Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

DM på sagen

Flere kasketter kan give problemer
Som lønmodtager kan det være problematisk at få manglende feriegodtgørelse dækket, hvis man samtidig sidder i sin arbejdsgivers bestyrelse. Så har man ifølge Lønmodtagernes Garantifond nemlig to forskellige kasketter på. Et DM-medlem kom i sådan en situation. Medlemmets tidligere arbejdsgiver havde ikke indbetalt medlemmets feriegodtgørelse til Feriekonto.

På trods af flere rykkere lod det sig ikke gøre at få de knap 74.000 kroner udbetalt. Medlemmet var samtidig bestyrelsesformand i selskabet, og i sådanne tilfælde er der risiko for, at Lønmodtagernes Garantifond (LG) ikke vil dække kravet. LG varetager nemlig kun lønmodtageres krav.

DM gik ind i sagen om den manglende feriegodtgørelse og arbejdede på at erklære medlemmets tidligere arbejdsgiver konkurs. Den dom blev afsagt over arbejdsgiveren ved skifteretten, og medlemmet fik herefter sin feriegodtgørelse fuldt ud dækket af LG. 

Pas på kamuflerede ansættelsesforhold
Man skal agte sig for at indgå aftaler med sin arbejdsgiver om at blive tilknyttet som løs agent og oprette sine egne tilhørende firmaer. Der kan i sådanne tilfælde nemlig være tale om et reelt ansættelsesforhold, som arbejdsgiveren forsøger at sno sig uden om. Det oplevede et DM-medlem, som efter en ledighedsperiode blev ansat i et praktikforløb hos et mindre tøjfirma.

Efter en måned blev hun tilknyttet som handelsagent. Aftalen var, at hun fik 20.000 kroner i fast løn med provision af sit salg og en måneds gensidig opsigelse. Efter tre måneder blev parterne dog uenige om at fortsætte samarbejdet, og arbejdsgiveren forsøgte at presse DM-medlemmet til at stoppe øjeblikkeligt. Medlemmet blev rystet over fremgangsmåden og sygemeldte sig.

Parterne kunne ikke blive enige om et forlig, og DM gik ind i sagen og rejste den som et kamufleret ansættelsesforhold. Det blev arbejdsgiveren fortørnet over, og sagen endte derfor i retten. Samme dag som sagen skulle behandles i retten, lykkes det dog alligevel at indgå et forlig, og medlemmet modtog en måneds løn på 20.000 kroner – midt i retssalen.

DM’s Sociale Sikringsfond hjælper medlem
Tilbageholder arbejdsgiveren din løn, kan det skyldige beløb hurtigt tårne sig op. Lader det sig ikke gøre at få pengene selv efter flere rykkere, et det godt at have en sikringsfond i ryggen. Sådan en har DM. DM’s Sociale Sikringsfond gør det muligt at låne midler, imens eksempelvis en tvist med arbejdsgiveren står på. Den hjælp fik et DM-medlem brug for. Medlemmet havde ikke fået udbetalt sin løn.

Selv da DM gik ind i sagen og ophævede ansættelsesforholdet på grund af misligholdelse fra arbejdsgivers side og sendte flere kræveskrivelser om den manglende løn, reagerede arbejdsgiveren ikke. DM’s advokat gik ind i sagen for at få arbejdsgiveren erklæret konkurs. Skifteretten efterlevede det krav i sin kendelse og erklærede virksomheden for konkurs. Lønmodtagernes Garantifond dækkede efterfølgende medlemmets løn, erstatning for opsigelsesvarsel og feriegodtgørelse – i alt knap 110.000 kroner.

Emneord:
DM
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?