Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Ledere skaber fælles platform

DM’s ledermedlemmer deltager for tiden i undersøgelsen Projekt Sophia. Den munder i marts ud i en Årsdag om ledelse, hvor ledere får mulighed for at blive klogere på ledelse, deres egen lederrolle og de andre medlemmer af DM Leder samt at sætte deres aftryk på sektionens arbejde. Formand for DM Leder David Koch Dupont-Mouritzen har store forventninger.

Hvad håber I at få ud af Projekt Sophia og Årsdagen?
“Vi er en ny sektion, og vi vil gerne være klogere på de medlemmer, vi repræsenterer, og på højtuddannede lederes plusser og minusser. Vi vil møde medlemmerne og høre deres holdninger til og oplevelser med at være leder. Vi forsøger at kickstarte en fælles platform, fordi vi mener, der er brug for den, og derfor spørger vi medlemmerne, hvad der ligger dem på hjerte”.

Hvorfor har I valgt undertitlen “Den usynlige forskel”?
“Vi er meget nysgerrige efter at finde ud af, hvad der adskiller de højtuddannede ledere fra andre ledere. Jeg oplever, der er en forskel, men når vi har diskuteret forskellen i bestyrelsen, har vi ikke kunnet konkretisere den. Forhåbentlig kan vi sætte ord på, hvad der kendetegner højtuddannede ledere ved hjælp af undersøgelsen og Årsdagen.
Man er jo ikke nødvendigvis en god leder, fordi man er højtuddannet. De højtuddannede ledere, der deltager i undersøgelsen, mener selv, at en af deres forcer er, at de er gode til at sætte sig ind i og forstå faglige problemstillinger og dermed være med til at løse dem. Men man kan jo også spørge, i hvilken grad ledere skal beskæftige sig med faglige problemstillinger. Det kunne være en af de diskussioner, man kan tage i sektionen”.

Hvad får medlemmerne ud af at deltage i Årsdagen?
“Det skal være en dag, der giver stof til eftertanke, udfordrer på holdninger og skaber debat om lederrollen. Det er ikke meningen, at vi skal klappe hinanden på skulderen og bekræfte, hvor gode vi er. Vi skal bruge dagen til at blive bedre. Vi har valgt Clement Kjersgaard som moderator, for vi har brug for en kritisk tilgang til arbejdet med at afdække os som gruppe. DM’s formand, Ingrid Stage, kommer også, så medlemmerne har mulighed for at stille spørgsmål om, hvilke muligheder vi har i forhold til foreningen”.

Hvornår er man et oplagt medlem af DM Leder?
“Mange er usikre på, om de er “rigtige ledere”. Ofte definerer man lederjobbet ud fra, om man kan ansætte og afskedige folk, men den definition finder vi for smal i DM Leder. Det er ikke det, det handler om. Det er ikke vores opgave at diktere, hvornår man er leder. Man kan godt have lederidentitet, selv om man ikke har et lederjob, men måske er tæt på at have det”.

I arbejder med at definere nogle lederprofiler for DM’s ledere. Hvorfor?
“Vi vil gerne beskrive så mange forskellige ledertyper som muligt. Vi vil afmystificere det at være leder og har allerede taget hul på det på vores hjemmeside, hvor jeg selv og et andet medlem af DM Leder beskriver vores vej til lederjobbet. Her vil vi gerne have mange flere beskrivelser, så man kan se bredden i gruppen. Det tror jeg kan være til inspiration for nuværende og kommende ledere”.
Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Lektor i Religionsstudier

Syddansk Universitet

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

REKTOR

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

BUPL Hovedstaden

Professionsmedarbejder i BUPL Hovedstaden

BUPL Hovedstaden

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?