Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Cigarkasserne vokser

5.000 kr. ekstra til de laveste taxametre fra 2012, 6 mio. kr. over tre år til modernisering af laboratorier og et mindre løft i basismidlerne. De kaotiske forhandlinger om globaliseringsmidlerne endte med et resultat, som universiteterne i det store og hele udtrykker tilfredshed med.

Særligt taxameterløftet, der blev hævet fra regeringens oprindelige udspil på 2.000 kr. ekstra, anses i rektorkollegiet for en anerkendelse af behovet for en håndsrækning til de nødlidende samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser.

Isoleret set giver det lille løft i basismidlerne på 150 mio. kroner – der skal fordeles mellem de otte universiteter – dog ikke anledning til jubelscener på rektorformand Jens Oddershedes kontor. Særligt det forhold, at politikerne i udpræget grad har valgt på forhånd at øremærke midler til en lang række projekter, ærgrer Jens Oddershede.

“Man kommer ikke langt med 150 mio. kr. Der er stort set ikke nye penge til fri afbenyttelse. I realiteten har vi uændrede driftsbudgetter, når det gælder de centrale prioriteringer på universiteterne. Pengene er jo gået til de mange forskellige kasser og specifikke formål, som politikerne har bestemt, pengene skal gå til”, siger han.

Andelen af basismidler udgør 56 pct. af de samlede statslige midler til forskning, hvilket er uændret i forhold til forrige finanslov. Dansk Magisterforening anbefaler, at andelen af basismidler udgør 70 pct. af de samlede forskningsmidler.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?