Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

DM Pensionist – en aktiv del af DMt

Hvem er vi?
Dansk Magisterforenings pensionistsektion har ca. 1.500 medlemmer, der efter afslutningen på deres arbejdsliv ikke er udbrændte, men gerne vil fortsætte et fagligt og socialt fællesskab.

Som medlem af pensionistsektionen:
  • betaler du halvt kontingent til DM
  • kan du få råd og vejledning i DM’s sekretariat
  • modtager du fortsat Magisterbladet og tillige Statspensionisternes Centralorganisations medlemsblad
  • har du en bestyrelse, der varetager dine interesser som pensionist i forhold til DM og omverdenen 
  • har du mulighed for at deltage i lokalklubbernes aktiviteter

Klubberne
Lokalklubberne er oprettet i Århus, Odense og København/Sjælland. Vores medlemmer er en broget flok med baggrund i mange forskellige arbejdspladser: private og offentlige virksomheder, forskningsinstitutioner, kulturinstitutioner, universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner.

Medlemmerne af DM Pensionist møder hver især op med erfaringer, viden og oplevelser, der er interessante og spændende for andre medlemmer af klubberne, der også formidler kulturelle tilbud, arrangerer rejser m.v.

Klubberne har en selvstændig økonomi, og deltagelse i klubbernes arrangementer er som regel gratis. Kun ved mere dyre arrangementer er det dog nødvendigt at bidrage med en skilling fra egen lomme.

Du kan læse mere om klubberne på www.dm.dk.

Det vil vi
Pensionistsektionen har en bestyrelse, der vælges hvert andet år. Bestyrelsen vælger en formand, der p.t. er undertegnede, som desuden er valgt ind i DM’s hovedbestyrelse.

Vi anser det for vigtigt at være repræsenteret i DM’s besluttende organ. Vores politik afviger på en del områder fra de øvrige HB-medlemmers. De vil have højere løn og kortere arbejdstid. Pensionistsektionen ønsker, at pensionen følger “lønfesten” procentuelt, således at værdien af pensionerne ikke udhules, og at pensionsvilkårene løbende forbedres. I HB er vi naturligvis ikke imod, at DM’s aktive medlemmer får forbedrede arbejdsvilkår, men vi pensionister skal råbe højt for ikke at blive glemt, når DM’s krav til overenskomstforhandlingerne videresendes til AC.

Kulturelle og sociale tiltag støtter vi i HB, bl.a. har vi medvirket til et DM-medlemskort – DM Procent - med gratis- eller billigordninger til indkøb eller rabat ved adgang til kulturinstitutioner og andre tilbud.

Pensionistsektionen har etableret kontakt til andre pensionistorganisationer. Vi har et gensidigt frugtbart arbejde med DJØF’s pensionister og deltager i arbejdet i Statspensionisternes Centralforening, hvor vi har kontakt til tjenestemandsorganisationerne i COI og COII og dermed indflydelse på den politik, der føres på tjenestemandsområdet.

I bestyrelsen er vi meget opmærksomme på “næsten-pensionisternes” vilkår i form af seniorordninger, efterløn m.v. Ved OK 2008 blev der aftalt regler for seniorrettigheder fra det fyldte 60. år til offentligt ansatte i stat, kommuner og regioner – en god ordning for de ældre medlemmer, der ønsker en gradvis aftrapning i deres arbejdsliv.

Vi vil gerne bruges
Det er vores opfattelse i DM Pensionist, at DM er en fagforening for alle magistre, uanset om de er studerende, erhvervsaktive, arbejdsledige eller pensionister.

DM skal ikke glemme, at unge aktive magistre bliver ældre magistre. Måske er næste skridt, at DM finder ud af, hvad DM som organisation kan bruge sin pensionistgruppe til.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Lektor i Religionsstudier

Syddansk Universitet

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

REKTOR

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

BUPL Hovedstaden

Professionsmedarbejder i BUPL Hovedstaden

BUPL Hovedstaden

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?