op til EU’s ligestillingsdirektiv, fordi der ikke eksisterer et uafhængigt klageorgan på området.

Inden to måneder skal den danske regering aflevere en tilfredsstillende køreplan for, hvordan man vil rette op på problemet – ellers får det konsekvenser.

Det er ikke mindst DM, der har været med til at sætte problemet på dagsordenen. Foreningen har længe plæderet for et slagkraftigt organ, som kan agere uafhængig vagthund på ligestillingsområdet, og i juni var DM vært ved en høring om emnet på Københavns Universitet. Her pegede DM-formand Ingrid Stage på skattereformen og nedlæggelsen af ligestillingssekretariatet i Ligestillingsministeriet som to nylige eksempler på, at Danmark ikke overholder ligestillingsloven.

Hidtil har regeringens svar til DM og EU-Kommissionen været, at man med institutioner som Kvinfo, Institut for Menneskerettigheder, universiteterne samt Det Nationale Forskningsinstitut for Velfærd tilsammen havde den nødvendige rygdækning på området. Den fortolkning deler EU-Kommissionen altså ikke.

Ingrid Stage har kaldt Danmarks elendige ligestillingsindsats for både pinlig og fatal og glæder sig derfor ikke overraskende over EU-kommissionens klare advarsel.

Også Charlotte Palludan, der er medlem af DM’s hovedbestyrelse og af DM’s ligestillingsnetværk, udtrykte sin tilfredshed med EU-Kommissionens kritik i et læserbrev i Jyllands-Posten sidst i november.

“Jeg håber, at regeringen kommer med et svar, der ikke endnu en gang bekræfter, at den nuværende regering ganske enkelt ikke prioriterer ligestilling mellem kvinder og mænd og sylter implementeringen af ligestillingsdirektivet”, skrev Charlotte Palludan blandt andet.

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?