Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

DM’s medlemmer oplever gedigen lønfremgang

Midt i finanskrisen fastholder de privatansatte DM-medlemmer en overraskende god lønudvikling. Større individuelle tillæg til ansatte i kommunerne og staten mindsker samtidig lønforskellen mellem de privat og offentligt ansatte.

Mens faggrupper i produktionsvirksomheder og i bygge- og anlægsbranchen i løbet af 2009 har måttet se deres lønninger blive spist op af inflationen, har DM’s godt 6.000 medlemmer i den private sektor oplevet en overraskende positiv lønudvikling det sidste år.

Trods finanskrise og lavkonjunkturer er magistrenes kvalifikationer fortsat så efterspurgte på det private arbejdsmarked, at de i perioden fra september 2008 til september 2009 har oplevet en lønstigning på 6,1 procent i gennemsnit. Det viser DM’s nye lønstatistik for perioden.

Dermed matcher de privatansattes lønudvikling i store træk lønudviklingen på det offentlige område, hvor DM-medlemmer ved den seneste overenskomstaftale opnåede gedigne lønstigninger over en treårig periode.

Jens Groth Andreasen, formand for lønudvalget under DM Privat, kalder lønudviklingen for “ganske pæn”. En del af forklaringen skal findes hos de mange ngo’er og organisationer, der traditionelt læner sig op ad lønudviklingen i den offentlige sektor, mener han. Jens Groth Andreasen vurderer også, at de jævnt stigende lønkurver vidner om, at private virksomheder tænker langsigtet og udviklingsorienteret, til trods for at mange af dem lige nu er i strid modvind.

“Et flertal af de privatansatte DM-medlemmer er ansat i job, der kræver en stor specialviden og en innovativ tilgang. De er højt kvalificerede medarbejdere, som man ikke lige kan erstatte, og som det bestemt heller ikke er klogt at skille sig af med, hvis man vil overleve lavkonjunkturerne og være klar til at ekspandere, når markedet vender”, siger Jens Groth Andreasen.

“Virksomheder, der bruger magisterkompetencer i forbindelse med eksport, har også opdaget, at fx sproglige og kulturelle kompetencer kan give dem afgørende fordele, når virksomheden satser på at mindske omkostningerne ved at outsource dele af administrationen eller produktionen til udlandet”.

Lønudvalgsformandens iagttagelser bekræftes ved et kig i AC’s ledighedsstatistikker, som heller ikke har vist nogen markant stigning i magisterledigheden på det private arbejdsmarked.

“Når de offentligt ansatte magistres lønkurver i løbet af de sidste 4-5 år har nærmet sig de privatansatte magistres, så skyldes det, at ansatte i staten, regionerne og kommunerne får større del i de individuelle løntillæg. Æren for det tilfalder ikke mindst DM’s net af tillidsrepræsentanter”, anerkender Peter Grods Hansen, formand for de ca. 6.000 offentligt administrativt ansatte DM-medlemmer.

“Med kommunalreformen fik vi en tættere dækning med tillidsrepræsentanter, og der foregår i dag i større udstrækning reelle lønforhandlinger ude på arbejdspladserne end tidligere. Det ser vi nu frugten af i lønstatistikkerne”, vurderer han.

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?